Solární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střešeSolární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střeše
Získat nabídku

5 typů lidí, kteří si kupují solární panely

8.8.2019 | Autor: Vladimír Matajs

Pokud plánujete nainstalovat solární panely na Váš rodinný dům, nebo zda si chcete pořídit jeden panel na zahradní domek, který byl doposud bez elektřiny, bude to pro Vás znamenat větší či menší investici finanční a časovou. Bez ohledu na to, zda se chystáte solárními panely vyrábět teplo nebo elektřinu, zda si panely namontujete sami nebo zda si na to někoho sjednáte, pořízením solárních panelů se stáváte tzv. solárním investorem.

Produkty, které by Vás mohly zajímat

Existuje 5 typů solárních investorů, ale předtím, než si jednotlivé typy představíme, je potřeba si říct, proč je důležité vědět, do jaké skupiny solárních investorů patříte. Každý typ solárního investora má poněkud jinou motivaci a důvod pro pořízení solárních panelů. Pro každý typ investora je poněkud jiný i vysněný konečný výsledek a tedy i přínos, který mu má investice do solárních panelů přinést.

Pokud si tedy uvědomíte, do jaké skupiny solárních investorů patříte, rozhodně se zvýší pravděpodobnost, že Vaše investice do solárních panelů dopadne dobře. Tedy že Vám solární panely přinesou požadované efekty a v konečném důsledku i radost z každého slunečného dne.

Typ číslo 1 - Žabičkár

Pro žabičkáře je důležité životní prostředí a jeho ochrana. Žabičkář si tedy solární panely kupuje z důvodu snížení uhlíkové stopy a zastavení globálního oteplování. Další velmi důležitou motivací pro tento typ investorů je zvýšení soběstačnosti. Žabičkáři jsou obvykle pečliví ve třídění odpadů a na zahrádce u nich najdete převážně samopěstitelství zeleniny. Žabičkáři nejsou hloupí a ani to nemusí být žádní fanatici do ochrany životního prostředí. Jen prostě chápou, že životní prostředí máme jenom jedno a  jiné nebude. Proto je potřeba přijít se svojí troškou do mlýna.

Vedlejším pozitivním efektem je zvýšení soběstačnosti a s tím spojené snížení nezbytných životních nákladů. Žabičkář si pořizuje solární systém tak, aby byl velikostí odpovídající jeho potřebám bez přebytků. Tento typ investora neutrácí peníze zbytečně, ale chce dobrý poměr cena/výkon. Žabičkářů je mezi solárními investory menšina, řádově do 10%. Pravdou je, že většina investorů se místo environmentálních motivů řídí převážně motivy finančními.

Už Vás nebaví, kolik platíte za energie?

Typ číslo 2 - Účetní

Pro účetního jsou pochopitelně nejdůležitější finance. Finance jsou pro něj důležité jak při pořízení solárních panelů, tak účetního pochopitelně zajímá, kolik to vysype. Finance zajímají každého investora ve všech jejich typech, ale pro účetního jsou jednoznačně na prvním místě. Parametr návratnosti investice musí být rozhodně pod 10 let, zpravidla však účetní neinvestuje peníze do ničeho, kde by návratnost nebyla alespoň 8 let nebo méně.

Hlídání nákladů je sice chvalitebné, ale u investorů typu účetní to mnohdy zachází do nezdravých extrémů. Účetní totiž mnohdy podléhají lákadlu využít tu nejlevnější nabídku, což bohužel často bývá na úkor kvality. Účetní mnohdy zapomínají, že náklady a výnosy jsou pouze jednou stránkou investice, tou druhou stranou mince je totiž riziko.

Další zvláštní vlastností některých účetních je fakt, že ušetřená koruna pro ně není tak sexy jako koruna vydělaná. Účetní si nekupuje solární systém odpovídající svým energetickým potřebám, ale velikost systému vždy závisí výhradně na vnitřním výnosovém procentu investice. Pokud investor typu účetní nehledá zrovna tu nejlevnější nabídku od pochybných dodavatelů, ale hledá rozumný poměr cena/výkon od prověřeného zdroje, zpravidla na konci bývá spokojen. Motivace penězi není žádná ostuda, svědčí o tom i fakt, že účetních je mezi solárními investory naprostá většina, přibližně 70%.

Typ číslo 3 - Montér

Pro investora typu montér je nejdůležitější technické provedení, technické parametry, použité technologie, účinnost panelů a další všemožné exaktně měřitelné hodnoty. Solární systém musí být vybaven různými měřícími a komunikačními zařízeními, samozřejmostí je bezdrátové propojení solárního systému s počítačem.

Montéři často nabízejí dodavatelům svoji pomoc při provádění samotné instalace solárního systému, nabízejí, že si část komponentů nebo prací dodají sami. Často mají montéři tendenci se vrhat do vymýšlení vlastních technických řešení, která však dávají smysl spíše méně než více.

Montéři se pochopitelně musí pohybovat v limitech financí, které na svůj solární systém mají, avšak finance nejsou pro montéry tak důležité, jako technická stránka věci. Velká část montérů si solární systém nekupuje u firem jako zakázku na klíč, ale často si z různých zdrojů seženou komponenty a postaví si solární systém svépomocí. Zbytek montérů si solární systém s velkým sebezapřením koupí u profesionální firmy a pak trpí velkými výčitkami a nejistotou, zda dodavatelská firma bude schopna provést montáž tak dobře a kvalitně, jako by to investor typu montér provedl sám.

Typ číslo 4 - Odpadlík

Tento typ investora nenávidí systém, daně, vládu, politiky a ztělesněním všeho zla jsou pro něj dodavatelé energií. Svatým grálem pro odpadlíky je nezávislost na systému provedená jak technicky, tak ekonomicky. Odpadlík si pořizuje solární systém výhradně za tím účelem, aby eliminoval pokud možno všechny svoje dosavadní náklady na energie, případně aby z nenáviděných energetických firem navíc vyrazil nějakou korunu za prodej přebytků do sítě.

Solární systém pro odpadlíka musí mít dostatečnou rezervu a produkce solárního systému je zpravidla mnohem vyšší, než jaké jsou jeho energetické potřeby. Náklady na pořízení solárního systému nejsou pro odpadlíka téma a motivací pro něj nejsou ani výnosy nebo jiné ekonomické parametry, tento typ investora zkrátka hledá pouze pocit sladkého zadostiučinění. Odpadlíci bývají zpravidla movitější a jsou oproti ostatním typům investorů v menšině, je jich do 5%.

Typ číslo 5 - Prorok

Život tohoto typu solárních investorů je řízen strachem. Prorok předpovídá brzký totální kolaps stávající společnosti, u jednotlivých proroků se pouze liší důvod, kvůli kterému se současný ekonomický a politický systém sesype. Může to být válka, revoluce, ekonomická krize, epidemie, klimatická změna, black-out, UFO nebo útok oživlých mrtvol.

Snahou proroků je zabezpečit sebe a svoji rodinu proti výše uvedeným pohromám, a to i pro případ, že by přišlo několik těchto pohrom najednou. Solární systém je pro proroka nezbytným vybavením pro přežití konce světa. Nejdůležitější součástí prorokova solárního systému jsou akumulátory a nejdůležitějším parametrem je jejich kapacita, která je ekvivalentem doby, po kterou si prorok v případě pohromy vydrží svítit ve svém podzemním betonovém bunkru.

Finance u investora typu prorok sice hrají roli při pořízení solárního systému, ale na druhou stranu proroky vůbec nezajímá návratnost jejich investice. Z výše uvedeného by mohlo plynout, že investor typu prorok je tak trochu paranoidní idiot. Paranoidní možná, ale idiot? Možná máte pocit, že válka nebo UFO se nás netýkají, ale větší vichřice, záplavy nebo dlouhotrvající black-out zase není tak nepředstavitelný scénář a snadno se pak může stát, že Vaše domácnost zůstane několik dní nebo týdnů bez elektřiny. Smích pak přejde. Investorů typu prorok je drtivá menšina, méně než 1%.

Můžete být i kombinace několika typů

Tak co? Našli jste se mezi pěti typy solárních investorů? Možná, že jste při čtení tohoto článku přišli na to, že spíše než jeden typ patříte do nějaké kombinace výše uvedených typů. I to je celkem běžné, zpravidla jde o kombinaci účetního s žabičkářem nebo montérem. Naprosto vražedná je pak kombinace odpadlík-prorok.

Chcete solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Zodpovíme ZDARMA všechny vaše dotazy a doporučíme profi montážní firmu ve vašem kraji

  • Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
  • Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
  • Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
  • Jak můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám?
  • Kdo vám solární panely namontuje a kdy?

Kam dále?

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,66 kWp na klíč
za 60 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram