Získat nabídku

Virtuální baterie: podvod nebo zázrak?

5.2.2024 | Autor: Vladimír Matajs

Dva čeští dodavatelé elektřiny, ČEZ a E.ON, nabízí majitelům solárních elektráren možnost uložit přebytečnou elektřinu do virtuální baterie. Pokud nevyužijete veškerou elektřinu z vaší fotovoltaické elektrárny, můžete si přebytek "uložit" do sítě. Později si tuto elektřinu můžete kdykoliv odebrat zpět zdarma.

Je to tak výhodné, jak firmy inzerují? Pro koho se tato služba hodí a pro koho nikoliv? Kolik služba virtuální baterie stojí? Kde jsou úskalí této nabídky a kdy se virtuální baterie vyplatí? Kdy se naopak zákazníkům vůbec nevyplatí?

Co je to virtuální baterie?

Díky této službě si v létě vyrábíte energii ze solárních panelů a ukládáte ji do sítě. V zimě, kdy elektřinu potřebujete na vytápění, si ji odtamtud berete zpět. Případně si přebytky ukládáte do sítě přes den a vybíráte si je v noci.

Háček je v tom, že při vyzvedávání elektřiny ze sítě musíte zaplatit související distribuční náklady a všechny s elektřinou spojené poplatky a daně. Efekt uložení a pozdějšího vybrání díky tomu nemusí vyjít tak růžově, jak to na první pohled vypadalo.

Služba virtuální baterie funguje podobně jako net metering, což je méně běžná forma podpory pro obnovitelné zdroje, která funguje v některých zemích. Tato služba řeší problém, kdy výroba energie neladí s dobou její spotřeby během dne či během roku. Alternativou k virtuální baterii je uložení energie do fyzické baterie či přímý prodej přebytků elektřiny do sítě za fixní nebo tržní spotovou cenu.

Komu je služba určená?

Virtuální baterii mohou využít majitelé a provozovatelé fotovoltaických elektráren do 10 kWp u ČEZu a do 50 kWp u EONu. Jsou to ti, kteří na provoz elektrárny nepotřebují licenci. Produkt od ČEZ mohou využít jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Virtuální baterie je dostupná i s "céčkovými" tarify pro podnikatele.

V České republice virtuální baterie nefunguje jako systémový nástroj pro podporu OZE, nýbrž jako zcela komerční produkt nabízený dodavateli energií. Nejde o novou službu, část majitelů fotovoltaických elektráren ji v České republice používá již několik let.

Pojem virtuální baterie do českého prostředí zavedla firma E.ON pomocí své zábavné reklamní kampaně. Nejvýhodnější uložení energie s názvem Bonus S-Power poskytovala do října 2021 firma Bohemia Energy. Firma ani služba už ale neexistují. Firma ČEZ nakonec přestala virtuální baterii parodovat a zásadně zjednodušila a vylepšila svůj produkt s názvem Elektřina pro soláry.

Mohlo by vás také zajímat

Vyplatí se virtuální baterie?

Služba virtuální baterie dlouho nedávala zákazníkům smysl. Když byla cena silové elektřiny nízká, asi 1 Kč za kWh, a elektřina tvořila jen 40 % celkové ceny, služba nebyla dost výhodná. Amortizace fotovoltaických elektráren byla vyšší než úspory, které služba přinášela.

Situace se zcela otočila s cenovým šokem, kterým prošly elektřina a plyn počínaje koncem roku 2021. Cena silové elektřiny je rázem největší položkou každého účtu a díky tomu virtuální baterie začaly zákazníkům dávat smysl.

Aby se virtuální baterie provozovateli fotovoltaické elektrárny vyplatila, je třeba tuto službu dobře pochopit a umět si spočítat, zda se vám tento produkt vyplatí. Rentabilita služby závisí na více faktorech. Díky vysokým paušálním poplatkům za službu se virtuální baterie absolutně nevyplatí v malém měřítku, tedy při dodávkách přebytků do sítě v objemu pod 1 000 kWh/rok.

Naopak největší efekt může služba přinést při vyšších objemech uložené elektřiny. Ani to však nemusí platit vždy a u všech poskytovatelů služby virtuální baterie. Podrobnosti se dozvíte níže v článku.

Přechod k jinému dodavateli?

Pokud chcete využívat virtuální baterii nějakého poskytovatele, pak u této firmy musíte mít jak smlouvu na odběr elektřiny ze sítě, tak i na dodávku vašich přebytků elektřiny do sítě. Pokud u dané firmy nejste jako zákazník, musíte k ní přejít. S přechodem k jinému dodavateli je spojená jistá administrativa, může trvat nějaký čas a hlavně je třeba jej velmi dobře zvážit.

Přechod dobře promyslete

Službu virtuální baterie dnes nabízí silné, stabilní a renomované firmy. Není třeba mít strach k nim přejít. Přesvědčte se však, zda se vám přechod vyplatí a jakou cenu budete za elektřinu platit u nového dodavatele. Zrušení starší smlouvy nemusí být v období růstu cen elektřiny výhodné. Naopak pro vás může být velmi výhodné zůstat tam, kde jste. Pozor na různá penále či pokuty za předčasné zrušení smlouvy nebo za zrušení fixace.

U ČEZ pouze s jedním EANem

Druhý EAN umožňuje majitelům FVE uzavřít dvě různé smlouvy na dodávku do sítě a na odběr ze sítě. Dodávku do sítě i odběr ze sítě díky dvěma EANům můžete mít v jiném režimu, např. odběr fixně a dodávku do sítě na spotových cenách. Bohužel, firma ČEZ neposkytuje službu virtuální baterie zákazníkům, kteří si na svoji fotovoltaickou elektrárnu vyřídili druhý EAN pro dodávku do sítě.

Poskytovatel virtuální baterie vám prodává elektřinu, kterou vždy jednou ročně zúčtuje. Od odebrané elektřiny odečte energii dodanou do sítě, započítá se proti sobě ale jen silová elektřina. V každém případě musíte zaplatit distribuční poplatky, DPH a další daně spojené s distribucí elektřiny. I tak díky virtuální baterii platíte nižší celkový účet.

Je to alternativa k akumulátorům?

Rychlý rozmach levných hybridních elektráren s bateriemi konkuruje virtuálním službám pro ukládání energie. Majitelé fotovoltaických elektráren si díky levnějším bateriím mohou výhodně uložit vyrobenou elektřinu přímo ve svém domě. Po změně pravidel dotací v programu Nová zelená úsporám v roce 2021 se nákup fyzických baterií stal mnohem výhodnějším.

Virtuální baterie nefunguje jako UPS

Virtuální baterie nikdy nezajistí zálohování vašeho domu proti výpadku sítě, to umí pouze fyzické baterie, které jsou součástí vaší hybridní fotovoltaické elektrárny. Virtuální baterie je pouze způsob zúčtování odebrané a dodané energie, který funguje jen tehdy, pokud je v provozu distribuční síť.

Výhodnější než virtuální baterie je (a vždy bude) přímá vlastní spotřeba vyrobené elektřiny, a nebo její akumulace do baterií či do ohřevu teplé vody. Dodávka do sítě by měla být až jako poslední možnost. Jakmile totiž elektřina opustí váš dům, už na ní začíná vydělávat někdo jiný.

Virtuální baterie není rovnocennou alternativou k fyzickým bateriím umístěným u vás v garáži nebo v technické místnosti. Virtuální baterie je služba určená pro zhodnocení nespotřebovaných přebytků.

Generovat větší množství přebytků se nemusí dlouhodobě vyplatit. Přínos služby virtuální baterie závisí na cenách silové elektřiny, distribučních nákladech a poplatcích za samotnou službu. Všechny složky ceny elektřiny se v čase vyvíjí. Stejně tak se mění i podmínky a výhodnost služby virtuální baterie.

Sledujte naše sítě

POZOR: Využití sítě jako baterie není zadarmo

Virtuální baterie (cloudové úložiště solární energie) není a ani nemůže být zdarma. Služba je zpoplatněná buďto paušální platbou (ČEZ) nebo platbou za využitou kapacitu (E.ON). Elektřinu budete do sítě dodávat tehdy, když budou přebytky generovat i další provozovatelé FVE. Cena elektřiny proto může být v letních měsících relativně nízká. Naopak v okamžiku odběru ze sítě během zimy může být cena výrazně vyšší.

Dodavatel elektřiny tento cenový rozdíl nebude platit za vás, ale naúčtuje ho vám, zákazníkům.

Finanční efekt virtuální baterie

Celková cena elektřiny se skládá z více složek. Kromě ceny silové elektřiny obsahuje také náklady na její distribuci, DPH, další daně a poplatky. Při ukládání a výběru energie ze své virtuální baterie můžete ušetřit jen na silové elektřině. Všechny ostatní související náklady na distribuci, daně a poplatky musíte zaplatit tak jako tak.

Distribuční síť nemůže fungovat jako akumulátor. Není možné v ní energii fyzicky uskladnit, aby byla kdykoliv ihned k dispozici tak, jako z fyzické baterie. Ve skutečnosti, když do sítě posíláte přebytek energie, musí ji obchodník okamžitě přijmout a najít někoho jiného, kdo ji využije. Často je to váš soused v domě ve vaší ulici.

V době, kdy budete mít naopak nedostatek elektřiny, musí dodavatel energii pro vás vyrobit nebo nakoupit na trhu. S tímto překupováním energie jsou samozřejmě spojené náklady, které se promítají do ceny služby virtuální baterie.

Produkt Virtuální baterie od firmy E.ON

Tato služba je určena výhradně pro zákazníky, kteří si u E.ONu objednají instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného domu s výkonem do 50 kWp. Nikdo jiný přístup k této službě nemá.

Základní kapacita virtuální baterie je minimálně 1 MWh. Kapacitu baterie můžete přikupovat jen po celých megawatthodinách. Navyšování či snižování kapacity virtuální baterie provádí E.ON zákazníkům automaticky podle potřeby, vždy 1x ročně na začátku každého cyklu. Cyklus pro ukládání a vybírání energie je stanoven na 12 měsíců, začíná vždy 1.4. každý rok.

Cena viruální baterie od E.ONu se platí za každou "započatou" MWh a činí 588 Kč/MWh včetně DPH (49 Kč měsíčně). Tato jednotková cena platí až do kapacity 4 MWh. Při uložení většího množství energie než 4 MWh cena skokově roste na ze 199 Kč na paušálních 499 Kč měsíčně, tedy 5 988 Kč ročně. Tento cenový skok je velký háček této služby, který se vám může opravdu škaredě nevyplatit.

Představte si situaci, kdy do sítě uložíte energii 4 010 kWh. U větší elektrárny s výkonem 10 kWp se to může klidně stát. Pak zaplatíte za využití virtuální baterie paušál 5 988 Kč/ročně. Uložení jedné megawatthodiny do sítě E.ONu vás tak vyjde na cca 1 500 Kč/MWh.

Pozor na past 4,01 MWh

Pokud do virtuální baterie E.ONu uložíte 4 a více megawatthodin elektřiny, pak se u této služby automaticky skokově zvýší cena služby ze 199 Kč/měsíc na 499 Kč/měsíc! Tato cena zůstává paušální od 4,01 až do 10 MWh úhrnu uložené elektřiny.

Může se vám stát, že nasmlouvaná kapacita virtuální baterie nebude během roku zcela využita. Nevyužitá kapacita virtuální baterie vám u E.ONu propadne. To se stane v případě, kdy využijete například jen 1,01 MWh. Zaplatit však budete muset cenu za využití 2 MWh, tedy 1 188 Kč/rok namísto 588 Kč/rok.

Pokud do virtuální baterie od E.ONu uložíte více energie, než kolik jste schopni spotřebovat, tato přebytečná uložená energie nepropadá. Nevyužité přebytky energie se převádí do dalšího období.

Pozor na předraženou FVE!

Pokud zvažujete využít nabídku E.ONu na instalaci fotovoltaické elektrárny s tím, že díky tomu získáte právo využít jejich službu virtuální baterie, buďte obezřetní. Instalace FVE od velkých energetických firem bývají obvykle o desítky procent předražené oproti renomovaným instalačním firmám. Dodavatelé energií nemají své vlastní instalační kapacity, najímají si na tuto práci jiné firmy, proto je jejich nabídka tak drahá.

Produkt E.ONu není zcela tržním produktem díky tomu, že jej firma nenabízí každému. Produkt je nastaven hodně šibalsky, komplikovaně a obsahuje skryté pasti. Služba může vyjít hodně draho při uložení energie v rozsahu 4 až 5 MWh. Rovněž velmi malá dodávka energie do virtuální baterie v úhrnu pod 500 kWh/rok vychází extrémně draho.

Produkt Elektřina pro soláry od firmy ČEZ

I ČEZ nabízí svoji službu všem majitelům fotovoltaických elektráren. Musí se jednat o FVE bez licence do výkonu 10 kWp. Službu je možné sjednat jak s tarifem pro domácnosti, tak i s tarifem pro podnikatele. Není tedy určena výhradně majitelům elektráren na rodinných domech, ale i pro menší firmy. Smlouva s ČEZem se uzavírá vždy s fixací minimálně na 1 rok nebo na 3 roky.

Za službu virtuální baterie se platí paušální poplatek cca 423,50 Kč včetně DPH. To není jen poplatek za samotnou virtuální baterii, nýbrž částka stálé platby za odběr i dodávku do sítě. Stálá platba je v případě využití služby virtuální baterie vyšší o 268,62 Kč/měsíčně. Ročně tedy vyjde služba virtuální baterie od ČEZu na 3 223 Kč.

Služba ČEZu je dostupná komukoliv

Pro sjednání produktu Elektřina pro soláry s firmou ČEZ je nutné, abyste se stali jejich zákazníkem pro dodávku elektřiny i pro odběr ze sítě. Služba ale není omezená tím, že by bylo nutné nechat si od ČEZu nainstalovat fotovoltaiku na střechu rodinného domu.

Poplatky za distribuci elektřiny, další související poplatky a daně se při vyzvednutí elektřiny platí v plné výši. Sleva se započítává do ročního vyúčtování za elektřinu. Díky relativně vysokému fixnímu poplatku se služba vyplatí až při objemu uložené elektřiny nad 1 000 kWh/ročně.

Je třeba mít na zřeteli, že zápočet elektřiny dodané do virtuální baterie je možný pouze do výše vaší spotřeby. Pokud do baterie během roku uložíte více, než kolik si z baterie vyberete, přebytečná energie propadá ve prospěch ČEZu.

Na odběrném místě majitele fotovoltaické elektrárny musí být pouze jeden EAN. Pokud jste si požádali o druhý tzv. výrobní EAN, tak s vámi ČEZ odmítne produkt Elektřina pro soláry uzavřít. Proč? To nikdo neví.

Produkt Bonus S-Power od Bohemia Energy

Tato služba virtuální baterie již není k dispozici z důvodu zániku firmy Bohemia Energy. Je to trochu škoda, byl to svého času zdaleka nejvýhodnější a nejférovější produkt na trhu. Cena za uloženou MWh byla na úrovni 363 Kč a platilo se přesně podle využití baterie, nikoliv po celých megawatthodinách, jako u E.ONu.

Nikdy se vám tudíž nemohlo stát, že jste za nějakou nasmlouvanou kapacitu zaplatili a pak vám tato nevyužitá kapacita propadla. Smlouva se uzavírala na dobu neurčitou a výpovědní lhůta byla 3 měsíce. Nikdo vás tedy nenutil do dlouhých fixací jako u ČEZu.

Podobně nastavená služba na trhu chybí jako protiváha nabídky velkých energetických firem. Doufejme, že brzy některý z alternativních dodavatelů s obdobně výhodnou službou přijde na trh.

Produkt Férová baterie od Yello Energy

Férová baterie od Yello Energy nemá s virtuální baterií nic společného, nejedná se o možost "uložení" energie v distribuční síti pro pozdější využití. Podstatou služby od Yello je zvýhodněný výkup přebytků elektřiny, kterou jste nebyli schopni spotřebovat nebo uložit do fyzické baterie. Podmínkou výhodného výkupu je, že od Yello odebíráte elektřinu.

Porovnání parametrů nabízených služeb

 E.ONČEZ
Název produktuVirtuální baterieElektřina pro soláry
Velikost FVEmax. 50 kWpmax. 10 kWp
Provoz FVEbez licencebez licence
Určeno prodomácnostidomácnosti i firmy
Omezenípouze s FVE od E.ONpouze s 1 EANem
Trvání smlouvyminimálně 1 rokfixace na 1 nebo 3 roky
Výpověďvždy k 31. prosinci40 dnů před koncem
Paušální platba0 Kč/rok3 223 Kč/rok
Platba za kapacitu588 až 1 497 Kč/MWh0 Kč/MWh
Cena za MWhod 588 Kč/MWhod 322 Kč/MWh
Vyúčtováníměsíčníroční
Nevyužitá energiepřevádí sepropadá
Úsporacena silové elektřinycena silové elektřiny
Vyplatí se od500 kWh/rok1 000 kWh/rok
Porovnání produktů virtuálních baterií od ČEZ a E.ON

Cena za využití virtuální baterie

Cena za uloženou megawatthodinu rychle klesá s rostoucím objemem uložené energie. Virtuální baterie se absolutně nevyplatí pro velmi malý objem uložené energie do 1 000 kWh ročně. Cena za uložení energie do 500 kWh ročně je astronomická! V případě produktu od firmy E.ON je situace komplikovaná složitou konstrukcí výpočtu ceny. Platíte za kapacitu po celých megawatthodinách, a když překročíte 4,01 MWh, cena se zvýší na 499 Kč/měsíc a stává se v podstatě paušální platbou.

Cena za využití virtuální baterie v závislosti na objemu uložené energie
Cena za využití virtuální baterie v závislosti na objemu uložené energie

Služba od E.ONu se skokově zdražuje při objemu uložené energie mezi 4 MWh a 5 MWh. Naopak virtuální baterie od ČEZu je díky jednotné paušální platbě tím výhodnější, čím větší objem energie si do virtuální baterie uložíte. I u ČEZu platí, že při velmi malém objemu dodané elektřiny pod 1 MWh je cena služby velmi vysoká.

Jakou úsporu dosáhnete?

Zda se vám služba vyplatí závisí na aktuální ceně silové elektřiny, kterou platíte svému dodavateli. Během let 2021 a 2022 ceny silové elektřiny skokově vzrostly, dodavatelé upravili své ceníky na cenu okolo 4 Kč/kWh vč. DPH.

Čím je vyšší vaše cena silové elektřiny, tím výhodnější je služba virtuální baterie. Při ceně elektřiny 4 Kč/kWh je výhodné uložení energie do sítě na pozdější využití. Zaplatit za tuto službu cenu 1 Kč/kWh (nebo méně) je snesitelné. Pokud by však cena silové elektřiny klesla zpět na úroveň okolo 1 Kč/kWh, virtuální baterie by přestala dávat smysl. Za službu byste zaplatili více, než kolik díky ní ušetříte. Stali byste se sponzorem ČEZu a to dělat určitě nechcete.

Představa nízkých cen energií se může zdát bláznivá v době, kdy se potýkáme s astronomickými cenami elektřiny i plynu. Avšak silová elektřina je produktem obchodovaným na burze, jehož cena závisí především na aktuální nabídce a poptávce. Například s příchodem finanční krize v roce 2008 spadla cena elektřiny během několika týdnů z 2 200 Kč/MWh na hladinu okolo 1 000 Kč/MWh. A na této úrovni nebo pod ní se pohybovala následujících více než 10 let.

Na celkovou cenu elektřiny má vliv cena emisní povolenky. I emisní povolenky jsou obchodovány na burze. Poptávka po nich závisí na výkonnosti evropské ekonomiky a také na struktuře zdrojů v energetice jednotlivých evropských zemí. Drahá emisní povolenka nemusí být navždy.

Velké přebytky zvyšují vaši závislost

Pokud máte elektrárnu navrženou tak, že budete každý rok generovat vysoké přebytky dodané do sítě nebo do virtuální baterie, pak tím částečně zvyšujete svou závislost na dodavateli elektřiny. Jste odkázáni na to, jak dodavatel nastaví cenu této služby. Smyslem investice do FVE je pravý opak, tedy závislost na dodavatelích energií snižovat.

Čekáme na zavedení energetických komunit

Se sousedy v ulici, v obci nebo se členy rodiny, ať již bydlí kdekoliv budete moci od poloviny roku 2024 založit tzv. energetickou komunitu. V rámci ní budete schopni přebytečnou elektřinu sdílet mezi sebou. Sdílení v energetických komunitách bude vítanou alternativou ke službám typu virtuální baterie. Podobně jako u virtuální baterie i při sdílení elektřiny po síti bude nutné platit distribuční poplatky.

Dlouhodobá spekulace na výhodnost virtuální baterie může, ale nemusí vyjít. Zákazníci si často nechávají instalovat velké fotovoltaické elektrárny s velkými předpokládanými přebytky. Činí takto s tím, že si do virtuální baterie během léta uloží energii na zimu. To je strategie, která dnes funguje, ale za pár let již fungovat nemusí.

Pokud by cena elektřiny výrazně zlevnila, nebo pokud poskytovatelé virtuálních baterií svoji službu výrazně zdraží, výhodnost využití virtuální baterie zmizí. Na druhou stranu se v krátké době otevřou malovýrobcům elektřiny nové možnosti využití svých přebytků v rámci energetických komunit.

Závěrem

Raději si znovu zopakujeme jednoduchou univerzální pravdu o dodávkách elektřiny do sítě, která zní: "Dodávka elektřiny do sítě, ať se sebevíc tváří jak je výhodná, nikdy nebude tak výhodná jako vlastní spotřeba". Pokud se dodávce do sítě snažíte vyhnout a všechnu vyrobenou energii se snažíte si spotřebovat přímo v domě, dosáhnete nejlepší efektivity vaší investice.

Každá fotovoltaická elektrárna během roku nejspíš bude mít nějaké přebytky, které skončí v síti. To je v pořádku, pokud je podíl přebytků kolem 20 % výroby. Strop pro přebytky dodané do sítě by měl být 30 %.

Pokud už máte přebytky elektřiny větší než 1 000 kWh ročně a jste zákazníkem ČEZu, pak virtuální baterie může být vhodným řešením. Pokud nejste zákazníkem ČEZu, budete k němu muset přejít. Přechod k jinému dodavateli je třeba vždy dobře zvážit a promyslet, zda se vám celkově vyplatí.

I když je konstrukce některých produktů virtuálních baterií poněkud složitá, může se jednat o relativně výhodné zužitkování nespotřebovaných přebytků z vlastní fotovoltaické elektrárny. Pro zákazníky je velmi pohodlné automatické započtení přebytků proti ročnímu vyúčtování za odběr elektřiny. Využití služby však dobře propočítejte, co se jednomu vyplatí, pro druhého výhodné být nemusí.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Ohřev vody fotovoltaikou o výkonu 2,25 kWp
pro důchodce za 1 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram