Solární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střešeSolární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střeše
Získat nabídku

Střešní fotovoltaické elektrárny jsou osvobozeny od daní

24.8.2020 | Autor: Vladimír Matajs

Osvobození výnosů z fotovoltaických elektráren do 10 kWp od daní z příjmu jedna z mnoha pozitivních zpráv pro všechny, kdo chtějí mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu na střeše svého rodinného domu. Již na sklonku roku 2015 byla fotovoltaika zařazena do programu Nová zelená úsporám. Program NZÚ stále funguje a zřejmě bude fungovat až do konce roku 2021. Zájem o čerpání dotací na pořízení fotovoltaických elektráren trvale roste. Na různé typy fotovoltaických zařízení je možné čerpat od 40 000 Kč až do 155 000 Kč. V Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji je navíc dotace zvýšena o bonus +10%.

Od začátku roku 2016 přibylo několik dalších novinek týkající se Energetického zákona, Stavebního zákona a daní, které kompletně a natrvalo odstranily nepříjemnou administrativu kolem připojování a provozování malých FVE do 10 kWp. Pojďme se na ně v tomto článku podívat.

Mohlo by vás také zajímat

Fotovoltaické elektrárny do 10 kWp nemusí mít licenci ERÚ

Novelizovaný energetický zákon zavádí od 1.1.2016 jednu důležitou výjimku. Provozovatelé výroben elektřiny do výkonu 10 kWp nemusí žádat na provoz svého zařízení o licenci od Energetického regulačního úřadu (Zákon č. 458/2000 Sb., §3 odst. 3). Provozování solární elektrárny na střeše rodinného domu není podle novely zákona podnikáním, pokud je vyrobená elektřina primárně určená pro vlastní spotřebu jejího vlastníka v domě a pokud výkon FVE nepřesahuje 10 kWp.

Fotovoltaickou elektrárnu můžete provozovat pouze na základě smlouvy o připojení, která se uzavírá s místní distribuční společností - ČEZ, E.ON nebo PRE. Distribuční společnost ve smlouvě stanovuje podmínky připojení vaší fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě. Vlastník sluneční elektrárny by měl uzavřít ještě smlouvu o odprodeji nespotřebovaných přebytků elektřiny dodaných do distribuční sítě. Tuto smlouvu lze uzavřít s libovolným obchodníkem s energiemi, který výkup elektřiny nabízí, případně lze využít služeb tzv. virtuální baterie.

Výjimka platí, pouze pokud již nemáte licenci

Ustanovené energetickho zákona říká, že výjimka z povinnosti žádat na provozování FVE o licenci na podnikáni v energetických odvětvích se nevztahuje na případy, pokud v daném odběrném místě již provozujete fotovoltaickou elektrárnu, na kterou byla v minulosti vydána licence ERÚ. V takovém případě musíte novou elektrárnu zahrnout do své stávající licence, a to i když na ni čerpáte dotaci Nová zelená úsporám a jde o systém o výkonu do 10 kWp.

Prodej elektřiny do sítě je osvobozen od daně z příjmu

V březnu 2016 byla uzákoněna nepatrná, ale o to důležitější novela zákona o dani z příjmu fyzických osob. Podle této novely jsou příjmy z provozování výroben elektřiny, kde není vyžadována licence udělovaná ERÚ (FVE do 10 kW) zařazeny do § 10, což jsou tzv. ostatní příjmy. Ostatní příjmy neplynou z podnikání a mají nahodilou nebo příležitostnou povahu. Řadí se sem například příjmy z příležitostného pronájmu, výnosy z prodeje plodů vaší zahrádky nebo z prodeje produktů domácích zvířat. Tyto příjmy jsou do výše 30 000 Kč osvobozeny od daně z příjmu. Změna byla uzákoněna až 3.3.2016, ale vztahuje se na všechny příjmy od 1.1.2016. Fotovoltaických elektráren a jejich osvobození se týkají §10 odst. 1 písmeno a) a §10 odstavec 3 písmeno a) Zákona o daních z příjmů.

Díky této novele tedy můžete legálně prodávat přebytky elektřiny z fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě, aniž by to bylo považováno za příjmy z podnikání. Příjmy plynoucí z prodeje elektřiny nemusíte danit. Kvůli tzv. ostatním příjmům nemusíte ani podávat daňové přiznání, pokud jejich úhrn za rok nepřesáhne částku 30 tisíc korun.

Osvobození od daně z příjmu však neznamená, že by bylo výhodné dodávat elektřinu do sítě. Pozor, výhodné to pro vás určitě není. Za každou kilowatthodinu dodanou do sítě můžete dostat pouze cca 40 haléřů, a to je zoufale málo. A proto se v každém případě chcete jakýmkoliv dodávkám do sítě vyhnout. Základní rada zní: vše si spotřebovat, nic do sítě nedodat!

Sledujte naše sítě

Okolo FVE už automaticky nevzniká ochranné pásmo

U fotovoltaických elektráren s výkonem do 10 kWp bylo zrušeno ochranné pásmo, které dříve předepisoval stavební zákon. Ochranné pásmo vznikalo automaticky kolem pozemků, kde byla umístěna výrobna elektrické energie. Těmito výrobnami byly ve smyslu stavebního zákona i malé fotovoltaiky na střechách rodinných domů. Obecné ochranné pásmo kolem výroben elektřiny bylo do 31.12.2015 stanoveno na 20 m, což je v zastavěném území opravdu hodně.

Ochranné pásmo mohlo přinášet komplikace při stavebních a dalších řízeních v okolí domů se solární elektrárnou na střeše. Zrušením ochranných pásem kolem fotovoltaických elektráren do 10 kWp majitelé rodinných domů s fotovoltaikou již nijak neomezují práva svých sousedů. Systém ochranných pásem okolo různých velikostí výroben elektřiny platný od 1.1.2016 upravuje § 46 odst. 7 Energetického zákona č. 458/2000 Sb.

Připojení FVE jako mikrozdroj - výhoda nebo past?

Poslední právní úprava, kterou zde zmíníme se týká vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Nově se zavádí pojem "mikrozdroj", který musí mít výkon do 10 kW a do každé fáze dodávat střídavý proud maximálně 16 A (§ 2 písm. e). Mikrozdroje mají jednodušší postup připojení. Pokud parametry sítě v daném místě odpovídají předepsaným limitům, pak je připojení v podstatě nárokové a je realizovano formou ohlášky. Posouzení parametrů sítě v místě připojení může zhodnotit libovolný revizní technik. Hodnoty naměřené impedance u zdroje do 16 A na fázi musí být do 0,47 Ohm a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ohm.

Mikrozdroje však mají jeden velký háček. Pokud svojí fotovoltaickou elektrárnu připojíte do sítě jako mikrozdroj, pak nesmíte do sítě dodávat jakékoliv nespotřebované přebytky elektřiny. To je ale u většiny typů fotovoltaických elektráren velká komplikace. Vše si zkrátka musíte spotřebovat, jinak vám hrozí nemalé pokuty. Vyhnout se přetokům do sítě ale většinu zcela nejde. Podmínka nulových přetoků a hrozba pokut v případě nesplnění proto znamená, že se způsobu připojení elektrárny jako mikrozdroj chcete vyhnout. Standardní způsob připojení je možná o něco časově náročnější, ale na druhou stranu můžete po připojení legálně a bez obav dodávat přebytky do sítě. Sice to není výhodné, ale je dobré tuto možnost mít. Může během roku nastat situace, kdy nebudete schopni veškerou elektřinu spotřebovat, protože například budete pryč na dovolené a v domě nebude žádný odběr.

Připojení formou mikrozdroje se mohou na síť připojovat určité druhy hybridních systémů s bateriemi, kde střídač žádné přebytky do sítě jednoduše nepustí. Připojení fotovoltaiky jako mikrozdroj může být výhodné, pokud distribuční společnost z nějakého důvodu v daném místě nepovolí běžný způsob připojení. V drtivé většině případů ale bude pro vás standardní způsob připojení výhodnější.

Bez papírování, bez daní, bez obav

Výše uvedené novely předpisů ruší většinu náročného a otravného papírování, které mnoho zájemců odrazovalo od pořízení fotovoltaické elektrárny. Od 1.1.2016 již k provozování sluneční elektrárny nepotřebujete vůbec nic. Snad jenom chuť a nějaké to místo na střeše vašeho domu. Kdy si fotovoltaickou elektrárnu pořídíte i vy, když je to tak jednoduché?

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 62 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram