Solární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střešeSolární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střeše
Získat nabídku

Splňujete podmínky dotace Zelená úsporám?

13.6.2017 | Autor: Vladimír Matajs

Dotační program Nová zelená úsporám pokračuje 3. výzvou, kam byla nově zahrnuta i podpora fotovoltaických systémů určených na střechách rodinných domů. Výroba z fotovoltaických panelů musí být určena k vlastní spotřebě. Podporovány jsou systémy s akumulací energie do teplé vody nebo do akumulátorů.

Základní pravidla programu Nová zelená úsporám

O dotaci na solární panely mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů. Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby. Rodinný dům je stavba pro trvalé bydlení zapsaná v katastru nemovitostí, kde více než 50% podlahové plochy činí obytné prostory. Rodinný dům nesmí mít více než 3 samostatné bytové jednotky a ne více než dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Celková výroba fotovoltaické elektrárny by neměla přesáhnout stávající spotřebu elektřiny v domě, případně předpokládanou spotřebu u novostaveb podle energetického průkazu budovy.

Mohlo by vás také zajímat

Žádat můžete před realizací i po realizaci solárního systému

Požádat o dotaci lze před realizací, v průběhu realizace a po realizaci solárního systému. Musíte však celou investici zaplatit ze svého a dotaci získáte až po dokončení montáže. Náklady na realizaci solárního systému můžete uplatnit pouze 24 měsíců zpětně. K vyplněné žádosti je nutné doložit projektovou dokumentaci a energetický posudek. Náklady na vypracování dokumentace a posudků je možné si nechat od fondu proplatit až do výše 5 000 Kč.

Bonusy za kombinace a rozšíření systémů

Dotaci na solární panely z NZÚ lze nově s finančním bonusem kombinovat s opatřeními z tzv. kotlíkové dotace. Další bonus až 40 000 Kč můžete získat bonus na rozšíření elektrárny, jestliže jím získáte navíc alespoň 20% výkonu. Kombinovat jdou i hybridní systémy s bateriemi se solárním ohřevem vody, dotace na oba systémy se sčítá.

Co je nového na našem FB?

Získejte jednorázový příspěvek až 155 000 Kč

Nejvyšší možná výše podpory je stanovena pro jednotlivé varianty fotovoltaického systému omezena na 40 000 Kč, 60 000 Kč, 75 000 Kč, 105 000 Kč a 155 000 Kč. Maximálně lze získat 50% nákladů na investici. Velikost fotovoltaického systému je omezena na 10 kWp, připojení do sítě musí být realizováno až po 1.1.2016. Výše podpory je pro žadatele v Moravskoslezském a Ústeckém kraji navýšena o 10%.

Kombinací dvou solárních systémů můžete čerpat až 195 000 Kč!

Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi je možné kombinovat se solárním systémem na ohřev vody. Vodu můžete ohřívat buďto fotovoltaikou, nebo můžete pro ohřev vody využít klasické termické sluneční kolektory. Na obě opatření pak můžete požádá zvlášť a získat celkem 155 000 + 40 000 = 195 000 Kč. A to už je slušná porce.

Výplata dotace až po kolaudaci rodinného domu

Pokud majitel rodinného domu žádá o dotaci před jeho kolaudací, peníze mu budou vyplaceny až po dokončení domu. Pro jeden rodinný dům je přípustná pouze jedna aktivní žádost o příspěvek z programu Nová zelená úsporám, avšak v této žádosti lze kombinovat různá opatření. Kombinovat lze například solární systém a zateplení budovy nebo výměnu kotle na uhlí. Také můžete o podporu z jednotlivých částí Nové zelené úsporám žádat postupně, na každé opatření samostatnou žádostí.

Minimální účinnost panelů musí být 15%, účinnost střídače 94%

Instalované polykrystalické a monokrystalické panely musí mít účinnost přeměny energie vyšší než 15%, u tenkovrstvých panelů stačí účinnost 10%. Na našich stránkách nabízíme vhodné polykrystalické i monokrystalické panely, které odpovídají požadavkům přiznání dotace. U podporovaných systémů, u kterých se počítá s připojením na distribuční síť musí být použit střídač s technologií MPPT (maximum power point tracker) a minimální Euro účinností 94%.

Dotace 40 000 Kč na fotovoltaický ohřev vody

Můžete ohřívat vodu v bojleru pomocí fotovoltaických panelů. Panely jsou připojené na regulátor s funkcí MPPT a veškerá energie končí v bojleru. Elektřina se nedodává do vnitřní sítě domu ani do distribuční sítě. Výše dotace činí 40 000 Kč včetně příspěvku na zpracování projektu a energetického posudku.

Sledujte naše sítě

Dotace 60 000 Kč na FVE s ohřevem vody

Můžete mít klasickou fotovoltaickou elektrárnu připojenou na rozvody v domě s možností dodávání přebytků do sítě. Avšak přebytky musí být pomocí optimalizátoru vlastní spotřeby přesměrovány do zásobníku teplé vody (bojleru) nebo do akumulační nádrže. Optimalizátorem může být například zařízení WATTrouter nebo GreenBono. Výše dotace pro tento typ solárního zařízení byla stanovena na 60 000 Kč včetně příspěvku na projekt a energetický posudek.

Dotace až 155 000 Kč na hybridní systém s baterií

Můžete postavit hybridní fotovoltaickou elektrárnu s možností akumulace elektrické energie v bateriích. Zde je podpora rozdělena do tří kategorií podle velikosti fotovoltaického systému. Podporu do výše 75 000 Kč získáte na elektrárnu s výrobou nad 1 700 kWh/ročně. Na podporu 105 000 Kč mohou dosáhnout majitelé fotovoltaických elektráren s bateriemi s výrobou nad 3 000 kWh/rok. Nejvyšší příspěvek 155 000 Kč je určen na pořízení hybridního systému s baterií s roční výrobou nad 4 000 kWh/rok. I pro kapacitu baterií je stanovena podmínka. Kapacita lithiových baterií v kWh musí činit nejméně 1,25násobek výkonu fotovoltaických panelů v kWp.

Podrobnější popis jednotlivých variant najdete v článku Stát začal nabízet dotace na fotovoltaiku.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 62 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram