Solární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střešeSolární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střeše
Získat nabídku

Střešní fotovoltaické elektrárny jsou osvobozeny od daní

8.8.2019 | Autor: Vladimír Matajs

Rok 2016 přinesl mnoho pozitivních zpráv pro všechny, kdo chtějí mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu na střeše svého rodinného domu. Již na sklonku roku 2015 byla fotovoltaika zařazena do programu Nová zelená úsporám. Na různé typy fotovoltaických zařízení je možné čerpat od 40.000 Kč až do 105.000 Kč. S příchodem roku 2016 přibylo několik dalších novinek týkající se zákonů a daní, které prakticky zcela odstranily nepříjemnou administrativu kolem připojování a provozování malých FVE do 10 kWp.

Produkty, které by Vás mohly zajímat

Sluneční elektrárna pro vlastní spotřebu o výkonu 4,13 kWp

FVE pro vlastní spotřebu o výkonu 4,13 kWp

Tato sluneční elektrárna vyrábí elektřinu výhradně pro pokrytí vlastní spotřeby v domě. Elektrárna napájí třífázově všechny elektrické rozvody a spotřebiče ...
Zobrazit více
Produkt - solární panel IBC PolySol 260CS

Fotovoltaický panel IBC PolySol 260CS

Polykrystalický fotovoltaický panel představuje spolehlivou klasiku, která poskytuje vysokou účinnost, zajímavé záruční podmínky a je k dostání za rozumnou cenu ...
Zobrazit více
Produkt - Solární stringový jednofázový střídač SMA Sunny Boy 2.5

Jednofázový střídač SMA SunnyBoy 2.5

Jednofázový střídač SMA SunnyBoy typu 1VL je zcela novým konceptem měničů největšího světového výrobce. Z těla měniče zcela zmizel display, ...
Zobrazit více

Fotovoltaické elektrárny do 10 kWp nemusí mít licenci ERÚ

Novelizovaný energetický zákon zavádí od 1.1.2016 jednu důležitou výjimku. Provozovatelé výroben elektřiny do výkonu 10 kWp nemusí žádat na provoz svého zařízení o licenci od Energetického regulačního úřadu (Zákon č. 458/2000 Sb., §3 odst. 3). Vlastnictví solární elektrárny na střeše rodinného domu není podle novely zákona podnikáním, pokud je vyrobená elektřina primárně určená pro vlastní spotřebu jejího vlastníka a pokud výkon FVE nepřesahuje 10 kWp. Tato výjimka se nevztahuje na případy, pokud v daném odběrném místě již je provozována fotovoltaická elektrárna, na kterou byla v minulosti vydána licence ERÚ.

Fotovoltaickou elektrárnu můžete provozovat pouze na základě smlouvy o připojení, která se uzavírá s místní distribuční společností - ČEZ, E.ON nebo PRE. Vlastník sluneční elektrárny by měl uzavřít ještě smlouvu o odprodeji nespotřebovaných přebytků elektřiny dodaných do distribuční sítě. Tuto smlouvu lze uzavřít s libovolným obchodníkem s energiemi, který výkup elektřiny nabízí. U fotovoltaických elektráren do 10 kWp bylo navíc zrušeno ochranné pásmo. Majitelé rodinných domů s fotovoltaikou tedy již neomezují práva svých sousedů.

Už Vás nebaví, kolik platíte za energie?

Prodej elektřiny do sítě je osvobozen od daně z příjmu

V březnu 2016 byla uzákoněna nepatrná, ale o to důležitější novela zákona o dani z příjmu fyzických osob. Podle této novely jsou příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná ERÚ (do 10 kW) zařazeny do § 10, což jsou tzv. ostatní příjmy. Ostatní příjmy neplynou z podnikání a mají nahodilou nebo příležitostnou povahu. Řadí se sem například příjmy z příležitostného pronájmu, výnosy z prodeje plodů Vaší zahrádky nebo z prodeje produktů domácích zvířat. Tyto příjmy jsou do výše 30.000 Kč osvobozeny od daně z příjmu. Změna byla uzákoněna až 3.3.2016, ale vztahuje se na všechny příjmy od 1.1.2016. Fotovoltaických elektráren a jejich osvobození se týkají §10 odst. 1 písmeno a) a §10 odstavec 3 písmeno a).

Díky této novele tedy můžete legálně prodávat přebytky elektřiny z fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě, aniž by to bylo považováno za příjmy z podnikání. Příjmy plynoucí z prodeje elektřiny nemusíte danit. Kvůli tzv. ostatním příjmům nemusíte ani podávat daňové přiznání, pokud jejich úhrn za rok nepřesáhne částku 30 tisíc korun. Osvobození od daně z příjmu však neznamená, že by bylo výhodné dodávat elektřinu do sítě. Pozor, výhodné to pro Vás určitě není. Za každou kilowatthodinu dodanou do sítě můžete dostat pouze cca 50 haléřů, a to je zoufale málo. A proto se v každém případě chcete jakýmkoliv dodávkám do sítě vyhnout. Základní rada zní: vše si spotřebovat, nic do sítě nedodat!

Připojení mikrozdroje - výhoda nebo past?

Poslední právní úprava, kterou zde zmíníme se týká vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Nově se zavádí pojem "mikrozdroj", který musí mít výkon do 10 kW a do každé fáze dodávat střídavý proud maximálně 16 A (§ 2 písm. e). Mikrozdroje mají jednodušší postup připojení, pokud parametry sítě v daném místě odpovídají předepsaným limitům, pak je připojení v podstatě nárokové a je realizovano formou ohlášky. Posouzení parametrů sítě v místě připojení může zhodnotit libovolný revizní technik. Hodnoty naměřené impedance u zdroje do 16 A na fázi musí být do 0,47 Ohm a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ohm.

Mikrozdroje však mají jeden velký háček. Pokud svojí fotovoltaickou elektrárnu připojíte do sítě jako mikrozdroj, pak nesmíte do sítě dodávat jakékoliv nespotřebované přebytky elektřiny. Vše si musíte spotřebovat, jinak Vám hrozí nemalé pokuty. Podmínka nulových přetoků a hrozba pokut v případě nesplnění proto v podstatě znamená, že se připojení elektrárny jako mikrozdroj chcete vyhnout. Standardní způsob připojení je možná o trochu časově náročnější, ale na druhou stranu můžete po připojení legálně a bez obav dodávat přebytky do sítě, i když to není výhodné. Jednoduše může nastat situace, kdy nebudete schopni veškerou elektřinu spotřebovat, protože například budete pryč na dovolené a v domě nebude žádný odběr.

Připojení formou mikrozdroje se mohou na síť připojovat určité druhy hybridních systémů s bateriemi, kde střídač žádné přebytky do sítě jednoduše nepustí. Připojení mikrozdroje může být výhodné, pokud distribuční společnost z nějakého důvodu v daném místě nepovolí běžný způsob připojení. Ve většině případů ale bude pro Vás standardní způsob připojení výhodnější.

Bez papírování, bez daní, bez obav

Výše uvedené novely předpisů ruší většinu náročného a otravného papírování, které mnoho zájemců odrazovalo od pořízení fotovoltaické elektrárny. Od 1.1.2016 již k provozování sluneční elektrárny nepotřebujete vůbec nic. Snad jenom chuť a nějaké to místo na střeše Vašeho domu. Kdy si fotovoltaickou elektrárnu pořídíte i Vy?

Chcete solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Zodpovíme ZDARMA všechny vaše dotazy a doporučíme profi montážní firmu ve vašem kraji

  • Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
  • Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
  • Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
  • Jak můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám?
  • Kdo vám solární panely namontuje a kdy?

Kam dále?

Dotace Nová zelená úsporám na fotovoltaické panely

Stát rozdává lukrativní dotace na fotovoltaiku

Program Nová zelená úsporám nyní přispívá lidem na pořízení střešní fotovoltaické elektrárny, Majitelé rodinných domů mohou získat neuvěřitelných 155.000 Kč ...
Zobrazit více
Jak namontovat na dům solární panely?

Jak umístit na váš dům solární panely?

Pro instalaci fotovoltaických panelů vždy hledejte nejvíce osluněnou část vašeho rodinného domu. Kromě střechy je můžete umístit na fasádu budovy ...
Zobrazit více
Jak zjistit, kolik solárních panelů se vejde na Vaši střechu?

Kolik peněz ušetří fotovoltaická elektrárna?

Jaký výkon solárních panelů se vejde na střechu Vašeho rodinného domu nebo firmy? Kolik FV panely vyrobí energie a kolik ...
Zobrazit více
Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,66 kWp na klíč
za 60 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram