Solární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střešeSolární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střeše
Získat nabídku

Virtuální baterie: podvod nebo zázrak?

26.7.2018 | Autor: Vladimír Matajs

Někteří čeští dodavatelé elektřiny začali majitelům FVE nabízet velmi zajímavou službu - uložení přebytků elektřiny ve virtuální baterii. Zní to jednoduše. Pokud nejste schopni spotřebovat všechnu vyrobenou elektřinu ze svojí fotovoltaické elektrárny, pak přebytek dodáte do sítě s tím, že si můžete tuto energii později zdarma ze sítě zase odebrat.

Ale je to opravdu tak výhodné, jak některé firmy inzerují? Je to skutečně zdarma? Kde jsou úskalí této nabídky a kdy se virtuální baterie vyplatí?

Mohlo by vás také zajímat

Co je to virtuální baterie?

Služba virtuální baterie je obdoba tzv. net-meteringu. Net metering je jedna z forem podpory obnovitelných zdrojů. Odstraňuje problém, který vzniká u OZE velmi často. Tedy že se během dne i během celého roku rozchází čas výroby energie s časem její spotřeby. Možnost "uložit" si nespotřebovanou elektřinu zdarma v distribuční síti je další z výhod, proč byste si měli fotovoltaickou elektrárnu na střechu domu pořídit.

Nutno říci, že net metering se dle dosavadních zkušeností ve světě nijak masivně neujal. Průkopníkem virtuální baterie je USA, kde je tato služba dostupná ve většině států, v Evropě funguje net metering např. v Dánsku nebo v Nizozemí. Avšak zájem o tzv. cloudovou úložiště je ze strany majitelů fotovoltaických elektráren hlavně v USA mizivý.

To je dáno tím, že distribuční firmy a obchodníci s elektřinou nejsou schopni přijít s dostatečně výhodnou nabídkou. Další z důvodů je ten, že zákazníkům se nechce přecházet k jinému dodavateli elektřiny. A je to také tím, že vlastníci elektráren mají výhodnější způsoby, jak s vyrobenou elektřinou naložit. Nejvýhodnější pro vás vždy bude všechnu energii si ihned spotřebovat.

POZOR: Využití sítě jako baterie není zadarmo

Virtuální baterie (cloudové úložitšě solární energie) není a ani nemůže být zdarma. Elektřinu budete do sítě dodávat tehdy, když budou přebytky generovat i další provozovatelé FVE. Cena elektřiny proto může být v době dodávky do sítě nízká. Naopak v okamžiku odběru ze sítě během večera nebo noci může být výrazně vyšší. Tento rozdíl v cenách elektřiny nechce distributor elektřiny platit ze své kapsy, ale pochopitelně jej naúčtuje svým klientům.

Vaše přebytky dodané do sítě musí dodavatel převzít a ve stejný okamžik najít pro tuto energii zákazníka, kterému ji dodá. Naopak v době, kdy budete mít nedostatek, musí dodavatel elektřiny tuto energii nakoupit na trhu, aby vám ji mohl dodat. S tímto překupováním jsou samozřejmě spojené náklady, které jsou zahrnuty do ceny služby, nejčastěji v podobě paušálu.

Cena elektřiny se skládá z vícero složek. Kromě ceny silové elektřiny obsahuje také náklady na distribuci, DPH a další daně a poplatky. Pokud si vybíráte energii ze své virtuální baterie, pak můžete ušetřit na silové elektřině. Avšak všechny další náklady na distribuci a daň musíte zaplatit tak jako tak. A to virtuální baterii dále poměrně prodražuje.

Sledujte naše sítě

Produkt Bonus S-Power od Bohemia energy

Alternativní dodavatel elektřiny, firma Bohemia energy nabízí zvýhodněný výkup elektřiny z fotovoltaických elektráren s tím, že výnosy započtou oproti vašemu účtu za elektřinu. Služba je určená majitelům FVE připojených do sítě po 1.1.2016, tedy těm, kteří už na provoz elektrárny nepotřebují licenci. Limit výkonu elektrárny je 10 kWp.

Výkupní cena elektřiny odpovídá ceně silové elektřiny na burze, konkrétně na denním trhu dle OTE a průměrně se pohybuje kolem 1,3 Kč/kWh. O výnosy z prodaných přebytků pak Bohemia energy automaticky poníží roční vyúčtování elektřiny. Z toho plyne, že podmínkou služby je, aby se majitel FVE stal zároveň odběratelem u Bohemia energy. Z každé vykoupené megawatthodiny si firma účtuje poplatek ve výši 363 Kč/MWh včetně DPH.

Služba je určena komukoliv v ČR, kdo má fotovoltaiku připojenou do sítě po roce 2016. V případě objednání instalace fotovoltaické elektrárny u naší firmu získáte navíc osvobození od placení poplatku na 2 roky.

Produkt Virtuální baterie od E.ON

Tato služba je určena pro zákazníky, kteří si u E.ONu objednají instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného domu s výkonem do 10 kWp. Nikdo jiný přístup k této službě nemá.

Kapacita baterie je minimálně 1 MWh, přičemž si můžete potřebnou kapacitu virtuální baterie navyšovat vždy o celou 1 MWh. Navyšování a snižování kapacity virtuální baterie firma provádí zákazníkům automaticky dle potřeby, vždy 1x ročně na začátku každého cyklu. Cyklus pro ukládání a vybírání energie je stanoven na 12 měsíců, začíná vždy 1.4. každý rok.

Cena viruální baterie od E.ONu se platí za každou uloženou MWh a činí 588 Kč/MWh včetně DPH. Protože kapacitu baterie je možné "přikupovat" jenom po celých megawatthodinách, může se stát, že nasmlouvaná kapacita cloudové baterie nebude během roku zcela využita. Ale zaplatit budete muset za celou dohodnutou kapacitu.

Navíc za energii vyzvednutou z baterie budete muset zaplatit distribuční náklady, poplatky a DPH. Skutečná úspora se tedy týká pouze nákladů na silovou elektřinu.

Produkt Elektřina pro soláry od ČEZ

ČEZ nabízí svoji službu všem majitelům fotovoltaických elektráren připojených do sítě po roce 2016. Jedná se o FVE bez licence do výkonu 10 kWp, tedy zpravidla o elektrárny na rodinných domech. Smlouva se uzavírá vždy minimálně na 3 roky.

Za služby viruální baterie se neplatí žádný paušální poplatek. Při vyzvedávání elektřiny z baterie se poskytuje sleva ve výši 40% na cenu silové elektřiny, zbylých 60% zůstává ČEZu.

Poplatky za distribuci a daně se při vyzvednutí elektřiny normálně platí v plné výši. Sleva se započítává do ročního vyúčtování za elektřinu. Podmínkou je tedy i smlouva o odběru elektřiny uzavřená s ČEZem.

Porovnání virtuálních baterií od různých dodavatelů

 BOHEMIA ENERGYE.ONČEZ
ProduktBonus S-POWERVirtuální baterieElektřina pro soláry
Připojení FVEmax. 10 kWp,
bez licence
max. 10 kWp,
bez licence
max. 10 kWp,
bez licence
Omezenínenípouze s FVE od E.ONnení
Trvání smlouvydoba neurčitámin. 1 rokmin. 3 roky
Výpověď3 měsícevždy k 31.12.po 3 letech
Poplatek363 Kč/MWh588 Kč/MWhnení
Úsporacca 1 300 Kč/MWhcena silové elektřiny40% ceny silové el.
Porovnání produktů virtuálních baterií

Jakou úsporu dosáhnete s jednotlivými produkty?

 D02dD26dD35dD56d
BOHEMIA ENERGY937 Kč/MWh937 Kč/MWh937 Kč/MWh937 Kč/MWh
E.ON804 Kč/MWh791 Kč/MWh838 Kč/MWh821 Kč/MWh
ČEZ557 Kč/MWh552 Kč/MWh570 Kč/MWh564 Kč/MWh
Úspora s jednotlivými produkty virtuální baterie

Virtuální baterie od E.ONu je na první pohled skoro stejně výhodná, jako nabídka Bohemia energy, kterou našim klientům nabízíme my. To však platí pouze v případě, že budete schopni využít 100% nasmlouvané kapacity virtuální baterie.

Kapacitu si musíte u E.ONu přikupovat po celých 1000 kWh (1 MWh). Pokud z této kapacity využijete pouze 30%, peníze za zbylou nevyužitou kapacitu se nevrací. To může službu od E.ONu značně prodražit a celkovou úsporu snížit.

Produkt Bonus S-power od Bohemia energy má oproti konkurenčním produktům několik zásadních výhod:

  • nízký poplatek v porovnání s konkurencí
  • nejste nuceni uzavírat dlouhodobou smlouvu
  • vypovědět službu můžete kdykoliv s 3měsíční lhůtou
  • úspora z přebytků se vypočítá z ceny elektřiny na burze
  • nemusíte si předplácet kapacitu, kterou nakonec možná nevyužijete
  • při objednání instalace FVE od nás získáte 2 roky osvobození od poplatku

Závěrem

I když je konstrukce některých produktů virtuálních baterií poněkud složitá, pořád se jedná o nejvýhodnější dostupné zužitkování nespotřebovaných přebytků z vlastní FVE.

Pro zákazníky je pohodlné i započtení výnosů z přebytků rovnou proti ročnímu vyúčtování za odběr elektřiny.

Pokud zvažujete pořízení FVE, pak na prodej přebytků určitě doporučujeme uzavřít i smlouvu s některým z poskytovatelů.

Cloudové baterie jsou v ČR nové téma a dodavatelé s tímto typem produktu zatím nemají dostatek zkušeností. Věříme, že dostupná nabídka a jednotlivé produkty se budou časem zlepšovat a budou pro zákazníky jednodušší a ještě výhodnější.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 62 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram