Solární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střešeSolární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střeše
Získat nabídku

Splňujete podmínky dotace Nová zelená úsporám?

12.8.2020 | Autor: Vladimír Matajs

Dotační program Nová zelená úsporám pokračuje 3. výzvou, kam byla nově zahrnuta i podpora fotovoltaických systémů umístěných na střechách rodinných domů. Elektřina vyrobená z fotovoltaických panelů musí být primárně určena k vlastní spotřebě ve vašem domě. Podporovány jsou systémy s akumulací energie do teplé vody a/nebo do akumulátorů.

9 základních pravidel dotace Zelená úsporám

 1. O dotaci Nová zelená úsporám na solární panely mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů. Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby.
 2. Rodinným domem je myšlena stavba pro trvalé bydlení zapsaná v katastru nemovitostí, kde více než 50% podlahové plochy jsou prostory pro trvalé bydlení. V zápisu v katastru musí být uveden typ budovy rodinný dům, objekt k bydlení nebo zemědělská usedlost.
 3. Rodinný dům nesmí mít více než 3 samostatné bytové jednotky a ne více než dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
 4. V rodinném domě může mít sídlo firma nebo v něm může být i nějaká provozovna nebo obchod. Musí být ale v každém případě splněna podmínka nadpoloviční podlahové plochy v domě, která je určena k trvalému bydlení.
 5. Celková výroba fotovoltaické elektrárny by neměla přesáhnout stávající spotřebu elektřiny v domě, případně předpokládanou spotřebu u novostaveb podle průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Minimální využitelnost vyrobené vlastní energie pro potřeby vašeho domu je 70%.
 6. Dotace Nová zelená úsporám se vztahuje na dům, nikoliv na osobu. Jedna osoba, pokud vlastní více rodinných domů, může žádat na každý rodinný dům zvlášť.
 7. Rodinný dům, kam chcete fotovoltaickou elektrárnu umístit nesmí být v exekuci. Dluhy vůči státu nebo exekuce nesmí mít ani žadatel o dotaci.
 8. Dotaci státní fond vyplácí až po dokončení díla a jeho uvedení do provozu. Čekací doba na vyplacení dotace je 2 týdny až 3 měsíce. Pokud stavíte novostavbu, pak nárok na dotaci vzniká až po kolaudaci rodinného domu.
 9. Příjemce dotace musí zachovat účel užívání předmětu podpory po určitou stanovenou dobu, tzv. dobu udržitelnosti. Tato lhůta je 10 let ode dne vydání Registrace a rozhodnutí o přidělení dotace.

Mohlo by vás také zajímat

Žádat o dotaci můžete před i po realizaci FVE

Požádat o dotaci Nová zelená úsporám lze před realizací, v průběhu realizace a po realizaci solárního systému. Dotace se v každém případě vyplácí až po dokončení díla. Na vyplacení dotace se čeká od dvou týdnů do třech měsíců po dokončení instalace. Náklady na realizaci solárního systému můžete pro účely dotace uplatnit pouze 12 měsíců zpětně. K vyplněné žádosti je nutné doložit projektovou dokumentaci, energetický posudek, revizní zprávu, doklady o vlastnictví vašeho účtu, faktury a doklady o jejich zaplacení a fotodokumentaci díla. Náklady na vypracování žádosti o dotaci a souvisejících posudků je možné si nechat od fondu proplatit až do výše 5 000 Kč. Žádost o dotaci včetně příloh podáváme za naše klienty vždy my na základě plné moci. Naši zákazníci se tedy o nic nestarají, nevyplňují žádné formuláře a nestojí žádné fronty na úřadech.

Získejte jednorázový příspěvek až 170 000 Kč

Nejvyšší možná výše podpory z programu Nová zelená úsporám je pro jednotlivé varianty fotovoltaického systému stanovena na:

 • 40 000 Kč pro přímý fotovoltaický ohřev vody
 • 60 000 Kč a 85 000 Kč na FVE s využitím přebytků na ohřev TUV
 • 75 000 Kč, 105 000 Kč a 155 000 Kč na hybridní systémy s lithiovými bateriemi

Maximálně lze z programu Nová zelená úsporám získat 50% nákladů na investici. Velikost fotovoltaického systému je omezena na 10 kWp. Připojení fotovoltaické elektrárny do sítě musí být realizováno až po 1.1.2016, jde tedy o FVE bez licence. Výše podpory je pro žadatele v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji navýšena o 10%. Maximální výše dotace v těchto třech krajích může dosáhnout až 170 tis. Kč.

Co je nového na našem FB?

Dotace 40 000 Kč na fotovoltaický ohřev vody

Můžete ohřívat vodu v bojleru pomocí fotovoltaických panelů. Panely jsou připojené na regulátor s funkcí MPPT a veškerá energie končí v bojleru. Elektřina se nedodává do vnitřní sítě domu ani do distribuční sítě. Výše dotace činí 40 000 Kč včetně příspěvku na zpracování projektu a energetického posudku. V praxi se více realizují klasické fotovoltaické elektrárny připojené k síti, kde se elektřina využívá pro běžnou spotřebu domu a na ohřev vody využívají až přebytky vyrobené elektřiny. Za podobné peníze dokáží fotovoltaické elektrárny více, než přímý fotovoltaický ohřev vody.

Dotace až 85 000 Kč na FVE s ohřevem vody

Můžete mít klasickou fotovoltaickou elektrárnu připojenou na rozvody v domě s možností dodávání přebytků do sítě. Avšak přebytky musí být nejprve pomocí optimalizátoru vlastní spotřeby přesměrovány do zásobníku teplé vody (bojleru) nebo do akumulační nádrže. Optimalizátorem může být například zařízení WATTrouter, AZRouter, Solar iBoost nebo GreenBono. Výše dotace pro tento typ solárního zařízení je stanovena na 60 000 Kč včetně příspěvku na projekt a energetický posudek. U větších fotovoltaických elektráren s výkonem nad 4,5 kWp můžete na ohřev TUV získat dotaci až 85 000 Kč. Podmínkou u této větší varianty ohřevu TUV je minimálně 600 litrů objemu zásobníků teplé vody.

Dotace až 155 000 Kč na hybridní systém s baterií

Můžete postavit hybridní fotovoltaickou elektrárnu s možností akumulace elektrické energie v bateriích. Zde je podpora rozdělena do tří kategorií podle velikosti fotovoltaického systému. Podporu do výše 75 000 Kč získáte na elektrárnu s výrobou nad 1 700 kWh/ročně. Na podporu 105 000 Kč mohou dosáhnout majitelé fotovoltaických elektráren s bateriemi s výrobou nad 3 000 kWh/rok. Nejvyšší příspěvek 155 000 Kč je určen na pořízení hybridního systému s baterií s roční výrobou nad 4 000 kWh/rok. I pro kapacitu baterií je stanovena podmínka. Kapacita lithiových baterií (v kWh) musí činit nejméně 1,25násobek výkonu fotovoltaických panelů (v kWp).

Na kombinaci fotovoltaiky s tepelným čerpadlem získejte až 155 000 Kč

Z části C 3.8 dotačního programu Nová zelená úsporám můžete financovat pořízení tepelného čerpadla, které aktivně spolupracuje s fotovoltaickou elektrárnou na ukládání nespotřebovaných přebytků do ohřevu teplé vody. Podmínkou pro získání dotace je řízení ohřevu vody tepelného čerpadla na základě výkonu elektrárny. Minimální energetický zisk musí činit 4 MWh u FVE s třífázovým připojením a 3 MWh u jednofázových fotovoltaických elektráren. K jednofázové elektrárně je třeba mít jednofázové tepelné čerpadlo. Výše podpory tohoto řešení z NZÚ je až 155 tis. Kč, s bonusem v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji je podpora až do výše 170 tis. Kč.

Podrobnější popis jednotlivých variant najdete v článku Stát začal nabízet dotace na fotovoltaiku.

Sledujte naše sítě

Kombinací dvou solárních systémů můžete čerpat až 195 000 Kč!

Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi je možné kombinovat se solárním systémem na ohřev vody. Vodu můžete ohřívat buďto fotovoltaikou, nebo můžete pro ohřev vody využít klasické termické sluneční kolektory. Na obě opatření pak můžete požádá zvlášť a získat celkem 155 000 + 40 000 = 195 000 Kč. V Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji získejte společně s bonusem až 213 500 Kč . A to už je slušná porce.

Další bonusy za kombinace a rozšíření systémů

Dotaci na solární panely z NZÚ lze nově s finančním bonusem kombinovat s opatřeními z tzv. kotlíkové dotace. Další bonus až 95 000 Kč můžete získat na rozšíření stávající elektrárny bez licence, jestliže jím získáte navíc alespoň 20% výkonu. Rozšiřovat nebo budovat na etapy lze i hybridní elektrárny s bateriemi. Kombinovat jdou i hybridní systémy s bateriemi se solárním ohřevem vody (fotovoltaikou nebo slunečními kolektory), dotace na oba systémy se sčítá.

Výplata dotace až po kolaudaci rodinného domu

Pokud majitel rodinného domu žádá o dotaci před jeho kolaudací, peníze mu budou vyplaceny až po dokončení domu. Pro jeden rodinný dům je přípustná pouze jedna aktivní žádost o příspěvek z programu Nová zelená úsporám, avšak v této žádosti lze kombinovat různá opatření. Kombinovat lze například solární systém a zateplení budovy nebo výměnu kotle na uhlí. Také můžete o podporu z jednotlivých částí Nové zelené úsporám žádat postupně, na každé opatření samostatnou žádostí.

Minimální účinnost solárních panelů musí být 15%

Instalované polykrystalické a monokrystalické panely musí mít účinnost přeměny energie vyšší než 15%, u tenkovrstvých panelů stačí účinnost 10%. Používáme vhodné polykrystalické i monokrystalické panely, které odpovídají požadavkům přiznání dotace. U podporovaných systémů, u kterých se počítá s připojením na distribuční síť musí být použit střídač s technologií MPPT (maximum power point tracker) a minimální Euro účinností 94%. I tyto parametry naše nabídky splňují.

Nová zelená úsporám u nás bez starostí a s garancí

Našim klientům vždy společně s instalací fotovoltaické elektrárny vždy také vyřídíme dotaci. Na základě plné moci podáme na státní fond všechny potřebné formuláře, žádosti, potvrzení a doklady. Naši klienti se o nic nestarají. Navíc poskytujeme garanci vyřízení dotace, která je zakotvena přímo ve smlouvě o dílo. Pokud by se nějakou naší chybou, opomenutím nebo promeškáním stalo, že byste dotaci nezískali, zaplatíme vám ji my.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 62 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram