Získat nabídku

9 faktů o dotacích na FVE pro rodinné domy

1.11.2023 | Autor: Vladimír Matajs

Nová zelená úsporám je výhodný a jednoduchý dotační program, který se těší velké oblibě mezi majiteli rodinných a bytových domů. Po změnách pravidel ze září 2023 můžete instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného domu financovat pomocí příspěvku až 220 000 Kč.

Dotace je určena pro solární elektrárny s bateriemi, pro ohřev teplé vody nebo i bez akumulace. Můžete žádat o podporu pro celkem 10 typů opatření k snížení energetické náročnosti domu. S dotací můžete zateplit dům, vybavit ho zelenou střechou, koupit nádrž na dešťovou vodu, nabíječku na elektromobil, tepelné čerpadlo nebo různé systémy na rekuperaci tepla.

Češi mají díky programu Nová zelená úsporám mnohem výhodnější podmínky pro fotovoltaiku než například Slováci. České dotace jsou jednodušší na vyřízení než slovenská Zelená domácnostiam. V Česku se žádosti o dotace přijímají nepřetržitě, součástí podpory je i příspěvek na baterie a můžete získat až 3x více peněz než na Slovensku.

Zákazníci se nás často ptají, zda jejich rodinný dům odpovídá pravidlům programu? Jak velký nebo malý musí dům být? Kolik v něm smí být bytových jednotek? Také chtějí vědět, jaké dokumenty nebo posudky jsou potřeba pro získání dotace? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v tomto článku.

Mohlo by vás také zajímat

FAKT 1: Můžete získat dotaci až 220 000 Kč

Program Nová zelená úsporám má několik částí. Část C.3 se věnuje dotacím na fotovoltaické elektrárny. Dotace zahrnuje základní příspěvek na 2 kWp elektrárnu podle typu střídače a zda je kombinována s tepelným čerpadlem.

Program Nová zelená úsporám má několik částí. Část C.3 se týká příspěvků na pořízení fotovoltaických elektráren. Dotace se skládá ze základního příspěvku na elektrárnu o výkonu 2 kWp. Částka dotace se liší podle toho, jestli jde o samotnou fotovoltaickou elektrárnu nebo o kombinaci FVE s tepelným čerpadlem.

Za každý kWp výkonu fotovoltaických panelů nad 2 kWp můžete získat 10 tis. Kč. Dotace na baterie je 10 tis. Kč za každou kWh jejich kapacity. Použít můžete jen lithiové baterie, jako LiFePO₄ nebo Li-Ion. Na olověné (gelové, AGM, trakční), Ni-MH nebo Ni-Fe baterie nelze žádat.

Přehledně je konstrukce podpory FVE uvedena v tabulce níže.

Části fotovoltaické elektrárnyDotace
Minimální instalace o výkonu 2 kWp60 000 Kč
Minimální instalace 2 kWp s tepelným čerpadlem100 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp10 000 Kč
Za 1 kWh akumulátorů na bázi lithia10 000 Kč
Výpočet výše dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám 2030

Minimální podporovaný výkon FVE je 2 kWp. Maximální výkon fotovoltaické elektrárny pro získání dotace je 10 kWp. Můžete mít na domě i větší elektrárnu, ale dotace se vztahuje jen na výkon do 10 kWp.

Podpora pro kapacitu baterií u hybridních fotovoltaických elektráren má dolní i horní hranici. Kapacita baterií musí odpovídat výkonu elektrárny. Minimální kapacita je rovna 1násobku špičkového výkonu FV panelů v kWp. Maximální podporovaná kapacita je 2násobek špičkového výkonu FV panelů v kWp.

Maximální výše podpory je 200 tis. Kč. V Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji, které jsou strukturálně postižené, a v hospodářsky a sociálně ohrožených obcích v ČR, se dotace zvyšuje o 10 %. V těchto regionech může být maximální výše dotace až 220 000 Kč.

FAKT 2: Dotace je určená všem majitelům RD

Z programu Nová zelená úsporám může získat příspěvek kdokoliv na střechu svého rodinného domu. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba. Stavba by v katastru měla být vedená jako rodinný dům nebo objekt k bydlení. Budova musí splňovat definici rodinného domu.

  • nadpoloviční podlahová plocha je využívána k trvalému bydlení
  • má maximálně jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a podkroví
  • má maximálně tři samostatné bytové jednotky

Pokud rodinný dům nesplňuje výše uvedené parametry, můžete žádat o dotaci pro bytové domy a případně pro podnikatele.

Majitel rodinného domu nemusí mít na dané adrese trvalé bydliště. Pokud však chcete instalovat fotovoltaickou elektrárnu na střechu rodinného domu, je vhodné, aby budova byla celoročně využívaná. To vám umožní co nejvíc využít vyrobenou energii pro vlastní potřebu a dosáhnout nejkratší návratnosti vaší investice.

Pokud dům trvale neobýváte nebo jej využíváte sezónně, velká část vyrobené elektřiny skončí v distribuční síti. Nespotřebované přebytky můžete prodat do sítě za výkupní cenu, využít služby virtuální baterie nebo dodávat elektřinu do energetické komunity.

Dotace i na budovy pro rodinnou rekreaci

Definici rodinného domu splňuje i budova pro individuální či rodinnou rekreaci, tedy chata či chalupa. Obvykle jsou mají tyto domy přidělené číslo evidenční. Musí však být splněna podmínka, že na adrese rekreačního objektu musí mít někdo (kdokoliv) vedené trvalé bydliště minimálně 2 roky před podáním žádosti o dotaci NZÚ.

Omezení u novostaveb a budov dotovaných z NZÚ B

Dotaci na FVE nelze získat na novostavbu, pokud je fotovoltaika započítána v tzv. průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a bude instalována za účelem splnění předepsaných parametrů. Rovněž nelze žádat na rodinné domy, které byly v minulosti realizovány s podporou NZÚ část B.

Dotace i pro majitele licencovaných FVE

Pokud provozujete fotovoltaickou elektrárnu na rodinném domě připojenou do sítě před 1. lednem 2016 a pobíráte podporu ve formě výkupních cen nebo zelených bonusů, máte možnost žádat o dotaci NZÚ na další samostatnou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu do 10 kWp.

O dotaci mohou zažádat majitelé nemovitostí, a to buď rodinných domů nebo budov určených pro rodinnou rekreaci. Tato možnost je otevřená jak fyzickým osobám, tak firmám. Pokud jeden majitel vlastní více rodinných domů, má právo zažádat o dotaci pro každý z těchto domů zvlášť.

Pokud na daný dům již byla poskytnuta dotace z jiného programu nebo z jiné části NZÚ, to není problém (vyjma části B). Příspěvek na fotovoltaickou elektrárnu není omezen čerpáním jiných dotací. Naopak, můžete získat tzv. kombinační bonus za provedení více opatření současně. Kombinační bonus činí 10 000 Kč za každou dosaženou kombinaci.

FAKT 3: Dotaci vyřídíme za vás, je to součástí ceny

Veškerá administrativa spojená s připojením elektrárny k síti a vyřízením dotace je zahrnuta v ceně díla. Připravíme všechny formuláře, žádosti a posudky, vy je jen podepíšete.

Vyřizujeme dotace s garancí

Jsme tak dobří ve vyřizování dotací, že nabízíme smluvní garanci správného a včasného vyřízení. Pokud bychom dotaci pro vás nezískali, zaplatíme vám ji z naší kapsy.

K žádosti o dotaci přikládáme prováděcí projektovou dokumentaci, faktury, smlouvy, fotodokumentaci díla, revizní zprávu a potvrzení o připojení FVE k síti. Veškerá komunikace s úřadem (Státní fond životního prostředí) probíhá elektronicky prostřednictvím jejich informačního systému.

FAKT 4: Minimální nároky na parametry domu

Zda získáte dotaci NZÚ na fotovoltaickou elektrárnu nezávisí na zateplení vašeho domu, jeho energetické třídě či na způsobu vytápění domu. Dotaci můžete získat jak na novostavbu, tak na stávající starší rodinný dům.

Podmínky pro získání dotace se týkají výhradně samotného fotovoltaického systému. Systém musí mít střídač s Euro účinností alespoň 95 % a MPPT (maximum power point tracking) s účinností alespoň 98 %. Použít můžete jen nové a certifikované komponenty.

FVE bez limitů a omezení

V podmínkách dotace už nejsou žádná omezení na výrobu energie nebo podíl vlastní spotřeby. Nemusíme v energetickém posudku dokazovat, že si majitel domu spotřebuje alespoň 70 % vyrobené energie. Nyní můžete fotovoltaickou elektrárnu postavit i pro dodávku energie do sítě, například do virtuální baterie nebo do místní energetické komunity.

Sluneční elektrárnu můžete umístit na rodinný dům nebo na jeho příslušenství. Příslušenstvím může být jiná stavba, která plní doplňkovou funkci k rodinnému domu. To znamená, že instalace fotovoltaických panelů je možná i na samostatně stojící garáži, stodole, přístřešku nad parkovacím místem, dílně nebo zahradním altánu.

Panely můžete umístit i na pozemek vedle domu na speciální konstrukci. Ale musíte zajistit, aby konstrukce či panely nebránily růstu a údržbě vegetace. V praxi to znamená, že prostor pod konstrukcí nesmí být vybetonován do souvislé plochy.

FAKT 5: Použít můžete pouze nové komponenty

Pokud chcete získat dotaci Nová zelená úsporám, musí vaši elektrárnu instalovat certifikovaná firma s příslušnou kvalifikací. Můžete použít jen schválené komponenty, které splňují předepsané technické požadavky. Například účinnost monokrystalických fotovoltaických panelů by měla být vyšší než 18 %.

Nelze instalovat použité komponenty a majitelé domů si nemohou provádět instalační práce sami. Jako generální dodavatel ručíme za kvalitu všech prací a použitých komponentů.

Pokud právě budujete nebo rekonstruujete váš rodinný dům, je dobré ho připravit na instalaci solární elektrárny. To zahrnuje natažení chrániček a výběr dostatečně velké skříně pro hlavní domovní rozvaděč. Podívejte se na náš návod, jak připravit dům na instalaci fotovoltaické elektrárny.

Střídač a baterie hybridní elektrárny Solar Edge
Střídač a baterie hybridní elektrárny Solar Edge

FAKT 6: Dotace je určená i pro ostrovní systémy

Pokud je rodinný dům připojený k distribuční síti, musí být i fotovoltaická elektrárna na něm oficiálně připojena k síti. Ale pokud budova, která je rodinným domem, není připojena k síti, pak ani fotovoltaický systém nebude připojen k síti.

Program Nová zelená úsporám podporuje i ostrovní fotovoltaické systémy. Platí to pro rodinné domy nebo trvale obývané rekreační objekty, které nemají přípojku k distribuční síti.

Další variantou ostrovního systému, který splňuje podmínky dotace Nová zelená úsporám je přímý fotovoltaický ohřev TUV. Tuto variantu popisují pravidla NZÚ v části C.2, starobních a invalidních důchodců se týká NZÚ Light.

Přímý fotovoltaický ohřev vody je vždy zapojen a provozován v ostrovním režimu. Podporu pro fotovoltaický ohřev teplé vody je možné čerpat bez ohledu na to, zda má či nemá váš dům či rekreační objekt přípojku k distribuční síti. Detailní informace najdete v našem článku, který popisuje, jak funguje ohřev vody fotovoltaikou.

Sledujte naše sítě

FAKT 7: Dotace je určená i pro rekreační objekty

Pokud váš dům je v katastru nemovitostí veden jako rekreační objekt a máte v něm vedené trvalé bydliště, můžete také žádat o dotaci. Platí to pro chaty, chalupy a zahradní domky s evidenčním číslem.

Pro získání dotace NZÚ musí mít někdo trvalé bydliště na adrese rekreační budovy alespoň 2 roky před podáním žádosti. Nemusí to být přímo majitel domu, může to být kdokoliv.

Dotační program Nová zelená úsporám netýká hotelů, ubytovacích zařízení, kempů, dětských táborů a podobných rekreačních nebo jiných ubytovacích zařízení. Pro tento typ budov jsou určené jiné dotační programy pro sportovní zařízení nebo podnikatele.

FAKT 8: Fond proplácí dotaci zpětně na váš účet

O dotaci můžete žádat před instalací nebo po instalaci FVE. Dotaci fond proplatí bezhotovostně na váš účet. Peníze pošle asi do 2 měsíců po dokončení elektrárny a jejím připojení k distribuční síti, po tzv. uvedení do trvalého provozu (UTP).

Musíte zaplatit instalaci FVE včetně částky dotace, a pak čekáte na proplacení od Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Celou elektrárnu nebo jen část do výše dotace můžete financovat úvěrem nebo na splátky. Pomůžeme vám s dostupnými možnostmi.

Kdy lze dotaci čerpat dopředu?

Program Nová zelená úsporám má podprogramy NZÚ Light a Oprav dům po babičce. Jejich hlavní výhodou je možnost čerpat dotaci na účet ještě před začátkem realizace opatření. Z NZÚ Light navíc mohou důchodci čerpat příspěvek až do výše 100 % pořizovacích nákladů na systémy určené k ohřevu vody fotovoltaikou.

FAKT 9: V dotacích je možné vyjednat různé výjimky

Podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám byly nastaveny na běžný (průměrný) rodinný dům. Ale občas se stane, že některý rodinný dům z těchto měřítek vybočuje. Pro různé výjimečné případy je možné se státním fondem vyjednat ústupky.

Pokud má dům více nadzemních podlaží než dvě (mimo podkroví), nebo pokud mají větší rozlohu nebytové prostory, je tu určitá šance vyjednat výjimku. Úředníci fondu posuzují jednotlivé případy dle konkrétní individuální situace. Neváhejte a vždy se dopředu zeptejte úředníků na možnosti řešení.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Ohřev vody fotovoltaikou o výkonu 2,25 kWp
pro důchodce za 1 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram