Získat nabídku

Jak připravit dům na instalaci FV elektrárny?

13.10.2020 | Autor: Vladimír Matajs

Pokud váš dům právě stavíte, nebo je ve fázi rekonstrukce, určitě nezapomeňte provést přípravu na budoucí instalaci fotovoltaické elektrárny.

Níže v tomto textu si vysvětlíme, jak tuto přípravu provést. Opatření jsou jednoduchá a relativně laciná. V budoucnu vám ušetří řadu komplikací, až přijde na řadu samotná instalace FVE.

Doporučujeme každý rodinný dům připravit, pokud můžete, i když třeba nyní o instalaci solárních panelů uvažujete pouze okrajově. Cena solárních panelů a baterií klesá, ceny energií naopak rostou a solární panely jsou proto čím dál výhodnější.

Až se za několik let rozhodnete si fotovoltaické panely pořídit, budete chtít, aby jejich montáž byla co nejjednodušší a představovala co nejmenší zásah do vašeho domu. A o to tu právě jde.

Mohlo by vás také zajímat

Rada č. 1 - klíčem k úspěchu je střecha

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaických panelů, budete potřebovat místo na střeše vašeho domu. Můžete pro umístění solárních panelů využít i střechy nějaké vedlejší budovy, tzv. příslušenství. Příslušenstvím rodinného domu může být stodola, dílna, garáž nebo přístřešek garážového stání.

Máte určitě výhodu, pokud jste v situaci, kdy můžete tvar střechy domu nebo její orientaci či sklon ovlivnit tak, aby střecha byla pro využití solární energie optimální.

Solární panely je nejlepší mít orientované co nejvíce k jihu (100% výroby elektřiny), ale v optimálním pásmu jste ještě při jihovýchodní nebo jihozápadní orientaci (95% výroby). Pokud to nelze řešit jinak, můžete panely umístit i na východní nebo západní část střechy domu (80% roční výroby elektřiny).

Chcete panely umístit na garáž, na stodolu nebo na dřevník? Pak by tyto samostatné stavby měly být zakreslené v katastru nemovitostí. To je totiž jedna z podmínek, abyste mohli na vaši fotovoltaickou elektrárnu získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Na střeše rodinného domu si nechte pro fotovoltaické panely dostatek místa. Největším nepřítelem fotovoltaiky jsou vikýře a vysoké komíny, které trčí z prostředka střechy. Vikýře zabírají cenné místo, solárních panelů se pak nedá na střechu namontovat tolik, kolik chcete. Komín má nevýhodu, že na vaše panely vrhá stín, který vás pak okrádá o cenné kilowatthodiny.

Sledujte naše sítě

Rada č. 2 - čím víc husích krků, tím líp

Často dostáváme dotazy, jaké kabely si máte v domě natáhnout pro budoucí instalaci FVE. My to ale v tuhle chvíli nemůžeme vědět. Počet a typ použitých kabelů se vždy liší podle typu a podle velikosti instalace. Proto dáváme jednoduchou radu: natáhněte si na správná místa husí krky (chráničky), nemůžete udělat chybu.

Faktory, na kterých kabeláž FVE

  • počet a typ použitých solárních panelů
  • vzdálenost střechy (solárních panelů) od měniče
  • typ fotovoltaického systému, zda je s baterií nebo bez
  • zda je na vaší střeše hromosvod a kudy vedou svody

I když již dnes víte, jaký typ nebo velikost fotovoltaického systému si chcete do budoucna pořídit, stejně bychom vám doporučili natahat chráničky místo kabelů. Technologie jdou dopředu, panely jsou čím dál účinnější, baterie mají čím dál větší kapacitu, typy střídačů se mění. Navíc je vše čím dál levnější. Pokud dnes nataháte kabely a k montáži dojde třeba až za tři roky, může se mezitím stát, že provedená příprava bude k ničemu.

Proměnných je zkrátka příliš mnoho na to, abychom dnes bezpečně dokázali doporučit umístění správných kabelů, které za rok či dva budou opravdu využitelné pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Není nic smutnějšího, než špatně provedená příprava, protože je zpravidla k ničemu.

Husí krky - jaké a odkud kam?

Chráničkou (vnitřní průměr ideálně alespoň 50 mm) musí být propojena technická místnost s prostorem pod střechou, nejčastěji půdou. Tudy povedou kabely od fotovoltaických panelů ke střídači a mohou tudy vést svody přepětí. Střídač (měnič) bude v technické místnosti, v kotelně nebo v garáži. V této technické místnosti nebo někde poblíž bude zřejmě umístěn i systém vytápění a ohřevu vody.

K místu, kde bude na zdi umístěn střídač natáhněte další husí krk (50 mm vnitřní průměr), tentokrát z hlavního domovního rozvaděče. Hlavní domovní rozvaděč je skříň s jističi uvnitř vašeho domu. Do této hlavní pojistkové skříně je přiveden přívodní kabel z elektroměrového pilířku, který bývá nejčastěji mimo budovu na plotě.

Kvůli instalaci fotovoltaické elektrárny není nutné z elektroměrového pilířku vést další kabel do hlavního domovního rozvaděče. Elektřina ze sítě do domu i z domu ze sítě "poteče" po stávajícím kabelu, kterým je váš dům nyní připojen k distribuční síti. Příprava na instalaci FVE se odehrává výhradně uvnitř vašeho domu.

Srdce fotovoltaické elektrárny - tzv. střídač společně s dalšími menšími "krabičkami" se věší na zeď v technické místnosti, kotelně nebo garáži. Pro tuto technologii potřebujete nechat na zdi prostor cca 1,5 m na 1,5 m. Pokud si plánujete pořídit hybridní systém s bateriemi, budete pod střídačem potřebovat přibližně 1 m2 prostoru pro baterii.

Příprava rodinného domu na instalaci fotovoltaických panelů
Příprava rodinného domu na instalaci fotovoltaických panelů

Rada č. 3 - nechte si dostatek místa v hlavním domovním rozvaděči

Do hlavního domovního rozvaděče se na přívodní kabel montují měřící moduly regulátoru vlastní spotřeby do ohřevu TUV. Může jít o zařízení WATTrouter, A-ZROUTER, GreenBono nebo Solar iBoost. U hybridních systémů do hlavního domovního rozvaděče instalujeme měřící čidla, podle kterých střídač pozná, kdy má vybíjet a kdy naopak nabíjet baterie.

Pokud je v hlavním domovním rozvaděči dostatek místa, můžeme do něj umístit i další technologie, například spínací SSR relé pro optimalizaci spotřeby. Tato relé pak není nutné instalovat do zvláštních samostatných rozvaděčů. Tím ušetříme nějaké další místo vedle střídače a instalace vypadá čistěji.

Z výše uvedených důvodů je vhodné nechat v hlavním domovním rozvaděči dostatek rezervního místa, tedy alespoň 25 pozic na DIN liště. Pokud stavíte nebo provádíte rekonstrukci rodinného domu, pak jednoduše při nákupu hlavního rozvaděče pořiďte "o číslo větší model".

Pokud můžete ovlivnit umístění hlavního domovního rozvaděče, pak ideální stav je, když hlavní rozvaděč máte v technické místnosti. Tedy tam, kde se je i následně bojler, a kde bude střídač a případně i baterie.

Co je nového na našem FB?

Rada č. 4 - vyberte dostatečnou velikost a správný typ bojleru

Bojler je v každém domě jednou z možných forem akumulace nespotřebovaných přebytků elektřiny z fotovoltaiky. Do ohřevu teplé vody putuje energie, která by jinak skončila v distribuční síti. Dodávat elektřinu do sítě je pro vás velmi nevýhodné. Za elektřinu dodanou do sítě totiž získáte pouze cca 0,40 Kč/kWh.

Akumulace přebytků elektřiny do ohřevu teplé vody v bojleru je stále tou nejdostupnější a nejlevnější formou uložení energie. V každém případě ve všech typech fotovoltaických elektráren včetně hybridních doporučujeme tuto formu akumulace využít.

Na každou kilowattu výkonu fotovoltaické elektrárny počítejte 80 až 100 litrů objemu vody v bojleru. Pro FVE o výkonu 3 kWp volte bojler o objemu alespoň 250 až 300 litrů. U některých typů instalací je v podmínkách NZÚ přímo uvedena minimální velikost bojleru nebo akumulační nádrže (C3.8 min. 600 litrů, C3.9 min. 200 litrů)

U bojlerů v kombinaci s fotovoltaikou platí, že čím větší, tím lepší. Je jasné, že vaše domácnost zřejmě nespotřebuje za jediný den celý objem 250litrového bojleru. Vtip je v tom, že při velkém objemu teplé vody ohřáté zdarma solární energií máte naakumulovanou energii i na dny, kdy není zrovna příznivé počasí. Velký bojler oceníte hlavně během letních měsíců.

Co je to stratifikace vody v bojleru?

Teplá voda má menší hustotu a tudíž v bojleru stoupá vzhůru. Je to podobný jev, jaký pozorujeme i u vzduchu. Bojler se díky stratifikaci ohřívá vždy od své horní částí, a to i tehdy, když topné těleso je úplně vespod. V horní části je i výstup teplé vody z bojleru. Tohoto jevu využíváme při kombinaci zdrojů ohřevu vody v rodinném domě.

Jak využít stratifikace vody v bojleru?

V bojleru je vhodné mít dvě samostatná topná tělesa. Jedno těleso využívá výhradně fotovoltaická elektrárna a druhé těleso je využíváno výhradně pro ohřev vody pomocí elektřiny z distribuční sítě (noční proud). Solární topné těleso i termostat je umístěno ve spodní části bojleru, topná spirála pro ohřev ze sítě je společně se svým termostatem umístěna uprostřed stacionárního bojleru. Tím je zaručeno, že ze sítě ohřejete bojler vždy pouze od poloviny nahoru a spodní část bojleru zůstane studená a připravená pro solární ohřev. Pokud máte v daný den (obvykle od jara do podzimu) dostatek solární elektřiny, pomocí tělesa umístěného ve spodní části bojleru ohřejete dostatek vody na to, aby ohřev ze sítě už neměl co ohřívat.

Volte zásadně stacionární (stojící) bojler

Ke stratifikaci vody dochází pouze ve vertikálně umístěných bojlerech, které jsou od určitého objemu řešeny stacionárně, tedy že stojí volně na zemi. V horizontálně umístěných ohřívačích teplé vody ke stratifikaci nedochází, závěsné typy bojlerů mají zase příliš malý objem.

Pokud se bavíme o bojlerech, to stejné lze vztáhnout i na akumulační nádrže, které jsou součástí topného systému v některých domech. Fotovoltaická elektrárna může ohřívat vodu i ve více zásobnících. Nejprve se nahřeje TUV v bojleru a pak může ukládání přebytků pokračovat do topné akumulační nádrže, pokud je k dispozici.

Pokud bude vaše budoucí fotovoltaická elektrárna třífázová, pořiďte si do bojleru třífázové topné těleso. Bude-li FVE jednofázová, stačí vám jednofázové topné těleso. Zda bude vaše fotovoltaika jednofázová nebo třífázová, to do značné míry závisí na jejím výkonu. Fotovoltaika s výkonem do 3,5 kWp bude zřejmě jednofázová, solární elektrárna s výkonem nad 3,5 kWp už určitě bude řešena třífázově. Nebojte se nás ale dopředu zeptat, nebo si od nás nechte zpracovat návrh řešení. Z něj bude zcela zřejmé, zda je pro vás nejlepší jednofázová nebo třífázová fotovoltaická elektrárna.

Sledujte naše sítě

Rada č. 5 - správná volba spotřebičů ušetří tisíce

Jestliže pomocí solárních panelů ohříváte vodu skoro zadarmo, pak dává smysl si pořídit pračku nebo myčku na nádobí takovou, která má vstup i na teplou vodu. V opačném případě si studenou vodu musí pračka nebo myčka ohřát elektřinou.

Pokud obvykle myjete nádobí pozdě večer, kdy už solární panely spí, na provoz myčky budete potřebovat elektřinu ze sítě. Vyplatí se tedy zauvažovat nad tím, kdy je pro vás nejvýhodnější provozovat některé energeticky náročnější činnosti.

Přesunout mytí nádobí na čas kolem poledne, kdy solární panely vyrábí nejvíc elektřiny, se určitě vyplatí. Některé spotřebiče umožňují kouzelnou funkci, která se jmenuje odložený start. Představte si myčku na nádobí, kterou večer naplníte a naprogramujete ji tak, aby nádobí umyla až druhý den od 11 do 13 hodin během doby, kdy budete v práci.

V této době totiž během léta budete mít poměrně velké přebytky elektřiny, které takto můžete efektivně využít. Funkce odloženého startu na myčce nádobí nebo na pračce bude věc, kterou opravdu oceníte.

Pořízení fotovoltaické elektrárny by neměl být důvod, abyste zanevřeli na úsporné spotřebiče. Energie nebudete mít nikdy dost, proto u domácích spotřebičů doporučujeme volit vždy spíše vyšší energetickou třídu. Co se osvětlení týče, LEDková svítidla dnes již prakticky nemají na trhu vážnou konkurenci.

Často kladené dotazy

Mám střechu před instalací solárních panelů opravit?

Jestliže střecha vyžaduje údržbu nebo dokonce opravu nebo rekonstrukci, je potřeba ji provést ještě před instalací solární elektrárny. Fotovoltaické panely mají životnost delší než 30 let a po celou tuto dobu by měly nerušeně ležet na vaší střeše. Demontáž a zpětná montáž pár let po instalaci kvůli rekonstrukci krytiny vyjde poměrně draho.

Mohu kabely ze střechy do technické místnosti vést komínem?

V případě, že komín nebo komínový průduch není používaný k odvodu spalin, můžeme ho směle využít pro svedení kabelů od panelů do technické místnosti nebo do kotelny. Volný komínový průduch je vlastně ideální "stoupačkou" pro umístění kabeláže, protože vede ze střechy až dolů do technické místnosti nebo kotelny v přízemí nebo ve sklepě domu. Do komínového průduchu nemusíte v rámci přípravy instalovat žádné chráničky, s tím si poradíme při samotné montáži elektrárny.

Co můžu připravit na střeše? Třeba nějaké kotvy?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Na střeše prosím nepřipravujte nic. Žádné kotvy. Kotvení se provede s montáží elektrárny. Možná se kotvit nebude vůbec, pokud máte plochou střechu. Jediná výjimka může nastat, chcete-li panely umístit na nějakou dopředu připravenou roznášecí konstrukci na ploché střeše. Pak doporučujeme věc dopředu konzultovat se statikem a hlavně s námi.

Mohu si nějaké práce na elektrárně udělat sám?

Opět jednoduchá odpověď. Není třeba, abyste si prováděli nějaké práce svépomocí. Montáž fotovoltaické elektrárny zabere v průměru dva pracovní dny. V širokém spektru instalačních činností není nic, čím by se dal díky vaší pomoci ušetřit nějaký čas nebo náklady montáže. Prostě to nechte všechno na nás, je zbytečné celou instalaci jakkoliv komplikovat.

Musím se nějak připravovat na žádost o dotaci?

O dotaci z programu Nová zelená úsporám můžete žádat až po kolaudaci vašeho rodinného domu. Montáž FVE si tedy naplánujte tak, aby mezi jejím dokončením a kolaudací domu nevznikla nějaká delší prodleva. Můžete díky tomu zbytečně čekat na peníze z dotačního programu a navíc s provedením instalace začínají běžet lhůty, do kdy lze uplatnit vynaložené náklady. Dotaci jinak vyřizujeme kompletně vždy my. Vy se o nic nestaráte.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 113 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram