Získat nabídku

Jak umístit na váš dům solární panely?

17.9.2015 | Autor: Vladimír Matajs

Hned na úvod pro Vás máme dobrou zprávu. Termální i fotovoltaické solární panely lze určitým způsobem umístit na každý rodinný, bytový nebo panelový dům. Stačí si vybrat z nabízených způsobů montáže. Panely lze namontovat na všechny tvary a typy střech, na fasády i na balkóny. Pokud není dostatek místa na domě, můžete využít pozemek kolem domu. Problémem není ani nevhodná orientace. V tomto případě lze panelům pomoci přizvednutím. Pojďme se na jednotlivé možnosti umístění solárních panelů podívat.

Mohlo by vás také zajímat

Solární panely na sedlových střechách

Nejčastější případ montáže solárních panelů je na sedlové střechy rodinných domů. Pro umístění panelů volíme tu část střechy nebo valby, která směřuje k jihu, jiho-západu nebo jiho-východu. Instalaci lze provést i na čistě západních nebo východních stranách střechy, avšak ztráta na energetickém výnosu bude činit cca 20%. Na západních nebo východních stranách sedlových střech je možné panely přizvednout směrem k jihu pro zvýšení výnosu. Na druhou stranu toto řešení není příliš estetické.

Způsoby montáže solárních panelů na sedlovou střechu
Solární panely na sedlové střeše

Na sedlových střechách se sklonem nad 15° je možné panely instalovat zároveň se střešní krytinou bez dalších konstrukcí pro dosažení optimálního sklonu panelů. Při nižším sklonu (méně než 15°) je vhodné solární panely přizvednout, protože jinak by ztratily svojí samočistící schopnost. Instalace panelů jinak než rovnoběžně se střechou však znamená vytvoření překážky, do které se může opírat vítr. Přizvednutí je dražší a nepůsobí esteticky, protože narušuje celistvost střechy. Ve většině případů je nejjednodušší, nejvýhodnější i nejbezpečnější namontovat panely nad střešní krytinu, tedy rovnoběžně s ní, i za předpokladu, že Vaše střecha nemá úplně optimální sklon.

Solární panely na plochých střechách

Ploché střechy jsou doménou hlavně administrativních budov a panelových nebo bytových domů. Na ploché střeše mohou být panely umístěny vodorovně, díky čemuž nevzniká riziko, že se v případě horších povětrnostních podmínek nebude namáhat střešní konstrukce i samotné panely. Solární panely umístěné vodorovně však ztrácejí samočistící schopnost a je proto potřeba zajistit jejich pravidelnou údržbu.

Způsoby montáže solárních panelů na plochou střechu
Solární panely na ploché střeše

Ztráta na energetickém výnosu při nulovém sklonu je cca 15% oproti případu, kdy panely mají optimální sklon 35°. Optimálního sklonu solárních panelů montovaných na ploché střechy se dosahuje pomocí přizvednutí, což znamená instalaci panelů na speciální kovovou konstrukci o požadovaném sklonu.

Ideální střechou je pultová střecha. Ta umožňuje instalaci maximálního počtu panelů v optimálním sklonu bez nutnosti budovat na střeše "kapsy", do kterých se může opírat vítr a kam může v zimě navát větší množství sněhu.

Sledujte naše sítě

Solární panely na fasádách

Instalace solárních panelů na fasády se provádí v případě, že na střeše budovy není pro panely dostatek prostoru. Fasádu je možné pokrýt panely nainstalovanými svisle, případně je možné vybudovat speciální konstrukce, které zabezpečí přiměřený sklon.

Způsoby montáže solárních panelů na fasádu
Solární panely na zdi

Panely montované zcela svisle vykazují oproti panelům v optimálním sklonu 35° ztrátu výnosnosti ve výši cca 25%.

Panely umístěné na fasádě mají větší problém se zastíněním. Obzvláště v létě po ránu a na večer je Slunce z větší části dne za hranou střechy. Zvláště panely v nižších patrech mohou díky tomu vykazovat nižší výnosy.

Solární panely na balkónech

Balkóny jsou téměř na každém panelovém domě, a proto i v České republice jsou vidět menší fotovoltaické systémy nainstalované právě na balkónech. Montáž panelů je možné provést buďto zcela svisle nebo v příznivějším sklonu.

Způsoby montáže solárních panelů na balkón
Solární panely na balkóně

Ze solárních panelů nainstalovaných nad balkonem je možné s úspěchem vytvořit jakousi markýzu, která bude na Vašem balkóně během léta vytvářet příjemné zastínění. Naopak v zimě, když je slunce níž, nebrání průniku slunečního záření i dovnitř obytných prostor.

Solární panely na pozemcích

Pokud není místo na domě, pak je pochopitelně možné pro instalaci solárních panelů využít i pozemky okolo domu. Na zpevněných plochách mohou být panely umístěny těsně nad terénem. Na zatravněných plochách je však vhodnější dát panely na dostatečně vysoké montážní konstrukce tak, aby vzrůstající vegetace nevytvářela zastínění a tím nezapříčinila ztráty na výkonu. Vegetaci pod solárními panely je v každém případě potřeba pravidelně sekat. Oblíbeným venkovským řešením je pořídit si na spásání trávy ovce.

Způsoby montáže solárních panelů na pozemek
Solární panely na pozemku

Solární panely umístěné na pozemku mohou lákat zloděje a vandaly, proto je vhodné mít je uzamčené za plotem. A rozhodně doporučujeme je proti těmto nepříjemnostem pojistit.

Fotovoltaické panely je dále možné umístit na tzv. tracker. Tracker je zařízení, které solárními panely otáčí za Sluncem a tím panely neustále udržuje v optimální pozici, tedy kolmo na sluneční paprsky. Trackery existují jednoosé (otáčejí panely pouze ve směru východ - západ) nebo dvouosé, které navíc umí udržovat i optimální sklon panelů. Použití solárních trackerů vyžaduje zvýšené náklady na provoz a údržbu, na druhou stranu lze pomocí trackerů získat 20% až 35% energie navíc oproti pevným instalacím.

Často kladené dotazy

Jak zvolit správný montážní systém?

Na každý typ střešní krytiny již dnes existuje standardizovaný montážní systém. Solární panely se kotví do nosných konstrukcí střechy, tedy nejčastěji do střešních trámů.

Při montáži na ploché střeše s dostatečnou nosností nebo na pozemku je možné nejprve položit zátěžové elementy (např. betonové pražce) a do těch pak kotvit montážní systém solárních panelů. Volbu optimálního montážního systému by měl provést dodavatel solárního systému.

Jaká je optimální orientace a sklon solárních panelů?

Optimální orientace solárních panelů je vždy co nejvíce směrem k jihu. Za ideální orientaci lze považovat i cokoliv mezi jiho-východem a jiho-západem, kde se ztráty na výnosu pohybují do 5%. Panely lze orientovat i směrem na přesný východ nebo na přesný západ, pokud není jiná možnost. Pak Váše ztráta na energetickém výnosu (oproti optimální orientaci) bude do 20%.

Optimální sklon fotovoltaických panelů je 35%, ale panely lze se ztrátami do 5% umístit i do sklonů od 20°do 55°. Optimálním sklonem pro termální sluneční kolektory je zpravidla 45°, což je sklon nejvýhodnější, pokud energii z panelů chcete využívat celoročně.

Jak zjistit, zda Vaše střecha unese solární panely?

Přesná hodnota, o kolik je možné danou střechu dodatečně přitížit solárními panely se zjišťuje výpočtem ve statickém posudku. Tyto výpočty provádí autorizovaná osoba s "kulatým razítkem", která má na provádění statických posudků potřebnou kvalifikaci. Obecně lze říci, že se statikou střech není problém u rodinných domů, zvláště pak u sedlových střech s trámovým krovem. Rozlehlejší ploché střechy průmyslových budov a obchodních center mohou být problematické.

Statika střechy se posuzuje v závislosti na sněhové a větrné oblasti ve které se daná budova nachází. Cena statického posudku se pohybuje od 20.000 Kč bez DPH a výše. Při instalaci solárních panelů na rodinné domy se statický posudek provádět nemusí, naopak se vždy provádí v případě větších průmyslových instalací.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 113 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram