Solární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střešeSolární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střeše
Získat nabídku

Stát rozdává lukrativní dotace na fotovoltaiku

15.11.2019 | Autor: Vladimír Matajs

V České republice od října 2015 velice úspěšně funguje notoricky známý dotační program Nová zelená úsporám. Z něj na fotovoltaiku doposud čerpali hlavně majitelé rodinných domů. Program NZÚ v říjnu 2021 prošel kompletní revizí a vznikl program označovaný jako NZÚ2030 či NZÚ2021+. Vypadla z něj většina omezení a maximální výše dotace je nyní 205 tis. Kč s tím, že byl zachován bonus 10 % pro tři tzv. strukturálně postižené kraje.

Do programu NZÚ nově přibyla možnost čerpat dotaci na fotovoltaiku pro bytové domy. Příspěvek na FVE až do výkonu 100 kWp je dostupný pro všechny bytové domy v ČR. Instalacím na bytových domech dnes komplikuje již jen chybějící legislativa ohledně sdílení a rozúčtování dosažených úspor mezi bytovými jednotkami.

Zcela novou kategorií je dotace NZÚ pro majitele objektů pro individuální rekreaci (chaty, chalupy), které jsou celoročně obývány svým majitelem. Hlavní podmínkou získání příspěvku je mít na adrese rekreačního objektu vedené trvalé bydliště po dobu alespoň 2 let. Trvale obývané rekreační objekty jsou řešeny podle stejných pravidel, jako rodinné domy.

Začátkem roku 2022 naostro startují velké dotační programy pro podnikatele jako Modernizační fond či Fond národní obnovy. Tyto dotační programy rozdělují fyzickým i právnickým osobám evropské peníze a výnosy z prodeje emisních povolenek. Podnikatelé mohou žádat o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu umístěnou na střechách průmyslových a komerčních budov od výkonu 1 kWp. Příspěvek může činit až 35 % na pořízení solárních panelů a až 50 % na pořízení baterií.

V tomto článku detailně rozebereme fotovoltaické dotace Nová zelená úsporám pro majitele rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů. Plné znění podmínek, závazné pokyny a formuláře najdete na stránkách dotačního programu NZÚ.

Na úvod jen jedna důležitá poznámka: naši klienti nepotřebují ohledně dotací nic studovat a ve věci podání žádosti podnikat jakékoliv kroky. O vyřízení dotace se staráme od začátku do konce my a navíc poskytujeme smluvní garanci na kladné vyřízení dotace - pokud vám dotaci nezajistíme, zaplatíme vám ji z naší vlastní kapsy.

Mohlo by vás také zajímat

Kdo může získat dotaci a na co?

Dotace jsou určeny pro majitele rodinných domů, kteří chtějí využívat solární energii pro vlastní potřebu. Dotace může pokrýt maximálně 50% investičních nákladů projektu včetně DPH. Váš fotovoltaický systém musí být větší než 2 kWp a může mít výkon i více, než 10 kWp, avšak dotaci získáte pouze na panely do 10 kWp.

Fotovoltaické panely musí mít účinnost alespoň 18%, doporučujeme 380 wattové monokrystalické panely EXE Solar A-EXM 380. Dotaci můžete získat na fotovoltaickou elektrárnu s akumulací energie do ohřevu teplé vody, na hybridní systémy s akumulací energie do baterií a na kombinaci fotovoltaické elektrárny s ohřevem vody a s tepelným čerpadlem.

Sledujte naše sítě

Výpočet výše dotace

V novelizovaném programu NZÚ2030 byla zrušena dotovaná pásma elektráren, které byly nahrazeny jednotným výpočetním vzorcem použitelným pro všechny typy fotovoltaických systémů a pro kombinaci FVE a tepelného čerpadla.

Fotovoltaické elektrárny na rodinných domech mají předepsanou základní dotaci na minimální systém o výkonu 2 kWp. Rozlišuje se, zda jde o elektrárnu klasickou síťovou, nebo jde o elektrárnu hybridní, případně zda se nejedná o kombinaci fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem. Výše uvedené 3 typy instalací se liší výší základní podpory.

Na výkon elektrárny vyšší než 2 kWp získáte příspěvek 10 000 Kč/kWp a akumulace do lithiových baterií má podporu 10 000 Kč/kWh. Dotace na akumulátory se vztahuje na celou jmenovitou kapacitu baterie při předpokládané době jejího vybíjení 10 hodin (C10).

U síťových elektráren bez baterií již není povinnost akumulovat elektřinu do ohřevu teplé vody. Avšak nějaká forma akumulace je vhodné mít pro zajištění co nejkratší návratnosti vaší investice. U bateriových systémů byla podpora zúžena pouze na akumulátory na bázi lithia, tedy Li-Ion nebo LiFePO₄.

Části fotovoltaické elektrárnyDotace
Minimální instalace o výkonu 2 kWp40 000 Kč
Minimální instalace 2 kWp s hybridním měničem60 000 Kč
Minimální instalace 2 kWp s tepelným čerpadlem100 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp10 000 Kč
Za 1 kWh akumulátorů na bázi lithia10 000 Kč
Příspěvek na projektovou dokumentaci5 000 Kč
Výpočet výše dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám 2030

Rozšiřování stávajících FVE

O dotaci NZÚ2030 můžete požádat pouze tehdy, pokud jste již v minulosti z NZÚ na fotovoltaiku nežádali. Žádost o dotaci je možné podat pouze jednou. Není již možné elektrárny realizovat postupně po částech a čerpat dotaci na etapy, jako to bylo možné v minulosti.

O dotaci mohou žádat i provozovatelé elektráren, které byly instalovány v minulosti a nyní fungují v režimu tzv. zeleného bonusu či výkupních cen. Tito provozovatelé starších FVE mohou nyní znovu instalovat dalších až 10 kWp a získat na tuto novou elektrárnu dotaci NZÚ.

2. Menší FVE připojená na síť s ukládáním přebytků do teplé vody

Na tuto menší fotovoltaickou elektrárnu můžete z dotačního programu získat až 60 000 Kč. Výkon elektrárny se pohybuje okolo 2 až 3 kWp, obvykle jsou tyto fotovoltaické elektrárny jednofázové. Do uznatelných výdajů můžete zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků. Fotovoltaická elektrárna musí být připojená k distribuční soustavě, dotaci bohužel nelze čerpat na ostrovní systémy.

Součástí elektrárny musí být i řídící jednotka pro optimalizaci vlastní spotřeby energie (např. WATTrouter) a dále možnost umořovat přebytky vyrobené energie do zásobníku teplé vody. Příklad vhodného systému v naší nabíce: Solární elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč.

ParametrHodnota
Akumulace přebytků elektřinyohřev TUV
Požadované množství vyrobené energiemin. 1 700 kWh/rok
Podíl vlastní spotřeby na celkové vyrobené energiimin. 70 %
Požadovaný objem zásobníku teplé vody120 litrů
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 60 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 5 500 Kč
Podmínky dotace na fotovoltaickou elektrárnu 2,5 kWp s akumulací přebytků do teplé vody

3. Větší fotovoltaická elektrárna s ukládáním přebytků do ohřevu vody

Na tuto větší fotovoltaickou elektrárnu

Na tuto menší fotovoltaickou elektrárnu můžete z dotačního programu čerpat až 85 000 Kč. Výkon fotovoltaické elektrárny bývá cca 4,5 kWp a vyšší, takový systém je obvykle třífázový. Do uznatelných výdajů můžete zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků. Fotovoltaická elektrárna musí být připojená k distribuční soustavě, dotaci, stejně jako u jiných kategorií, nelze čerpat na ostrovní systémy.

Povinnou součást elektrárny je i nějaká řídící jednotka, která se stará o "ukládání" nespotřebovaných přebytků elektřiny do ohřevu TUV (např. WATTrouter). Protože je solární elektrárna třífázová, tak i ohřev vody musí být řešen třífázově, třífázová musí být topná tělesa v bojleru a/nebo v akumulační nádrži. Příklad vhodného systému v naší nabídce: FVE pro vlastní spotřebu o výkonu 4,5 kWp.

ParametrHodnota
Akumulace přebytků elektřinyohřev TUV
Požadované množství vyrobené energie (1-fázová FVE)min. 3 000 kWh/rok
Požadované množství vyrobené energie (3-fázová FVE)min. 4 000 kWh/rok
Podíl vlastní spotřeby na celkové vyrobené energiimin. 70 %
Požadovaný objem zásobníku teplé vodynení
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 85 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 8 000 Kč
Podmínky dotace na fotovoltaickou elektrárnu 4,5 kWp s akumulací přebytků do teplé vody

4. Malý hybridní systém (HFVE), výroba > 1 700 kWh/rok

Na tuto variantu hybridní elektrárny je možné získat dotaci až 75 000 Kč. Výkon hybridních elektráren v této kategorii se pohybuje kolem 2 kWp, kapacita baterií cca 2,4 kWh. Systémy jsou řešené jednofázově. Do uznatelných výdajů se mohou zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků. Hybridní systém musí být připojen k distribuční síti, na ostrovní systémy se dotace nevztahuje.

Hybridní střídač musí umožňovat akumulaci přebytků vyrobené elektřiny do akumulátorů s možností pozdějšího využití takto uložené energie pro spotřebu v rodinném domě.

Tento typ elektráren nevychází v porovnání s jinými možnostmi výhodně, proto jej nemáme v nabídce. Pokud hledáte hybridní elektrárnu, doporučujeme začít až u následujícího vyšší varianty.

ParametrHodnota
Akumulace přebytků elektřinybaterie
Požadované množství vyrobené energiemin. 1 700 kWh/rok
Podíl vlastní spotřeby na celkové vyrobené energiimin. 70 %
Požadovaná měrná kapacita olověných akumulátorů1,75 kWh na každý 1 kWp
Požadovaná měrná kapacita lithiových akumulátorů1,25 kWh na každý 1 kWp
Akumulace do ohřevu TUVmožná, nepovinná
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 75 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 7 000 Kč
Podmínky dotace na hybridní elektrárnu 2 kWp s akumulací přebytků do baterií

5. Větší hybridní systém (HFVE), výroba > 3 000 kWh/rok

Dotace poskytovaná na tento typ hybridní elektrárny činí 105 000 Kč. Hybridní elektrárny v této kategorii mají výkon cca 3,5 kWp s kapacitou baterií obvykle kolem 4,8 kWh. Připojení těchto elektráren je obvykle jednofázové. Do uznatelných výdajů můžete zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků. Hybridní systém musí být připojen k distribuční síti.

Součástí hybridního systému musí být možnost ukládat vyrobenou elektřinu do baterií a dále možnost využívat energii z akumulátorů pro pokrytí spotřeby v rodinném domě. Hybridní střídač také umožňuje provoz domu v tzv. back-up režimu i během výpadku distribuční sítě. Záložní režim klasické elektrárny bez baterií neumí. Příklad vhodné elektrárny v naší nabídce: Hybridní solární elektrárna 3,6 kWp s baterií.

ParametrHodnota
Akumulace přebytků elektřinybaterie
Požadované množství vyrobené energiemin. 3 000 kWh/rok
Podíl vlastní spotřeby na celkové vyrobené energiimin. 70 %
Požadovaná měrná kapacita olověných akumulátorů1,75 kWh na každý 1 kWp
Požadovaná měrná kapacita lithiových akumulátorů1,25 kWh na každý 1 kWp
Akumulace do ohřevu TUVmožná, nepovinná
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 105 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 10 000 Kč
Podmínky dotace na hybridní elektrárnu 3,6 kWp s akumulací přebytků do baterií

6. Největší hybridní systém, výroba > 4 000 kWh/rok

Tento největší typ hybridních fotovoltaických systémů je podporován částkou 155 000 Kč. Jde o hybridní elektrárny s výkonem nad 4,5 kWp s kapacitou baterií na 6 KWh. Takto velké hybridní elektrárny jsou řešeny třífázově. Do uznatelných výdajů realizace se mohou zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků. Podmínkou získání dotace je, že hybridní systém musí být připojen k distribuční síti.

Hybridní elektrárna ukládá přebytečnou energii do akumulátorů a musí být schopen tuto energii využívat pro vlastní spotřebu elektřiny v rodinném domě. I hybridní elektrárnu lze rozšířit o ohřev teplé vody v bojleru nebo v akumulační nádrži - akumulace není nikdy dost. Ohřev vody může být řešen optimizérem, např. WATTrouterem.

ParametrHodnota
Akumulace přebytků elektřinybaterie
Požadované množství vyrobené energiemin. 4 000 kWh/rok
Podíl vlastní spotřeby na celkové vyrobené energiimin. 70 %
Požadovaná měrná kapacita olověných akumulátorů1,75 kWh na každý 1 kWp
Požadovaná měrná kapacita lithiových akumulátorů1,25 kWh na každý 1 kWp
Akumulace do ohřevu TUVmožná, nepovinná
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 105 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 15 000 Kč
Podmínky dotace na hybridní elektrárnu 4,5 kWp s akumulací přebytků do baterií

7. Kombinace fotovoltaika, výroba > 3 000 kWh a tepelné čerpadlo

Kombinace fotovoltaické elektrárny s ohřevem vody řešeným pomocí tepelného čerpadla je podporován dotací 155 000 Kč. Jde obvykle o fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 4 kWp v kombinaci s tepelným čerpadlem, které v návaznosti na okamžitou výrobu solární elektřiny zajišťuje akumulaci nespotřebovaných přebytků do ohřevu TUV. Vyrobená energie se primárně spotřebuje v domě, přebytky slouží k ohřevu teplé vody, zbytek (max. 30% výroby) může skončit v distribuční síti.

Připojení tohoto typu elektráren je obvykle řešeno třífázově vzhledem k tomu, že i ohřev teplé vody v tepelném čerpadle je třífázový. Minimální objem ohřívané vody v zásobníku TČ je 200 litrů. Do uznatelných výdajů investice si můžete zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků.

ParametrHodnota
Akumulace přebytků elektřinyohřev TUV
Požadované množství vyrobené energiemin. 3 000 kWh/rok
Podíl vlastní spotřeby na celkové vyrobené energiimin. 70 %
Požadovaný objem zásobníku teplé vody200 litrů
Akumulace do bateriímožná, nepovinná
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 155 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 15 000 Kč
Podmínky dotace na fotovoltaickou elektrárnu 4 kWp v kombinaci s tepelným čerpadlem

V některých krajích bonus k dotaci až 10%

Nabízená podpora se automaticky navyšuje pro žadatele, jejichž rodinný dům je v Moravskoslezském, Karlovarském nebo Ústeckém kraji. Tito žadatelé mohou na kombinaci FVE + TČ nebo na největší hybridní systém získat dotaci až 170 000 Kč.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 62 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram