Získat nabídku

Jak se oceňují střešní fotovoltaické elektrárny?

31.1.2024 | Autor: Vladimír Matajs

Pokud prodáváte nemovitost s fotovoltaickou elektrárnou, nebo pokud takovou nemovitost kupujete, jistě vás zajímá, jakou má solární elektrárna hodnotu. Cena elektrárny by vás měla důležitá, pokud jste realitní agent nebo makléř, protože vám tyto domy prochází rukama čím dál častěji. Jak se tedy elektrárny na střechách domů oceňují?

Existuje více způsobů ocenění solárních elektráren a každý se může hodit k jinému účelu. Pokud se rozvádíte a hodí se vám majetek ocenit na co nejnižší hodnotu, pak je výhodné stanovit časovou hodnotu nebo reprodukční pořizovací cenu. Z původní ceny pořízení se odečte časové opotřebení nebo-li amortizace.

Pokud elektrárnu prodáváte a zajímá vás cena co nejvyšší, pak je vhodné elektrárnu ocenit podobně jako finanční investici. Jde o to vypočítat současnou hodnotu budoucích finančních toků. S pořizovací cenou nemá takové ocenění vůbec nic společného.

Mohlo by vás také zajímat

Výkupní cena roste, výkon elektrárny může klesat

Pokud byla fotovoltaická elektrárna připojena do sítě před rokem 2014, pak má její majitel nárok čerpat tzv. podporu formou výkupních cen nebo zelených bonusů. Podle roku připojení se výkupní cena může pohybovat od 2,63 Kč/kWh do 16,52 Kč/kWh, zelené bonusy jsou o 60 až 70 haléřů nižší (stav roku 2017). Výkupní ceny a zelené bonusy vyhlašuje každoročně Energetický regulační úřad v cenových vyhláškách. Z roku na rok výkupní ceny indexuje vždy o 2% směrem nahoru.

Na výkon fotovoltaických panelů poskytují jejich výrobci záruku. Výkonnostní záruka je zpravidla na 25 let, po této době nesmí mít solární panel nižší špičkový výkon, než 80% svého původního výkonu v okamžiku, kdy sjel z výrobního pásu. Při stanovování ceny elektrárny se vždy počítá s maximálním poklesem ve výrobcem stanovené toleranci. Ve výpočtu se počítá s každoročním úbytkem nominálního výkonu o 0,8%.

Podpora ve formě výkupních cen a zelených bonusů je pro střešní elektrárny stanovena na 20 let. To platí pro všechny systémy připojené do sítě od 1.1.2008. Starší elektrárny mají podporu garantovanou pouze na 15 let.

Sledujte naše sítě

Fotovoltaika zvyšuje cenu domu

Elektřinu z elektráren na střechách je možné si spotřebovat přímo v domě, do sítě odchází pouze nespotřebované přebytky. Vlastní spotřeba je velmi výhodná, protože majitel elektrárny získá tzv. zelený bonus a navíc ušetří za elektřinu nakupovanou ze sítě. Pokud energii dodá do distribuční sítě, pak získá součet zeleného bonusu s tržní cenou silové elektřiny. K zelenému bonusu tedy navíc získá přibližně 30 haléřů, což ale není tak výhodné, jako vlastní spotřeba.

Fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu
Fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu

Příjmy z licencované FVE se musí danit

Příjmy resp. zisk ze všech fotovoltaických elektráren připojených na síť před rokem 2016 se musí danit sazbou 15%. Dále musíte z příjmů odvádět zdravotní a sociální pojištění. Pokud máte solární elektrárnu jako vedlejší příjem k zaměstnání, pak jste do určité výše příjmů osvobozeni od povinnosti platit sociální pojištění. Náklady je možné vykazovat ve skutečné výši, výhodnější a pohodlnější je však využít 60% výdajový paušál.

Jak se počítá současná cena budoucích výnosů?

Všechny budoucí příjmy fotovoltaické elektrárny snížené o daně, pojistné a náklady na provoz je nutné přepočítat na jejich současnou hodnotu. Tisíc korun získaných dnes nemá stejnou hodnotu, jako když vám někdo tisíc korun zaplatí za rok. Budoucí příjmy je potřeba odúročit (diskontovat), tedy snížit, abychom získali tzv. čistou současnou hodnotu investice.

Diskontní míra by měla být volena dle výnosnosti podobných investičních instrumentů se stejnou mírou rizika. Vypočtená čistá současná cena hodnota investice pak uvádí maximální prodejní cenu fotovoltaické elektrárny takovou, která přináší výnos rovný zvolené diskontní míře.

Co se s elektrárnou stane, až doslouží?

Čas předpokládané smrti fotovoltaické elektrárny je velmi těžké určit. V každém případně nejpozději s 21. rokem provozu přijde elektrárna o garantované výkupní ceny. Dále však budou mít panely výkon minimálně 84% a elektrárna bude pořád vyrábět ekologickou elektřinu, kterou je možné spotřebovat v domě. Teoretická životnost elektrárny je 30 až 35 let. Po konci výkupních cen dalších 15 let bude elektrárna svému majiteli šetřit náklady za elektřinu.

Pokud solární elektrárna konečně opravdu doslouží, pak její likvidace je podle zákona předplacena ve zvláštních fondech, ze kterých se bude platit recyklace panelů. Montážní systém elektrárny je z hliníku, stejně jako rámy většiny fotovoltaických panelů. Co půjde, to se při likvidaci zpeněží ve sběrně druhotných surovin, zbytek majitel odveze zdarma do nejbližšího sběrného dvora jako klasický elektroodpad.

Jak úspěšně převést fotovoltaickou elektrárnu?

Fotovoltaickou elektrárnu je možné převést mezi starým a novým majitelem, aniž by převodem ztratila právo na čerpání dotovaných výkupních cen elektřiny. Je všek nutné úspěšně provést následující kroky:

  • Změna smlouvy o připojení do sítě
  • Převod licence FVE na nového majitele
  • Registrace nového majitele do systému OTE

Papírový přepis fotovoltaické elektrárny raději svěřte profesionálům. Jde o správné vyplnění příslušných formulářů. K registraci do systému Operátora trhu (OTE) budete navíc potřebovat elektronický podpis. Také se vám bude hodit krátké školení o tom, jak máte systém OTE používat, aby se peníze za vyrobenou elektřinu nikde nezasekly.

Často kladené dotazy

Musím mít na FVE licenci? Licence už prý není potřeba

Pokud vlastníte fotovoltaickou elektrárnu s právem na čerpání výkupních cen a zelených bonusů, licenci v každém případě potřebujete. Licence není vyžadována pouze u elektráren připojených na síť po 1.1.2016. Ty ale zase nemají garantovanou žádnou výkupní cenu.

Musím se kvůli solární elektrárně stát podnikatelem?

Licence na výrobu elektřiny je dokument, který vás opravňuje k podnikání v energetice. S licencí vám Energetický regulační úřad přidělí IČO, pokud jej dosud nemáte. Dnem, kdy licence nabude právní moci, se z vás stává podnikatel se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.

Musí se příjmy z provozování FVE danit?

Příjmy z licencované fotovoltaické elektrárny se v každém případě musí danit. Dále se musí ze zisku odvádět zdravotní a v některých případech i sociální pojištění. Osvobození od placení daní a pojistného platí pouze u elektráren nelicencovaných, které byly připojeny do sítě po 1.1.2016.

Potřebujete pomoci s přepisem FVE?

Realizujeme převody elektráren a poskytujeme konzultace k jejich ocenění

  • Kolik fotovoltaická elektrárna stojí, kolik vydělá peněz?
  • Jak správně provést převod FVE na nového majitele?
  • Jak se daní příjmy a jak se řeší administrativa?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Ohřev vody fotovoltaikou o výkonu 2,25 kWp
pro důchodce za 1 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram