Získat nabídku

NZÚ Light: solární panely zadarmo

17.1.2024 | Autor: Vladimír Matajs

Solární panely na střechu rodinného domu nyní můžete opravdu získat zcela zdarma. Nemusíte k tomu sami dopředu vynaložit žádné prostředky. Dotaci NZÚ Light až do výše 90 000 Kč získáte dopředu. Tedy tak, že máte peníze na účtu ještě před samotnou instalací.

Podmínkou pro získání této lukrativní nabídky je, že v daném rodinném domě musí trvale žít pouze starobní důchodci nebo invalidní důchodce 3. stupně s ošetřující osobou. Nárok mají též nízkopříjmové domácnosti, které v období od 12.9.2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíraly příspěvek na bydlení v tomto domě.

Mohlo by vás také zajímat

Dotaci nelze získat na rodinný dům, který je ve vlastnictví právnických osob, obchodních společností, spolků či fondů včetně fondů svěřeneckých. Budova musí být v České republice a nesmí být z více jak 20 % podlahové plochy využívána pro podnikání - ubytování, kanceláře, penziony, provozovny aj.

O dotaci smí žádat vlastník či spoluvlastník rodinného domu. Podmínkou je, že vlastník musí mít v domě vedené trvalé bydliště nejpozději od 12.9.2022. Budova musí splňovat parametry rodinného domu, což znamená:

 • musí se jednat o budovu dokončenou, tedy zkolaudovanou
 • v domě jsou nejvýše 3 samostatné bytové jednotky
 • musí se jednat o stavbu spojenou se zemí pevným základem
 • nejde o stavbu dočasnou
 • nejde o výrobek plnící funkci stavby, např. mobilheim

Výše uvedené parametry musí váš rodinný dům splňovat po celou dobu udržitelnosti projektu, tedy minimálně 5 let od data dokončení realizace fotovoltaického systému. Po celou tuto dobu byste měli mít v místě vedené trvalé bydliště.

Kdo smí trvale žít v rodinném domě?

Chcete-li získat dotaci NZÚ Light, musí ve vašem domě nastálo žít jen důchodci nebo invalidní důchodci 3. stupně. Mohou s nimi žít i pečovatelé, nezletilé děti do 18 let nebo studenti denního studia do 26 let. V domě mohou bydlet i osoby se statusem uprchlíka.

Splňují podmínky dotace rekreační objekty?

Rekreační objekty lze také zahrnout do dotace, pokud prokazatelně slouží k trvalému bydlení. Musí ale mít číslo popisné nebo evidenční.

Stačí věcné břemeno doživotního užívání domu?

Pokud rodinný dům není ve vašem vlastnictví či spoluvlastnictví, ale dům pouze užíváte na základě věcného břemene dožití, pak o dotaci NZÚ Light žádat nemůžete.

Kolik peněz můžete získat?

Z programu Nová zelená úsporám Light můžete získat až 90 000 Kč na fotovoltaický ohřev vody nebo elektrárnu s ohřevem teplé vody. NZÚ Light také nabízí až 150 000 Kč na zateplení fasády, střechy, stropů, výměnu oken a dveří.

Jaké budete potřebovat dokumenty?

Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele, který vám vystaví vaše banka a dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu. Případně též dokumenty prokazující oprávněnost žadatele v případech, kdy některý ze členů nesplňuje podmínky programu. Týká se to osob pečujících o invalidního člena domácnosti či o osobu, které byl přidělen statut uprchlíka.

Dotace může zcela pokrýt náklady na váš projekt. Nemusíte přispívat vlastními penězi. Pokud spojíte zateplení domu a instalaci solárního ohřevu vody, můžete získat až 240 000 Kč z programu NZÚ Light. Všechny práce ale musíte udělat najednou.

Můžete dostat celou dotaci až po dokončení projektu, ale většina zákazníků raději čerpá zálohu předem. Vyřídit dotaci a obdržet peníze na účet může trvat od 4 do 8 týdnů. Pokud si vyberete peníze předem, musíte projekt dokončit během 12 měsíců ode dne, kdy se dotace připíše na váš účet. Všechny důležité informace o programu NZÚ Light najdete na jeho informační stránce.

Sledujte naše sítě

Na co můžete získat dotaci NZÚ Light?

Dotaci NZÚ Light až do výše 100 % investice můžete získat na fotovoltaický ohřev teplé vody splňující tyto požadavky:

 • můsí být proveden dodavatelem s kvalifikací Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)
 • musí být osazen regulátorem či střídačem s funkcí MPPT - sledováním bodu maximálního výkonu fotovoltaických panelů
 • celkem musí mít fotovoltaické panely minimální výkon 2,0 kWp
 • na každý 1 kWp výkonu panelů musí být k dispozici objem bojleru či zásobníku teplé vody alespoň 45 litrů
 • výkon topného tělesa v bojleru musí být alespoň 1,7 kW
 • na dílo musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva
 • regulátor musí obsahovat ochranu proti opaření (teplotní čidlo)

Regulátor ohřevu teplé vody musí umožňovat kombinaci využití více zdrojů, například kombinaci FV panelů a sítě. Nelze použít řešení určené výhradně pro ohřev vody pomocí FV panelů. Ohřev může též zajišťovat fotovoltaická elektrárna připojená k síti s funkcí ohřevu vody.

Využití vašeho stávajícího bojleru

Pro využití fotovoltaického ohřevu teplé vody se stávajícím bojlerem je potřeba dostatečný objem vody. Na každý 1 kWp výkonu solárních panelů musí bojler mít minimálně 45 litrů. Topná spirála v zásobníku teplé vody by měla mít výkon odpovídající výkonu panelů, tedy alespoň 1,7 kW. Při využití stávajícího bojleru je dotace ve výši pouze 60 000 Kč.

Ohřev vody s novým bojlerem

Součástí naší nabídky je nový bojler Dražice OKCE 125 litrů. Instalace zahrnuje umístění a zapojení bojleru. Při varianty s novým bojlerem je dotace ve výši 90 000 Kč.

Nejčastějším dodávaným řešením fotovoltaického ohřevu vody je přímý (ostrovní) ohřev s regulátorem AZ WATER INVERTER, viz schéma níže. Bojler Dražice OKCE 125 je součástí dodávky. Můžete též využít váš stávající zásobník teplé vody, pokud je zánovní. Dotace pak činí pouze 60 000 Kč.

Kombinovaný ohřev TUV fotovoltaikou AZ WATER INVERTER
Kombinovaný ohřev TUV fotovoltaikou AZ WATER INVERTER

Hlavní předností regulátoru AZ WATER INVERTER je jeho schopnost kombinovat různé zdroje energie. Umožňuje využívat elektřinu z solárních panelů a v případě potřeby přepnout na elektrický dohřev ze sítě. Další možnosti ohřevu teplé vody pomocí fotovoltaiky naleznete v článku Jak funguje ohřev vody fotovoltaikou.

Pozor: použít lze pouze nové komponenty

Dotace NZÚ Light se nedá využít na koupi použitých nebo repasovaných dílů a materiálů, přípustné jsou jen nové komponenty a zařízení. Kromě toho nelze získané prostředky použít na nákup pohonných hmot, nářadí, ani na práce, které si uděláte svépomocí.

Dotaci Nová zelená úsporám Light můžete využít jen na pokrytí přímých výdajů spojených s provedením opatření. Sem patří koupě materiálů, montáž, půjčení lešení či strojů a doprava materiálů. Výdaje nesmí být vynaloženy před 12.9.2022, den zdanitelného plnění na fakturách musí být po tomto datu.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Ohřev vody fotovoltaikou o výkonu 2,25 kWp
pro důchodce za 1 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram