Získat nabídku

Jak se oceňují střešní fotovoltaické elektrárny?

31.1.2024 | Autor: Vladimír Matajs

Pokud kupujete nebo prodáváte dům se solární elektrárnou, nejspíš vás zajímá, jako má fotovoltaika zbytkovou hodnotu a tedy kolik stojí. Cena je důležitá, pokud jste realitní agent nebo makléř, protože se s takovými domy setkáváte často. Na hodnotu fotovoltaických panelů se ptají pojišťovny nebo policie v případě oceňování škod. Jak se tedy oceňují elektrárny na střechách budov?

Existují různé způsoby, jak ocenit solární elektrárnu, a každý způsob se hodí pro jiné situace. Pokud potřebujete během rozvodu ocenit majetek co nejníže, je dobré použít časovou hodnotu nebo reprodukční pořizovací cenu. Z původní pořizovací ceny nové elektrárny se odečte opotřebení či amortizace.

Pokud prodáváte fotovoltaickou elektrárnu a chcete za ni dostat co nejvíc peněz, měli byste ji ocenit jako finanční investici. To znamená, že spočítáte současnou hodnotu všech budoucích příjmů a úspor. Tento způsob ocenění nijak nesouvisí s původní pořizovací cenou.

Ocenění fotovoltaických elektráren se může lišit podle toho, zda na provoz FVE čerpáte státem garantovaný zelený bonus či výkupní cenu. Jiný způsob ocenění budete aplikovat na fotovoltaickou elektrárnu pořízenou pomocí investiční dotace Nová zelená úsporám.

Při oceňovaní škod na solárních instalacích, způsobených například živelními pohromami, vandalismem nebo krádeží, by se mělo vycházet z reprodukční ceny zařízení. To znamená cenu za systém s obdobnými parametry, vybudovaný s využitím aktuálních technologií a současných cen komponent, s přihlédnutím k přiměřené amortizaci.

Mohlo by vás také zajímat

Výkupní cena roste, výkon elektrárny může klesat

Majitelé fotovoltaických elektráren připojených do sítě před rokem 2014 mají podle zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie nárok na podporu ve formě výkupních cen nebo zelených bonusů. Výkupní cena se liší podle roku připojení elektrárny a může být mezi 3,02 Kč až 18,50 Kč za kWh. Zelené bonusy jsou přibližně o 3 Kč nižší. Tyto informace o cenách platí pro rok 2024.

Výkupní ceny a zelené bonusy vyhlašuje každoročně Energetický regulační úřad v rámci cenových rozhodnutí. Ty zveřejňuje v Energetickém regulačním věstníku. Výkupní ceny se každoročně zvyšují minimálně o 2 % či o index průmyslové inflace. Rozdíl mezi zeleným bonusem a výkupní cenou se může v jednotlivých letech měnit podle výše tržní velkoobchodní ceny elektrické energie.

Elektrárna musí být v pořádku

Aby mohla být elektrárna prodána za slušnou cenu, musí být plně funkční a její roční energetické výnosy doložitelné například posledními fakturami. Fotovoltaické elektrárny musí každých 4 až 5 let procházet pravidelnými revizemi. Doporučujeme před jejím prodejem nechat na FVE zpracovat mimořádnou revizní zprávu.

Výrobci fotovoltaických panelů dávají záruku na jejich výkon, která trvá 25 až 30 let. Panel po této době nesmí mít nižší výkon než 80 % až 88 % jeho původního špičkového výkonu. Při určování ceny elektrárny se bere v úvahu nejvyšší možný pokles výkonu fotovoltaických panelů v rámci výrobcem určené tolerance. Ve výpočtu se proto předpokládá roční snížení výkonu mezi 0,4 % a 0,8 %.

Podpora výkupních cen a zelených bonusů je pro střešní elektrárny stanovena na 20 let. To platí pro všechny systémy připojené do sítě od 1.1.2008. Starší elektrárny mají podporu garantovanou pouze na 15 let.

Výkupní ceny a zelené bonusy pro fotovoltaiku, rok 2024
Výkupní ceny a zelené bonusy pro fotovoltaiku, rok 2024

Jak se počítá současná cena budoucích výnosů?

Musíte přepočítat všechny budoucí příjmy z fotovoltaické elektrárny na jejich současnou hodnotu, odečíst daně, pojistné a provozní náklady. Tisíc korun dnes má větší hodnotu než tisíc korun za rok. Budoucí příjmy se musí odúročit (diskontovat), abychom získali čistou současnou hodnotu investice.

Diskontní míru volíme podle výnosnosti investic s podobným rizikem. Vzhledem ke garanci výkupní ceny státem se diskontní míra může odvíjet od úroků státních kupónových dluhopisů s podobnou dobou splatnosti. Čistá současná hodnota investice určuje maximální prodejní cenu fotovoltaické elektrárny, při které kupující získá výnos odpovídající zvolené diskontní míře.

Sledujte naše sítě

Fotovoltaika zvyšuje cenu domu

Elektřinu z elektráren na střechách připojených do sítě před rokem 2014 si můžete si spotřebovat přímo v domě, do sítě odchází pouze nespotřebované přebytky. Vlastní spotřeba může být výhodná, protože majitel elektrárny získá tzv. zelený bonus a navíc ušetří za elektřinu nakupovanou ze sítě. Pokud energii dodá do distribuční sítě, pak získá součet zeleného bonusu s tržní cenou silové elektřiny.

Fotovoltaická elektrárna snižuje energetickou náročnost provozu dané budovy, ať se jedná o rodinný dům nebo průmyslový objekt. Ekologická elektřina z FVE vstupuje do vnitřního energetického hospodářství budovy. Díky tomu budova potřebuje méně energie z externích zdrojů a tím fotovoltaika pomáhá zlepšovat jeho energetickou třídu tzv. průkazu energetické náročnosti budovy.

Budovy s menší energetickou náročností mají na realitním trhu vyšší hodnotu a lepší šanci na prodej. Dům s fotovoltaickou elektrárnou může být atraktivní pro ekologicky smýšlející kupce.

Fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu
Fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu

Příjmy z licencované FVE se musí danit

Licencované fotovoltaické elektrárny jsou všechny systémy připojené k distribuční síti před rokem 2014. Tyto elektrárny čerpají podporu formou výkupních cen či zelených bonusů, které se vztahují k vyrobené elektřině. Pro později připojené fotovoltaické systémy už žádná podpora vyrobené nebyla vyhlášena, na druhou stát od roku 2015 zahrnul fotovoltaiku do dotačního programu Nová zelená úsporám.

Licence je obdobou živnostenského listu, avšak pro energetiku, obnáší registraci a přidělení IČO. Příjmy resp. zisk z licencované fotovoltaické elektrárny musíte danit sazbou 15 %.

Dále musíte z příjmů odvádět zdravotní a sociální pojištění. Pokud máte solární elektrárnu jako vedlejší příjem k zaměstnání, pak jste do určité výše příjmů osvobozeni od povinnosti platit sociální pojištění. Náklady je možné vykazovat ve skutečné výši, výhodnější a pohodlnější je však využít 60% výdajový paušál.

Co se s elektrárnou stane, až doslouží?

Určit, kdy fotovoltaická elektrárna přestane fungovat, je složité. Nejpozději ve 21. roce provozu končí garantované výkupní ceny. I poté ale budou panely vyrábět elektřinu, její výkon by neměl být nižší než 84 % původního nominálního výkonu. Elektrárna tak může dál produkovat ekologickou elektřinu pro domácnost. Předpokládá se, že elektrárny mohou fungovat 30 až 35 let. Po skončení výkupních cen může elektrárna dalších 15 let pomáhat majiteli ušetřit za elektřinu.

Až solární elektrárna konečně doslouží, její recyklaci máte předplacenou v zákonem zřízených fondech. Montážní systém fotovoltaické elektrárny a rámy panelů jsou z hliníku, v kabeláži je měď. Při likvidaci hodnotné materiály prodáte jako druhotné suroviny. Zbytek jako běžný elektroodpad zdarma odvezete na sběrný dvůr.

Jak úspěšně převést fotovoltaickou elektrárnu?

Fotovoltaickou elektrárnu je možné převést mezi starým a novým majitelem, aniž by převodem ztratila právo na čerpání dotovaných výkupních cen elektřiny. Je všek nutné úspěšně provést následující kroky:

  • Převod licence FVE na nového majitele
  • Změna smlouvy o připojení do sítě
  • Registrace nového majitele do systému OTE

Papírový přepis fotovoltaické elektrárny raději svěřte profesionálům. Jde o správné vyplnění příslušných formulářů. K registraci do systému Operátora trhu (OTE) budete navíc potřebovat elektronický podpis. Také se vám bude hodit krátké školení o tom, jak máte systém OTE používat, aby se peníze za vyrobenou elektřinu nikde nezasekly.

Často kladené dotazy

Musím mít na FVE licenci? Licence už prý není potřeba

Pokud vlastníte fotovoltaickou elektrárnu s právem na čerpání výkupních cen a zelených bonusů, licenci v každém případě potřebujete. Licence není vyžadována pouze u elektráren, které nemají garantovanou žádnou výkupní cenu ani zelený bonus.

Musím se kvůli solární elektrárně stát podnikatelem?

Licence na výrobu elektřiny je dokument, který vás opravňuje k podnikání v energetice. S licencí vám Energetický regulační úřad přidělí IČO, pokud jej dosud nemáte. Dnem, kdy licence nabude právní moci, se z vás stává podnikatel se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.

Musí se příjmy z provozování FVE danit?

Příjmy z licencované fotovoltaické elektrárny se v každém případě musí danit. Dále se musí ze zisku odvádět zdravotní a v některých případech i sociální pojištění. Osvobození od placení daní a pojistného platí pouze u elektráren, které jsou provozovány bez licence.

Potřebujete pomoci s přepisem FVE?

Realizujeme převody elektráren a poskytujeme konzultace k jejich ocenění

  • Kolik fotovoltaická elektrárna stojí, kolik vydělá peněz?
  • Jak správně provést převod FVE na nového majitele?
  • Jak se daní příjmy a jak se řeší administrativa?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Ohřev vody fotovoltaikou o výkonu 2,25 kWp
pro důchodce za 1 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram