Získat nabídku

Kolik stojí fotovoltaická elektrárna?

29.10.2020 | Autor: Vladimír Matajs

Pokud vás jen zajímá cena slunečních elektráren na klíč, račte si prosím vybrat z naší nabídky instalací FVE na klíč.

Někteří přemýšliví lidé na sociálních sítích vznášejí v diskusích námitky vůči cenám fotovoltaických elektráren. Ceny FVE jim připadají vysoké ve srovnání s tím, když si solární panely a další komponenty hledají na čínské Alibabě. Velmi obvyklé jsou názory typu: "Postavím si to sám za polovinu ceny," a případně: "Dotace by na sluneční elektrárny neměly být, protože přesně o tu dotaci je nabídková cena navýšena."

Pojďme se tedy podívat na to, jaký je rozdíl mezi instalací tzv. samo-domo a instalací na klíč. Na klíč je u nás myšleno, že kromě kompletní instalace ještě vyřídíme veškerou administrativu. Vysvětlíme si, jaký vliv na koncovou cenu FVE mají dotace z programu Nová zelená úsporám. A když už se zaobíráme cenami, vysvětlíme si také, jak se počítá návratnost investice do fotovoltaiky.

Mohlo by vás také zajímat

Co obsahuje cena FV elektrárny na klíč?

Kalkulace ceny FVE, pokud se jedná o nabídku instalace na klíč vždy obsahuje:

 • fotovoltaické panely v potřebném počtu
 • měnič napětí, můžete se setkat s označením střídač
 • montážní systém pro uchycení panelů na vaši střešní krytinu
 • DC a AC kabeláž, lišty a chráničky (husí krky)
 • jističe, odpínače, přepěťové ochrany
 • skříňky rozvodnic pro umístění elektroinstalace
 • optimizér vlastní spotřeby (např. AZRouter u FVE s ohřevem vody)
 • lithiové baterie (u hybridních fotovoltaických elektráren s bateriemi)
 • dopravu a logistiku všech komponentů a montážního týmu
 • instalaci technologie (panely na střechu, zbytek uvnitř domu)
 • zprovoznění technologie a proškolení majitele na obsluhu a údržbu
 • projektovou dokumentaci
 • výchozí revizní zprávu
 • vyřízení připojení k distribuční síti
 • příprava a podání žádosti o dotaci včetně všech příloh
 • recyklační poplatky
 • DPH
 • pojištění odpovědnosti za škody
 • rezerva na případný záruční servis
 • hrubá marže a zisk realizační firmy

Použité komponenty musí být certifikované a zaregistrované v databázi schválených komponentů pro program Nová zelená úsporám. Nabídka instalace na klíč obsahuje vše, aby se náš klient mohl pouze podepisovat na připravené žádosti a formuláře. Nic víc, než umět se podepsat a poslat peníze bankou náš klient umět nemusí.

Lze si instalovat solární elektrárny svépomocí?

A nyní to srovnejme s tím, co dostanete, když se rozhodnete koupit si komponenty na postavení elektrárny na Alibabě:

 • fotovoltaické panely
 • měnič napětí?
 • lithiové baterie?

Vše ostatní si musíte zabezpečit sami. Musíte vědět, co a jak dělat, aby nedošlo k úrazu a/nebo ke zničení zařízení nesprávným zapojením. K tomu je třeba mít alespoň základní elektrotechnické vzdělání a dostatečnou praxi. Navíc podle českých předpisů smí instalace fotovoltaických elektráren provádět pouze osoby s určitou odbornou způsobilostí.

Pro montáž FVE na střechy je třeba odborná způsobilost

Podle zákona č. 406/2000 Sb, Zákon o hospodaření energií § 10d musí mít fyzická i právnická osoba instalující sluneční elektrárny živnostenské oprávnění na montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Dále musí fyzické osoby, které zapojují fotovoltaické elektrárny projít zkouškou profesní kvalifikace (Elektromontér fotovoltaických systémů, č. kvalifikace 26-014-H). Zkouška kvalifikace nesmí být starší 5ti let. Elektromontéři FV systémů také musí splňovat vzdělání a praxi v elektrotechnice alespoň podle §6 vyhlášky č. 50/1978 Sb (Pracovníci pro samostatnou činnost).

Instalace FVE svépomocí = bez nároku na dotaci

Podmínky dotace Nová zelená úsporám z bezpečnostních důvodů nedovolují, aby si žadatelé o dotaci instalovali fotovoltaické elektrárny na rodinné domy svépomocí. Do žádost o dotaci se uvádí realizační firma s prokázáním její kvalifikace.

Na otázku v titulku, zda je možné si namontovat sluneční elektrárnu na rodinný dům svépomocí odpovídáme, že legálně to NELZE. Ne, pokud nejste elektrikář a nejste držitelem profesní kvalifikace elektromontéra fotovoltaických systémů.

Veškerá elektroinstalace, která souvisí se solární elektrárnou musí projít revizí. Pokud si řeknete, že projektovou dokumentaci nebo revizi k ničemu nepotřebujete, pak se vystavujete problémům.

Ty mohou nastat v okamžiku, kdy půjdete na pojišťovnu hlásit nějakou závažnější pojistnou událost. Například pokud budete chtít po pojišťovně plnění škod způsobených přepětím či požárem a pojišťovna přijde na to, že máte na střeše nezrevidovanou sluneční elektrárnu. Připravte se na to, že patrně přijdete o významnou část peněz z požadovaného pojistného plnění.

Sledujte naše sítě

Je možné elektrárnu postavit za poloviční cenu?

Ale jistě, elektrárnu si svépomocí můžete postavit i za méně, než půlku běžné ceny. Tedy pokud bychom zavřeli oči nad tím, že taková instalace není vlastně legální. Jenže si musíme uvědomit že při domácím bastlení nemáte žádnou režii a váš čas je taky jakoby zadarmo. Situace se však zcela změní, pokud budete chtít svoji činnost povýšit na seriózní podnikání. Představte si, že jako firma budete instalovat klientům více než 100 elektráren na klíč měsíčně. V čem bude hlavní rozdíl oproti instalaci samo-domo:

 • mzdy + odvody obchodního týmu
 • mzdy + odvody montážního týmu
 • mzdy + odvody administrativy (provoz, účetní, marketing)
 • leasingy aut, pohonné hmoty
 • pronájem skladovacích a administrativních prostor
 • vybavení, nářadí, výpočetní technika
 • spotřeba energií, náklady na telefony
 • výdaje na reklamu
 • školení zaměstnanců
 • rezerva na záruční opravy a garance
 • úroky z čerpaných úvěrů
 • různé druhy pojištění
 • daně a poplatky
 • přiměřený zisk podnikatele

Velmi rychle poznáte, že těch 50% "sádla" nad materiálové náklady se rozpustilo do různých fixních nákladů a režií, které si musíte platit, abyste vůbec mohli v tomhle byznysu fungovat. Každý měsíc musíte nainstalovat X systémů, abyste byli na nule a teprve u X+1 začínáte vydělávat.

Vyplatí se stavět solární elektrárnu svépomocí?

Svépomocí si elektrárnu přes všechny trable a potíže s tím spojené dáte na střechu vašeho domu za určitou částku. Komponenty seženete bůh ví kde, záruku na dílo si budete držet sám sobě. Ale za úplně ty samé peníze (po odečtení dotace NZÚ) můžete mít na vaší střeše fotovoltaickou elektrárnu na klíč. Tedy bez starostí, z certifikovaných kvalitních komponentů, v minimálním čase a se všemi zárukami a garancemi. Záruky nejvíc oceníte ve chvíli, když se cokoliv pokazí. Zeptáme se tedy znovu: Vyplatí se nainstalovat si elektrárnu svépomocí?

Instalace svépomocí dává smysl pouze u ostrovních systémů (chaty bez přípojky, zahradní domky atp.), kde se jedná o sestavy o 1 až 2 solárních panelů, regulátoru nabíjení a 12 V baterie. V těchto případech systémové napětí nepřesahuje 100 V. Ale i u ostrovních systémů doporučujeme klientům odbornou montáž nebo alespoň montáž svépomocí pod odborným dohledem.

Je dotace na FVE výhodná, nebo elektrárny jenom prodražuje?

Jeden z častých mýtů, který se objevuje v diskusích na internetu je ten, že všechny montážní firmy na trhu svoji nabídku zdražily přesně o sumu dotace. Zjednodušeně jde o názory, že bez dotací by sluneční elektrárny byly levnější. Jde o holý nesmysl, a hned si vysvětlíme proč.

Na trhu dodávek solárních elektráren zuří ostrá konkurence. Elektrárny montují desítky malých, dalo by se říci rodinných firem s regionální působností. Pak se na trhu pohybuje několik větších hráčů s ambicemi pokrývat svými službami celou Českou republiku. A také jste jistě zaregistrovali nabídku velkých energetických firem jako ČEZ, EON, PRE nebo Innogy.

Není představitelné, že by při takové konkurenci některá z firem na trhu s instalacemi FVE realizovala nemravný a nezasloužený zisk. Díky dotaci Nová zelená úsporám mají všichni zákazníci svoje elektrárny významně levnější, úspora může činit až 50%. Drtivá většina z vyplácených dotací končí v kapsách koncových zákazníků. A je to tak dobře.

Montážní firmy na dotacích samozřejmě také vydělávají, ale jen zprostředkovaně. Díky dostupným dotacím si více klientů může dovolit investici do fotovoltaické elektrárny a jejich investice má lepší návratnost. Více klientů na větším trhu znamená větší obrat a to znamená větší šanci, aby na samém konci zůstal montážním firmám nějaký zisk.

Co je nového na našem FB?

Jak vypočítat návratnost u fotovoltaických elektráren?

Při výpočtu návratnosti investice porovnáváme na jedené straně celkovou cenu, kterou jsme na investici vynaložili s ročními výnosy a úsporami, která nám naše investice přináší. Cena pořízení investice je jasná, mezi přínosy investice řadíme:

 • úspory díky vlastní spotřebě vyrobené elektřiny
 • prodej nespotřebovaných přebytků do sítě

Zde je třeba si ujasnit, že prodej elektřiny do sítě je pro vás mnohem méně výhodný, než vlastní spotřeba. Při vlastní spotřebě šetříme jednotkovou cenu, kterou platíme za elektřinu ze sítě. Podle vašeho tarifu se tato cena může pohybovat v rozmezí 2,50 Kč/kWh až 6,50 Kč/kWh.

Na druhé straně prodej elektřiny do sítě probíhá za cenu 1,00 Kč/kWh až 1,50 Kč/kWh. Prodej elektřiny do sítě je tedy až 6,5x méně výhodný, než vlastní spotřeba. Proto se vlastní spotřebu snažíme maximalizovat vhodně zvolenou akumulací přebytků. To lze řešit buďto přesměrováním přebytků do ohřevu teplé vody nebo do nabíjení baterie. Když nejde energie spotřebovat hned, je třeba si ji nechat na později.

Kolik energie vyrobí fotovoltaická elektrárna za rok?

Celková roční výroba sluneční elektrárny v kilowatt hodinách (kWh) se dá odhadnout pomocí výpočtu (výkon elektrárny v kWp * 980). Elektrárna o výkonu 3,6 kWp tedy bude mít předpokládanou roční výrobu 3,.6 * 980 = 3 528 kWh. Tento vzorec platí pro panely umístěné směrem k jihu, jihovýchodu nebo k jihozápadu. U panelů otočených směrem na východ nebo na západ musíme uvažovat ztrátu celoročního výnosu -15% až -20%

Podle vašeho odběrového tarifu (D02d, D25d, D57d atp.) je potřeba stanovit si jednotkovou cenu elektřiny odebírané ze sítě v obou cenových pásmech (vysoký tarif nebo nízký tarif) a určit předpokládané množství energie spotřebované v nízkém i ve vysokém tarifu. Cenu elektřiny v obou tarifech můžeme pro zjednodušení zprůměrovat, ideálně váženým průměrem.

Celková předpokládaná výroba elektřiny se tedy rozdělí na okamžitou vlastní spotřebu + akumulaci a na dodávku do sítě. Dodávka do sítě by neměla činit více než 30%. Naopak vlastní spotřeba vyrobené elektřiny by měla být na úrovni minimálně 70%. Dodržení tohoto poměru dodávek do sítě vůči vlastní spotřebě je klíčem k dobré návratnosti vaší investice. Hodnota elektřiny dodané do sítě se vypočítá vynásobením výkupní cenou. Vlastní spotřebu (a akumulaci) oceňujete cenou elektřiny ze sítě ve vysokém a nízkém tarifu.

Výpočet prosté doby návratnosti je jednoduchý. Stačí vydělit celkovou pořizovací cenu investice ročním úhrnem výnosů a úspor. Vyjde nám, za jak dlouho se naše investice zaplatí z realizovaných zisků. Pokud bychom chtěli výpočet zpřesnit, pak je dobré si uvědomit, že cena elektřiny ze sítě není stálá, ale v čase se vyvíjí. Předpokládaný vývoj cen elektřiny v následujících 10 letech může vycházet třeba z vývoje cen v minulých 10 letech.

Některé věci těžko vyjádříte penězi

Hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriemi mají jednu kouzelnou funkci, a to je tzv. záložní režim. Elektrárna dokáže napájet určitou část domu nebo celý dům z baterií i v případě výpadku dodávek elektřiny z distribuční sítě. Během blackoutu (výpadku sítě) má pro vás vaše vlastní elektřina hodnotu bezkonkurenčně nejvyšší. Čím delší je výpadek, tím cennější ta elektřina je.

Hlavní přednosti hybridních FV elektráren

Záložní režim hybridní fotovoltaické elektrárny s baterií během výpadku sítě po mnoho hodin udrží v chodu oběhová čerpadla topného systému, zachrání jídlo v mrazácích a lednicích, udrží funkční wifi, servery a alarm, nabije mobily, udrží při životě rybičky v akváriu a zajistí základní osvětlení domu. Hybridní elektrárna a její záložní funkce tak funguje jako jakási pojistka proti krátkodobým i dlouhodobým výpadkům sítě. I takové "pojištění" má svoji hodnotu, i když se penězi vyjadřuje jen velmi těžko.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 113 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram