Získat nabídku

Získejte až 50% dotaci na fotovoltaiku pro firmy

29.8.2016 | Autor: Vladimír Matajs

Domácnosti mohou o dotaci na pořízení solárních panelů žádat z programu Nová zelená úsporám, ze kterého mohou jednorázově získat až 105.000 Kč.

Podnikatelům jsou určené peníze z evropských fondů. Jde konkrétně o Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zkráceně OPPIK. Maximální výše podpory může činit až 50% pořizovací ceny zařízení a žádat lze o podporu v rozmezí 500.000 Kč až 250 mil. Kč.

Kdo může žádat o dotaci a v jaké výši?

Pro financování fotovoltaických elektráren je určen podprogram Úspory energií, ze kterého můžete čerpat pro firmu miminálně 0,5 mil. Kč a maximálně 250 mil. Kč. Podíl výše podpory na pořizovací ceně zařízení se liší podle velikosti daného podniku měřené počtem zaměstnanců:

 • 50% výše podpory může získat tzv. malý podnik s počtem zaměstnanců menším než 49 a obratem do 10 mil. EUR
 • 40% výše podpory může získat tzv. střední podnik s počtem zaměstnanců mezi 50 až 249, obratem do 50 mil. EUR a majetkem dle rozvahy do 43 mil. EUR
 • 30% výše podpory může získat tzv. velký podnik s počtem zaměstnanců 250 a více a obratem nad 50 mil. EUR

Mohlo by vás také zajímat

Na jaká opatření mohou firmy z OPPIKu žádat?

Podprogram Úspory energie je zaměřen na snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru v České republice. Z programu je možné čerpat dotaci na následující opatření nebo kombinace opatření, které se týkají úprav nebo rekonstrukcí podnikatelských budov a celých průmyslových areálů v majetku žadatele:

 • rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla za účelem zvýšení účinnosti
 • snižování energetické náročnosti a zvyšování účinnosti výrobních procesů
 • instalace kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla
 • instalace obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu včetně FVE
 • zavádění nebo modernizace systémů měření a regulace
 • zateplení vnějších plášťů budov, výměna oken a dveří
 • využití odpadního tepla ve výrobních procesech
 • instalace ventilace s rekuperací tepla

Fotovoltaika zvyšuje šanci na získání dotace!

Při hodnocení projektů dostanou přednost ty záměry, které zajišťují nejmenší emise CO2 a nejmenší znečištění ovzduší. Záměry instalace zařízení, která využívají obnovitelných zdrojů energie získají při hodnocení projektů zvláštní bodové ohodnocení navíc. Týká se to například instalace tepelných čerpadel, instalace solárních panelů na ohřev vody nebo instalace výroben elektřiny z OZE. Zahrnutí fotovoltaiky do žádosti o dotaci tedy zvýší vaši šanci na její získání.

Limit 30 kWp pro fotovoltaiku

Ve výzvách vyhlášených v roce 2016 platí pro instalace fotovoltaických panelů na průmyslové objekty limit 30 kWp. Pro získání dotace na instalaci fotovoltaických panelů platí ještě jedna podmínka, že fotovoltaika musí být součástí komplexního řešení složeného z více opatření. S fotovoltaikou musí být například vyměněn zdroj vytápění za tepelné čerpadlo nebo musí dojít k zateplení budovy. Nelze tedy žádat o dotaci na fotovoltaické panely samostatně.

Podle aktuálních zpráv by obě tyto podmínky měly být v roce 2017 zrušeny, resp. limit pro dotované instalace solárních elektráren na průmyslových objektech bude zvýšen na 100 kWp.

Sledujte naše sítě

Na jaká odvětví a regiony se vztahuje dotace

Podprogram Úspory energie v rámci operačního programu OPPIK jsou určeny malým, středním i velkým podnikům a zemědělským podnikům, které mají oprávnění podnikat na území ČR. Podpora se vztahuje na opatření realizovaná na území ČR mimo území hlavního města Prahy. Rozhodující pro přiznání podpory není sídlo firmy, ale místo realizace opatření.

Podporu nemohou získat komerční turistická zařízení, hotely, lázně, volnočasová zařízení a restaurace, které jsou podporované z jiných operačních programů.

Pouze pro subjekty bez dluhů na daních a bez exekucí

Příjemce podpory nesmí mít dluhy vůči státním institucím nebo zaměstnancům. Příjemce podpory musí být schopen prokázat svoji vlastnickou strukturu, nesmí být v úpadku nebo likvidaci a proti jeho majetku nesmí být vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí.

Aktuální výzva a alokovaná částka

Další výzva programu OPPIK - Úspory energií bude vyhlášena v listopadu 2016. Pro tuto výzvu budou stále platit limity uvedené výše. Pro výzvu bude určena částka 11 miliard Kč. Pouze 20% z této částky je určeno pro velké podniky, zbytek je určen malým a středním firmám.

Udělejte první krok k získání dotace

Program OPPIK - Úspory energií je pro Vaši firmu efektivním nástrojem za výhodných podmínek získat kvalitní technologie, které firmě ušetří nezanedbatelné provozní náklady. Udělejte proto první krok pro získání dotace. Vypracujeme pro Vás studii, která bude obsahovat

 • studii proveditelnosti a technický návrh
 • rozpočet na pořízení technologií a instalační práce
 • rozpočet projekčních prací a nezbytných studií
 • ekonomickou rozvahu, výpočet návratnosti
 • návrh vhodných způsobů financování

Cena studie: 6 900 Kč bez DPH

Zaváděcí cena platná do konce roku 2016. Na základě studie se budete moci rozhodnout, zda má pro Vaši firmu smysl pokračovat směrem k podání předběžné a plné žádosti o dotaci a vynakládat další prostředky za projekty a studie.

Po odeslání formuláře se s Vámi do 3 pracovních dní spojíme, abychom zjistili doplňující informace a případně se dohodli s Vámi domluvili na dalším postupu, například na termínu osobní schůzky v místě Vaší firmy. Odeslání formuláře je nezávazné a neznamená automatickou objednávku našich služeb.

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Ohřev vody fotovoltaikou o výkonu 2,25 kWp
pro důchodce za 1 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram