Solární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střešeSolární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střeše
Získat nabídku

Stát rozdává lukrativní dotace na fotovoltaiku

15.11.2019 | Autor: Vladimír Matajs

Od 22. října 2015 až do konce roku 2021 (nebo do vyčerpání finančních prostředků) můžete z programu Nová zelená úsporám žádat o investiční dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny s akumulací přebytků do ohřevu teplé vody nebo na pořízení hybridního systému s bateriemi.

Příspěvek z programu může činit od 40 000 Kč do 170 000 Kč a o dotaci je možné žádat i předem, tedy před započetím samotné montáže. Po schválení žádosti máte jistotu, že přislíbené peníze z programu získáte a navíc ve zrychleném režimu.

O vyřízení dotace se staráme od začátku do konce my a navíc poskytujeme smluvní garanci na kladné vyřízení dotace - pokud vám dotaci nezajistíme, zaplatíme vám ji z naší vlastní kapsy. Informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám najdete na stránkách dotačního programu NZÚ.

Mohlo by vás také zajímat

Kdo může získat dotaci a na co?

Dotace jsou určeny pro majitele rodinných domů, kteří chtějí využívat solární energii pro vlastní potřebu. Dotace může pokrýt maxímálně 50% investičních nákladů. Fotovoltaický systém může mít výkon maximálně 10 kWp, připojení k síti musí být realizováno po 1.1.2016.

Fotovoltaické panely musí mít účinnost alespoň 15%, doporučujeme 380 wattové monokrystalické panely EXE Solar A-EXM 380. Dotaci můžete získat na fotovoltaický ohřev vody, na fotovoltaickou elektrárnu s akumulací energie do teplé vody a dále na hybridní systémy s akumulací energie do baterií a na kombinaci fotovoltaické elektrárny s ohřevem vody a s tepelným čerpadlem.

Níže v článku najdete 7 kategorií fotovoltaických systémů, které jsou podporovány z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Sledujte naše sítě

1. Přímý fotovoltaický ohřev vody

Na přímý ohřev vody fotovoltaickými panely můžete získat dotaci až 40 000 Kč. Jedná se obvykle o sestavu fotovoltaických panelů cca 2 kWp s regulátorem (řídící jednotkou). Do uznatelných výdajů můžete zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků. Podporován je přímý ohřev vody fotovoltaikou bez možnosti dodávat přebytky do distribuční sítě. Řídící jednotka musí obsahovat optimalizaci výroby fotovoltaických panelů pomocí MPPT.

ParametrHodnota
Akumulace energieohřev TUV
Požadované množství vyrobené energiemin. 1 700 kWh/rok
Pokrytí potřeb tepla z fotovoltaického systémumin. 50 %
Požadovaný objem zásobníku teplé vodymin. 80 l. každý 1 kWp
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 40 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 3 500 Kč
Podmínky dotace na přímý fotovoltaický ohřev teplé vody

2. Menší FVE připojená na síť s ukládáním přebytků do teplé vody

Na tuto menší fotovoltaickou elektrárnu můžete z dotačního programu získat až 60 000 Kč. Výkon elektrárny se pohybuje okolo 2 až 3 kWp, obvykle jsou tyto fotovoltaické elektrárny jednofázové. Do uznatelných výdajů můžete zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků. Fotovoltaická elektrárna musí být připojená k distribuční soustavě, dotaci bohužel nelze čerpat na ostrovní systémy.

Součástí elektrárny musí být i řídící jednotka pro optimalizaci vlastní spotřeby energie (např. WATTrouter) a dále možnost umořovat přebytky vyrobené energie do zásobníku teplé vody. Příklad vhodného systému v naší nabíce: Solární elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč.

ParametrHodnota
Akumulace přebytků elektřinyohřev TUV
Požadované množství vyrobené energiemin. 1 700 kWh/rok
Podíl vlastní spotřeby na celkové vyrobené energiimin. 70 %
Požadovaný objem zásobníku teplé vody120 litrů
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 60 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 5 500 Kč
Podmínky dotace na fotovoltaickou elektrárnu 2,5 kWp s akumulací přebytků do teplé vody

3. Větší fotovoltaická elektrárna s ukládáním přebytků do ohřevu vody

Na tuto větší fotovoltaickou elektrárnu

Na tuto menší fotovoltaickou elektrárnu můžete z dotačního programu čerpat až 85 000 Kč. Výkon fotovoltaické elektrárny bývá cca 4,5 kWp a vyšší, takový systém je obvykle třífázový. Do uznatelných výdajů můžete zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků. Fotovoltaická elektrárna musí být připojená k distribuční soustavě, dotaci, stejně jako u jiných kategorií, nelze čerpat na ostrovní systémy.

Povinnou součást elektrárny je i nějaká řídící jednotka, která se stará o "ukládání" nespotřebovaných přebytků elektřiny do ohřevu TUV (např. WATTrouter). Protože je solární elektrárna třífázová, tak i ohřev vody musí být řešen třífázově, třífázová musí být topná tělesa v bojleru a/nebo v akumulační nádrži. Příklad vhodného systému v naší nabídce: FVE pro vlastní spotřebu o výkonu 4,5 kWp.

ParametrHodnota
Akumulace přebytků elektřinyohřev TUV
Požadované množství vyrobené energie (1-fázová FVE)min. 3 000 kWh/rok
Požadované množství vyrobené energie (3-fázová FVE)min. 4 000 kWh/rok
Podíl vlastní spotřeby na celkové vyrobené energiimin. 70 %
Požadovaný objem zásobníku teplé vodynení
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 85 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 8 000 Kč
Podmínky dotace na fotovoltaickou elektrárnu 4,5 kWp s akumulací přebytků do teplé vody

4. Malý hybridní systém (HFVE), výroba > 1 700 kWh/rok

Na tuto variantu hybridní elektrárny je možné získat dotaci až 75 000 Kč. Výkon hybridních elektráren v této kategorii se pohybuje kolem 2 kWp, kapacita baterií cca 2,4 kWh. Systémy jsou řešené jednofázově. Do uznatelných výdajů se mohou zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků. Hybridní systém musí být připojen k distribuční síti, na ostrovní systémy se dotace nevztahuje.

Hybridní střídač musí umožňovat akumulaci přebytků vyrobené elektřiny do akumulátorů s možností pozdějšího využití takto uložené energie pro spotřebu v rodinném domě.

Tento typ elektráren nevychází v porovnání s jinými možnostmi výhodně, proto jej nemáme v nabídce. Pokud hledáte hybridní elektrárnu, doporučujeme začít až u následujícího vyšší varianty.

ParametrHodnota
Akumulace přebytků elektřinybaterie
Požadované množství vyrobené energiemin. 1 700 kWh/rok
Podíl vlastní spotřeby na celkové vyrobené energiimin. 70 %
Požadovaná měrná kapacita olověných akumulátorů1,75 kWh na každý 1 kWp
Požadovaná měrná kapacita lithiových akumulátorů1,25 kWh na každý 1 kWp
Akumulace do ohřevu TUVmožná, nepovinná
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 75 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 7 000 Kč
Podmínky dotace na hybridní elektrárnu 2 kWp s akumulací přebytků do baterií

5. Větší hybridní systém (HFVE), výroba > 3 000 kWh/rok

Dotace poskytovaná na tento typ hybridní elektrárny činí 105 000 Kč. Hybridní elektrárny v této kategorii mají výkon cca 3,5 kWp s kapacitou baterií obvykle kolem 4,8 kWh. Připojení těchto elektráren je obvykle jednofázové. Do uznatelných výdajů můžete zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků. Hybridní systém musí být připojen k distribuční síti.

Součástí hybridního systému musí být možnost ukládat vyrobenou elektřinu do baterií a dále možnost využívat energii z akumulátorů pro pokrytí spotřeby v rodinném domě. Hybridní střídač také umožňuje provoz domu v tzv. back-up režimu i během výpadku distribuční sítě. Záložní režim klasické elektrárny bez baterií neumí. Příklad vhodné elektrárny v naší nabídce: Hybridní solární elektrárna 3,6 kWp s baterií.

ParametrHodnota
Akumulace přebytků elektřinybaterie
Požadované množství vyrobené energiemin. 3 000 kWh/rok
Podíl vlastní spotřeby na celkové vyrobené energiimin. 70 %
Požadovaná měrná kapacita olověných akumulátorů1,75 kWh na každý 1 kWp
Požadovaná měrná kapacita lithiových akumulátorů1,25 kWh na každý 1 kWp
Akumulace do ohřevu TUVmožná, nepovinná
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 105 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 10 000 Kč
Podmínky dotace na hybridní elektrárnu 3,6 kWp s akumulací přebytků do baterií

6. Největší hybridní systém, výroba > 4 000 kWh/rok

Tento největší typ hybridních fotovoltaických systémů je podporován částkou 155 000 Kč. Jde o hybridní elektrárny s výkonem nad 4,5 kWp s kapacitou baterií na 6 KWh. Takto velké hybridní elektrárny jsou řešeny třífázově. Do uznatelných výdajů realizace se mohou zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků. Podmínkou získání dotace je, že hybridní systém musí být připojen k distribuční síti.

Hybridní elektrárna ukládá přebytečnou energii do akumulátorů a musí být schopen tuto energii využívat pro vlastní spotřebu elektřiny v rodinném domě. I hybridní elektrárnu lze rozšířit o ohřev teplé vody v bojleru nebo v akumulační nádrži - akumulace není nikdy dost. Ohřev vody může být řešen optimizérem, např. WATTrouterem.

ParametrHodnota
Akumulace přebytků elektřinybaterie
Požadované množství vyrobené energiemin. 4 000 kWh/rok
Podíl vlastní spotřeby na celkové vyrobené energiimin. 70 %
Požadovaná měrná kapacita olověných akumulátorů1,75 kWh na každý 1 kWp
Požadovaná měrná kapacita lithiových akumulátorů1,25 kWh na každý 1 kWp
Akumulace do ohřevu TUVmožná, nepovinná
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 105 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 15 000 Kč
Podmínky dotace na hybridní elektrárnu 4,5 kWp s akumulací přebytků do baterií

7. Kombinace fotovoltaika, výroba > 3 000 kWh a tepelné čerpadlo

Kombinace fotovoltaické elektrárny s ohřevem vody řešeným pomocí tepelného čerpadla je podporován dotací 155 000 Kč. Jde obvykle o fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 4 kWp v kombinaci s tepelným čerpadlem, které v návaznosti na okamžitou výrobu solární elektřiny zajišťuje akumulaci nespotřebovaných přebytků do ohřevu TUV. Vyrobená energie se primárně spotřebuje v domě, přebytky slouží k ohřevu teplé vody, zbytek (max. 30% výroby) může skončit v distribuční síti.

Připojení tohoto typu elektráren je obvykle řešeno třífázově vzhledem k tomu, že i ohřev teplé vody v tepelném čerpadle je třífázový. Minimální objem ohřívané vody v zásobníku TČ je 200 litrů. Do uznatelných výdajů investice si můžete zahrnout i náklady na zpracování projektu a posudků.

ParametrHodnota
Akumulace přebytků elektřinyohřev TUV
Požadované množství vyrobené energiemin. 3 000 kWh/rok
Podíl vlastní spotřeby na celkové vyrobené energiimin. 70 %
Požadovaný objem zásobníku teplé vody200 litrů
Akumulace do bateriímožná, nepovinná
Podíl dotace na investicimax. 50 %
Výše dotacemax. 155 000 Kč
V KV, MS a UL kraji navíc+ 15 000 Kč
Podmínky dotace na fotovoltaickou elektrárnu 4 kWp v kombinaci s tepelným čerpadlem

V některých krajích bonus k dotaci až 10%

Nabízená podpora se automaticky navyšuje pro žadatele, jejichž rodinný dům je v Moravskoslezském, Karlovarském nebo Ústeckém kraji. Tito žadatelé mohou na kombinaci FVE + TČ nebo na největší hybridní systém získat dotaci až 170 000 Kč.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 62 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram