Získat nabídku

Jak funguje střešní fotovoltaická elektrárna?

10.8.2018 | Autor: Vladimír Matajs

Když mluvíme o fotovoltaické elektrárně (zkratka FVE), pak máme vždy na mysli solární systém na výrobu elektřiny, který je připojený na distribuční síť. Pokud by solární systém nebyl připojený na síť, jednalo by se o tzv. ostrovní systém.

Součástí fotovoltaické elektrárny nejsou akumulátory, jinak by se jednalo o tzv. hybridní systém. Elektřina se rovnou se spotřebovává, případné přebytky se využijí na ohřev teplé vody v bojleru a nebo můžete přebytky dodat do sítě. Během noci, kdy solární panely energii nevyrábějí si budova bere potřebnou elektřinu ze sítě.

Mohlo by vás také zajímat

Na čem vydělává majitel fotovoltaické elektrárny?

Sluneční elektrárny mají v českých podmínkách energetickou výtěžnost (výnosnost) cca 980 kWh/kWp. Majitelé nově postavených solárních elektráren již nemají nárok na žádnou podporu v podobě dotovaných výkupních cen nebo tzv. zelených bonusů. To platí pro všechny elektrárny připojené do sítě po 1.1.2014.

Elektřinu z FVE můžete prodávat do sítě za tržní cenu silové elektřiny. Tržní cena silové elektřiny se pohybuje v rozmezí 0,20 až 0,40 Kč/kWh.

Mnohem výhodnější je si vyrobenou elektřinu spotřebovat a do sítě ji pokud možno nedodávat. Proč? Protože cena elektřiny pro domácnosti je v rozmezí 2,50 až 4,50 Kč/kWh, tato cena závisí na tom, jakou máte distribuční společnost (ČEZ, E.ON, PRE), jaký máte sjednaný odběrový tarif (D01, D02, D25) a zda jste fyzická osoba nebo firma.

Je tedy pro vás výhodnější vyrobit si a spotřebovat svoji vlastní elektřinu. Vlastní spotřeba znamená, že nemusíte energii nakoupit ze sítě za 2,50 až 4,50 Kč/kWh. Naproti tomu dodávka do sítě znamená zisk pouze 0,40 Kč/kWh.

Poměrně novou alternativou je využití tzv. virtuální baterie, kdy si elektřinu do sítě pouze uložíte pro pozdější využití. I tato varianta však slibuje zisk max. 0,85 Kč/kWh. Vlastní spotřeba je v každém případě to nejvýhodnější využití vyrobené elektřiny.

Režim vlastní spotřeby s prodejem přebytků

Všechny solární elektrárny na střechách budov - rodinných domů nebo firem, fungují v režimu vlastní spotřeby. Fotovoltaické panely jsou ukotveny na střeše a pospojovány kabely, které jsou svedeny dovnitř budovy. Kabely jsou zapojeny do tzv. střídače, můžete též vidět označení měnič. Střídač je zároveň připojen na vnitřní rozvod budovy, zpravidla do hlavního nebo podružného rozvaděče na samostatný jistič.

Úkolem střídače je přeměňovat stejnosměrný proud ze solárních panelů na střídavý proud nízkého napětí (230V nebo 400V), na kterém pracuje vnitřní rozvod každé budovy a známe ho z klasických zásuvek. Prostřednictvím solárního měniče je možné dodávat vyrobenou elektřinu z panelů do rozvodů v domě, odkud dále putuje ke spotřebičům. Co se nespotřebuje, odteče přes domovní elektroměr mimo budovu do distribuční sítě.

Schéma zapojení fotovoltaické elektrárny (FVE)
Schéma zapojení fotovoltaické elektrárny (FVE)

Administrativa spojená s připojením a provozováním FVE

Od 1.1.2016 není na provozování solární elektrárny do 10 kWp potřebná licence od Energetického regulačního úřadu. Licence dříve obnášela zřízení IČO a provozovatel FVE se fakticky stával podnikatelem, což přinášelo řadu nevýhod a otravného papírování.

Toto už nyní potřeba není. Stále je však nutné zajistit si u místní distribuční společnosti připojení do sítě. Oblastně spadáte pod jednoho z distributorů: ČEZ, E.ON a nebo Pražská energetika. Distribuční společnost posoudí, zda se Vámi požadovaný výkon elektrárny dá v daném místě připojit do sítě. Zjednodušeně řečeno distributor posoudí, zda u Vás není síť přetížena a stanoví podmínky připojení.

Tyto podmínky připojení jsou ve většině případů standardní, stanoví požadavky na měření elektřiny, hlavní rozvaděč, jištění atp. O připojení distribuční společnost rozhodne do 30 dní od podání žádosti, a to formou stanoviska. Vydání stanoviska je zdarma. Stanovisko je závazné pouze ze strany distributora a má omezenou platnost, minimálně však půl roku.

Žadatel má po dobu platnosti stanoviska zarezervovaný požadovaný příkon v síti. V této lhůtě by měla proběhnout i samotná instalace FVE. Platnost stanoviska lze prodloužit, nebo lze nechat stanovisko o připojení k síti bez sankcí propadnout.

Sledujte naše sítě

Optimalizace vlastní spotřeby elektřiny

Pokud plánujete fotovoltaickou elektrárnu a chcete čerpat dotaci 60 tis. Kč z programu Nová zelená úsporám, budete potřebovat zařízení na optimalizaci vlastní spotřeby. K tomuto účelu slouží monitorovací a řídící jednotka se spouštěcími prvky (relé, tiristory), například WATTrouter nebo Solar iBoost. Tento "optimalizátor" sleduje výkon FVE a je naprogramován tak, aby při nárůstu výkonu spouštěl různá elektrická zařízení v domě tak, aby byla veškerá vyrobená elektřina spotřebována. Pro tento účel jsou nejvhodnější spotřebiče pro akumulační ohřev vody, tedy bojlery nebo akumulační nádrže na topnou vodu.

Schéma zapojení fotovoltaické elektrárny s WATTrouterem
Schéma zapojení fotovoltaické elektrárny s WATTrouterem

Často kladené dotazy

Jaká je životnost fotovoltaického systému?

Předpokládaná životnost solárních elektráren je 25 let a více. Na výkon panelů poskytují výrobci záruky 25 let, po této době by výkon fotovoltaických panelů neměl být nižší než 80% nominálního výkonu. U kvalitních značkových komponentů však lze očekávat pokles výkonu pozvolnější a dobu životnosti delší.

Jak správně dimenzovat výkon fotovoltaického systému?

Fotovoltaický systém by měl být dimenzován tak, aby se maximum energie zužitkovalo v místě výroby. Je velmi výhodné šetřit náklady na elektřinu a naopak velmi nevýhodné přebytky vyrobené energie dodávat do sítě. Fotovoltaická elektrárna by měla být dimenzována tak, aby dodávala co nejméně přebytků do sítě. V samostatném článku jsme popsali návrh a dmimenzování fotovoltaických elektrárny na rodinný dům.

Jaká je optimální orientace solárních panelů?

Fotovoltaické panely vyrobí nejvíc energie v celoročním úhrnu, pokud jsou orientovány přesně k jihu. Orientace na jihozápad nebo na jihovýchod znamená cca 5% ztrátu výroby, což je ztráta poměrně snesitelná. Za optimální orientaci panelů lze považovat cokoliv od jihovýchodu po jihozápad. Orientace přesně k východu nebo k západu znamená celoročně ztrátu cca 20%.

Jaký je optimální sklon solárních panelů?

Optimální sklon pro maximalizaci celoroční výroby je v naší zeměpisné šířce cca 35°. U elektráren, jejichž energie je využívána celoročně může být výhodný sklon panelů 45° z důvodu maximalizace zimních výnosů. Pokud je sklon panelů 25° nebo naopak 45°, pak ztráty na produkci energie činí cca 5%.

Jakou výnosnost a návratnost má investice do FVE?

FVE o výkonu 1 kWp bude mít rozlohu panelů od 6,5 do 16 m2 podle zvolené technologie panelů. Za rok připadá na každý 1 kWp výkonu elektrárny výroba ve výši cca 980 kWh. Optimálně nadimenzovaná elektrárna pak bude mít návratnost investice v rozmezí 8 až 10 let. Plánované dotace z programu Nová zelená úsporám pak návratnost ještě dále zkrátí.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 113 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram