Solární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střešeSolární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střeše
Získat nabídku

Virtuální baterie: podvod nebo zázrak?

19.7.2020 | Autor: Vladimír Matajs

Někteří čeští dodavatelé elektřiny začali majitelům FVE nabízet velmi zajímavou službu - uložení přebytků elektřiny ve virtuální baterii. Zní to jednoduše. Pokud si nejste schopni spotřebovat všechnu vyrobenou elektřinu ze svojí fotovoltaické elektrárny, pak přebytek dodáte do sítě s tím, že si můžete tuto energii později zdarma ze sítě zase odebrat.

Ale je to opravdu tak výhodné, jak některé firmy inzerují? Je to skutečně zdarma? Kde jsou úskalí této nabídky a kdy se virtuální baterie vyplatí?

Mohlo by vás také zajímat

Co je to virtuální baterie?

Služba virtuální baterie je obdoba tzv. net-meteringu. Net metering je jedna z forem podpory obnovitelných zdrojů. Odstraňuje problém, který vzniká u OZE velmi často. Tedy že se během dne i během celého roku rozchází čas výroby energie s časem její spotřeby. Možnost "uložit" si nespotřebovanou elektřinu zdarma v distribuční síti je další z výhod, proč byste si měli fotovoltaickou elektrárnu na střechu domu pořídit.

Nutno říci, že net metering se dle dosavadních zkušeností ve světě nijak masivně neujal. Průkopníkem virtuální baterie je USA, kde je tato služba dostupná ve většině států, v Evropě funguje net metering např. v Dánsku nebo v Nizozemí. Avšak zájem o tzv. cloudovou úložiště je ze strany majitelů fotovoltaických elektráren hlavně v USA mizivý.

To je dáno tím, že distribuční firmy a obchodníci s elektřinou nejsou schopni přijít s dostatečně výhodnou nabídkou. Další důvod je ten, že zákazníkům se nechce přecházet k jinému dodavateli elektřiny. Prudký rozmach čím dál levnějších hybridních elektráren s bateriemi také hraje proti těmto virtuálním službám ukládání energie. A je to také tím, že vlastníci elektráren mají výhodnější způsoby, jak s vyrobenou elektřinou naložit. Nejvýhodnější pro vás vždy bude všechnu energii si rovnou spotřebovat v domě nebo jakýmkoliv způsobem akumulovat například do ohřevu teplé vody nebo do fyzických baterií.

POZOR: Využití sítě jako baterie není zadarmo

Virtuální baterie (cloudové úložiště solární energie) není a ani nemůže být zdarma. Elektřinu budete do sítě dodávat tehdy, když budou přebytky generovat i další provozovatelé FVE. Cena elektřiny proto může být v době dodávky do sítě nízká. Naopak v okamžiku odběru ze sítě během večera nebo noci může být výrazně vyšší. Tento rozdíl v cenách elektřiny nechce dodavatel elektřiny platit ze své kapsy, ale pochopitelně jej naúčtuje svým klientům.

Distribuční síť nemůže fungovat jako akumulátor, energii není jak v síti uložit. V reálu tato služba funguje tak, že vaše přebytky dodané do sítě musí dodavatel převzít a ve stejný okamžik najít pro tuto energii zákazníka, kterému ji dodá. Naopak v době, kdy budete mít nedostatek, musí dodavatel elektřiny tuto energii nakoupit na trhu, aby vám ji mohl dodat. S tímto překupováním jsou samozřejmě spojené náklady, které jsou zahrnuty do ceny služby, nejčastěji v podobě paušálu.

Cena elektřiny se skládá z vícero složek. Kromě ceny silové elektřiny obsahuje také náklady na distribuci, DPH a další daně a poplatky. Pokud si vybíráte energii ze své virtuální baterie, pak můžete ušetřit pouze na silové elektřině (cca 40% ceny elektřiny). Všechny další související náklady na distribuci, daně a poplatky musíte zaplatit tak jako tak. A to virtuální baterii dále poměrně prodražuje.

Sledujte naše sítě

Produkt Bonus S-Power od Bohemia Energy

Alternativní dodavatel elektřiny, firma Bohemia Energy nabízí zvýhodněný výkup elektřiny z fotovoltaických elektráren s tím, že výnosy započtou oproti vašemu účtu za elektřinu. Služba je určená majitelům FVE připojených do sítě po 1.1.2016, tedy těm, kteří už na provoz elektrárny nepotřebují licenci. Limit výkonu elektrárny je 10 kWp.

Výkupní cena elektřiny odpovídá ceně silové elektřiny na burze, konkrétně na denním trhu dle OTE a průměrně se pohybuje kolem 1,3 Kč/kWh. O výnosy z prodaných přebytků pak Bohemia Energy automaticky poníží roční vyúčtování elektřiny. Z toho plyne, že podmínkou služby je, aby se majitel sluneční elektrárny stal zároveň odběratelem u Bohemia Energy. Společnost se pak stará nejen o výkup přebytků, ale také o dodávky elektřiny do vašeho rodinného domu.

Z každé vykoupené megawatthodiny si firma účtuje poplatek ve výši 363 Kč/MWh včetně DPH. Služba je určena komukoliv v ČR, kdo má fotovoltaiku připojenou do sítě po roce 2016, tedy provozuje FVE bez licence. V případě objednání instalace fotovoltaické elektrárny u naší firmy získáte navíc osvobození od placení poplatku na 2 roky.

Stejný produkt jako Bohemia Energy nabízí i další dodavatelé ze sesterských firem X Energie a Europe Easy Energy, pokud jste u těchto dodavatelů, můžete využít jejich nabídku virtuální baterie bez nutnosti přechodu k jinému dodavateli.

Produkt Virtuální baterie od E.ON

Tato služba je určena pro zákazníky, kteří si u E.ONu objednají instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného domu s výkonem do 10 kWp. Nikdo jiný přístup k této službě nemá.

Kapacita baterie je minimálně 1 MWh, přičemž si můžete potřebnou kapacitu virtuální baterie navyšovat vždy o celou 1 MWh. Navyšování a snižování kapacity virtuální baterie firma provádí zákazníkům automaticky dle potřeby, vždy 1x ročně na začátku každého cyklu. Cyklus pro ukládání a vybírání energie je stanoven na 12 měsíců, začíná vždy 1.4. každý rok.

Cena viruální baterie od E.ONu se platí za každou uloženou MWh a činí 588 Kč/MWh včetně DPH. Protože kapacitu baterie je možné "přikupovat" jenom po celých megawatthodinách, může se stát, že nasmlouvaná kapacita virtuální baterie nebude během roku zcela využita a zbytek nevyužité kapacity "propadne". Zaplatit však budete muset za celou dohodnutou kapacitu. Navíc za energii vyzvednutou z baterie budete muset zaplatit distribuční náklady, poplatky a DPH. Skutečná úspora se tedy týká pouze nákladů na silovou elektřinu.

Produkt Elektřina pro soláry od ČEZ

ČEZ nabízí svoji službu všem majitelům fotovoltaických elektráren připojených do sítě po roce 2016. Jedná se o FVE bez licence do výkonu 10 kWp, tedy zpravidla o elektrárny na rodinných domech. Smlouva se uzavírá vždy minimálně na 3 roky.

Za služby viruální baterie se neplatí žádný paušální poplatek. Při vyzvedávání elektřiny z baterie se poskytuje sleva ve výši 40% na cenu silové elektřiny, zbylých 60% výnosu zůstává ČEZu. Poplatky za distribuci a daně se při vyzvednutí elektřiny normálně platí v plné výši. Sleva se započítává do ročního vyúčtování za elektřinu. Podmínkou je tedy i smlouva o odběru elektřiny uzavřená s ČEZem.

Produkt Férová baterie od Yello Energy

Další možnost virtuální baterie nabízí Yello Energy. Nabídka je stejně jako všechny předchozí určena majitelům slunečních elektráren do 10 kWp na střechách rodinných domů. Tedy všem, kdo k provozování fotovoltaické elektrárny nepotřebují licenci.

Služba Férová baterie započítává silovou elektřinu dodanou do sítě oproti silové elektřině odebrané ze sítě. Celé dva roky můžete virtuální baterii využívat zadarmo bez jakýchkoliv poplatků. Po dvou letech však přichází totální past a hlavní důvod, proč byste měli od Férové baterie od Yello utíkat co nejdál. Yello totiž nepočítá poplatky za službu podle množství "uložené" elektřiny, ale účtuje si paušál 200 Kč měsíčně. Po uběhnutí dvou let, kdy služba mohla být pro vás relativně výhodná se s Yello Energy dostanete do situace, že za elektřinu dodanou do sítě neuvidíte v nejlepším případě vůbec nic. U malých elektráren s malými přebytky můžete být s touto vykutálenou službou dokonce v mínusu až 2 000 Kč ročně. Budete dodávat elektřinu do sítě a ještě za to firmě Yello platit. To nedává vůbec smysl.

Služba Férová baterie od Yello Energy se podle našich zkušeností nemůže při poplatku ve výši 200 Kč měsíčně (2 400 Kč ročně) nikomu s fotovoltaickou elektrárnou do 10 kWp vyplatit!

Porovnání virtuálních baterií od seriózních dodavatelů

 BOHEMIA ENERGYE.ONČEZ
ProduktBonus S-POWERVirtuální baterieElektřina pro soláry
Připojení FVEmax. 10 kWp,
bez licence
max. 10 kWp,
bez licence
max. 10 kWp,
bez licence
Omezenínenípouze s FVE od E.ONnení
Trvání smlouvydoba neurčitámin. 1 rokmin. 3 roky
Výpověď3 měsícevždy k 31.12.po 3 letech
Poplatek363 Kč/MWh588 Kč/MWhnení
Úsporacca 1 300 Kč/MWhcena silové elektřiny40% ceny silové el.
Porovnání produktů virtuálních baterií od Bohemia Energy, Eon a ČEZ

Jakou úsporu dosáhnete s jednotlivými produkty?

 D02dD26dD35dD56d
BOHEMIA ENERGY937 Kč/MWh937 Kč/MWh937 Kč/MWh937 Kč/MWh
E.ON804 Kč/MWh791 Kč/MWh838 Kč/MWh821 Kč/MWh
ČEZ557 Kč/MWh552 Kč/MWh570 Kč/MWh564 Kč/MWh
Úspora s jednotlivými produkty virtuální baterie

Když pomineme podmínku, že bez elektrárny od E.ONu na tuto službu nedosáhnete, pak je virtuální baterie E.ONu na první pohled skoro stejně výhodná, jako nabídka Bohemia Energy, kterou našim klientům nabízíme my. To však platí pouze v případě, že budete schopni využít 100% nasmlouvané kapacity virtuální baterie.

Kapacitu si musíte u E.ONu přikupovat po celých 1 000 kWh (1 MWh). Pokud z této kapacity využijete pouze 30%, peníze za zbylou nevyužitou kapacitu se nevrací. To může službu od E.ONu značně prodražit a celkovou úsporu snížit.

Produkt Bonus S-power od Bohemia Energy má oproti konkurenčním produktům několik zásadních výhod:

  • nízký poplatek v porovnání s konkurencí
  • nejste nuceni uzavírat dlouhodobou smlouvu
  • vypovědět službu můžete kdykoliv s 3měsíční lhůtou
  • úspora z přebytků se vypočítá z ceny elektřiny na burze
  • nemusíte si předplácet kapacitu, kterou nakonec možná nevyužijete
  • při objednání instalace FVE od nás získáte 2 roky osvobození od poplatku

Závěrem

Raději si znovu zopakujme jednoduchou univerzální pravdu o dodávkách elektřiny do sítě, která zní: "Dodávka elektřiny do sítě, ať se tváří jak je děsně výhodná, nikdy nebude tak výhodná, jako vlastní spotřeba". Dodávce do sítě se proto snažíme vyhnout, všechnu vyrobenou energii se snažíme si spotřebovat rovnou v domě nebo jakýmkoliv způsobem akumulovat na později.

Každá fotovoltaická elektrárna během roku zřejmě bude mít nějaké přebytky, které skončí v síti. To je v pořádku, pokud je přebytků rozumné procento (max. 15% až 20% výroby). Strop pro podíl přebytků dodaných do sítě je 30%. Pokud už máte nějaké přebytky elektřiny, pak virtuální baterie může být pohodlným řešením. I když je konstrukce některých produktů virtuálních baterií poněkud složitá, pořád se jedná o nejvýhodnější dostupné zužitkování nespotřebovaných přebytků z vlastní FVE. Pro zákazníky je pohodlné automatické započtení výnosů z přebytků rovnou proti ročnímu vyúčtování za odběr elektřiny.

Pokud již jste zákazníkem některého z dodavatelů, který nabízí virtuální baterii, pak není co řešit a tuto službu můžete využít téměř okamžitě. Pro ostatní majitele FVE je využití virtuální baterie otázkou přechodu k danému dodavateli i s celým svým odběrem. Výhodou přechodu může být kromě 2 let využití virtuální baterie zdarma u Bohemia Energy také o něco levnější elektřina.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 62 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram