Získat nabídku

Stát rozdává lukrativní dotace na fotovoltaiku

20.10.2021 | Autor: Vladimír Matajs

V České republice od října 2015 úspěšně funguje notoricky známý dotační program Nová zelená úsporám. Z něj na fotovoltaiku doposud čerpali hlavně majitelé rodinných domů. Program NZÚ prošel v říjnu 2021 kompletní revizí a vznikl program označovaný jako NZÚ2030 či NZÚ2021+.

Maximální výše dotace 205 tis. Kč

Z programu Nová zelená úsporám může každý majitel rodinného domu získat na fotovoltaiku až 205 000 Kč, maximálně však 50 % investičních nákladů. Platí bonus 10 % pro zákazníky z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kteří mohou čerpat až 225 000 Kč.

Do programu NZÚ nově přibyla možnost čerpat dotaci na fotovoltaiku pro bytové domy. Příspěvek na FVE až do výkonu 100 kWp je dostupný pro všechny bytové domy v ČR. Instalace na bytových domech dnes komplikuje již jen chybějící legislativa ohledně sdílení elektřiny a rozúčtování dosažených úspor mezi bytovými jednotkami.

Zcela novou kategorií je dotace NZÚ pro majitele objektů pro individuální rekreaci (chaty, chalupy), které jsou celoročně obývány svým majitelem. Hlavní podmínkou získání příspěvku je trvalé bydliště na adrese rekreačního objektu po dobu alespoň 2 let. Fotovoltaické elektrárny na chatách a chalupách jsou jinak řešeny podle stejných pravidel, jako rodinné domy.

Začátkem roku 2022 naostro odstartovaly velké dotační programy pro podnikatele jako Modernizační fond či Fond národní obnovy. Tyto dotační programy rozdělují fyzickým i právnickým osobám evropské peníze a výnosy z prodeje emisních povolenek. Podnikatelé mohou žádat o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu umístěnou na střechách průmyslových a komerčních budov od výkonu 1 kWp. Příspěvek může činit až 35 % na pořízení solárních panelů a až 50 % na pořízení baterií.

V tomto článku detailně rozebereme fotovoltaické dotace Nová zelená úsporám pro majitele rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů. Plné znění podmínek, závazné pokyny a formuláře najdete na stránkách dotačního programu NZÚ.

Na úvod jen jedna důležitá poznámka: naši klienti nepotřebují ohledně dotací nic studovat a ve věci podání žádosti podnikat jakékoliv kroky. O vyřízení dotace se staráme od začátku do konce my a navíc poskytujeme smluvní garanci na kladné vyřízení dotace - pokud vám dotaci nezajistíme, zaplatíme vám ji z naší vlastní kapsy.

Mohlo by vás také zajímat

Kdo může získat dotaci a na co?

Dotace jsou určeny pro majitele či stavebníky rodinných domů s podlahovou plochou do 350 m², kteří chtějí využívat solární energii pro vlastní potřebu. Nerozlišuje se, zda je majitelem domu fyzická či právnická osoba.

Dotace může pokrýt maximálně 50 % investičních nákladů projektu včetně DPH. Váš fotovoltaický systém musí být větší než 2 kWp a může mít výkon i více než 10 kWp. Avšak dotaci získáte pouze na panely do 10 kWp.

Fotovoltaické panely musí být nové a s účinností alespoň 18%. Doporučujeme 380wattové monokrystalické panely EXE Solar A-EXM 380.

Dotaci můžete získat na:

  • fotovoltaickou elektrárnu bez baterií či s akumulací energie do ohřevu TUV
  • na hybridní systémy s akumulací přebytků do baterií
  • na kombinaci fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem

Sledujte naše sítě

Výpočet výše dotace

V novelizovaném programu NZÚ2030 byla zrušena výkonnostní pásma dotovaných elektráren. Pásma byla nahrazena jednoduchým výpočetním vzorcem použitelným pro všechny typy fotovoltaických systémů, včetně kombinace FVE a tepelného čerpadla.

Fotovoltaické elektrárny na rodinných domech mají předepsanou základní dotaci na minimální systém o výkonu 2 kWp. Rozlišuje se, zda jde o elektrárnu klasickou síťovou, nebo o elektrárnu hybridní. Případně zda se jedná o kombinaci fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem. Výše uvedené 3 typy instalací se liší výší základní podpory.

Na výkon elektrárny vyšší než 2 kWp získáte příspěvek 10 000 Kč/kWp a akumulace do lithiových baterií má podporu 10 000 Kč/kWh. Dotace na akumulátory se vztahuje na celou jmenovitou kapacitu baterie při předpokládané době jejího vybíjení 10 hodin (rychlost vybíjení C/10 nebo 0,1C). Maximální výše dotace je 205 tis. Kč, v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji je limit 225 tis. Kč.

Dotace do výše maximálně 50 % nákladů

Z dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat maximálně polovinu investičních nákladů, které se u rodinných domů počítají z ceny instalace včetně DPH.

U síťových elektráren bez baterií již není povinnost akumulovat elektřinu do ohřevu teplé vody. Avšak nějakou formu akumulace přebytků je vhodné mít pro zajištění co nejkratší návratnosti vaší investice. U bateriových systémů byla podpora zúžena pouze na akumulátory na bázi lithia, tedy Li-Ion nebo LiFePO₄.

Minimální kapacita baterie v kWh musí být minimálně 1násobek výkonu elektrárny v kWp a maximálně 2násobek výkonu elektrárny v kWp. Baterii můžete mít libovolně velkou, ale dotaci můžete čerpat pouze na baterii v tomto rozmezí poměru k výkonu FVE (min. 1:1 a max. 1:2).

Základní systém 2 kWp s hybridním střídačem provozovaným bez baterií nebo s olověnými bateriemi je možný, dotace na tento základní systém činí 60 tis. Kč.

Části fotovoltaické elektrárnyDotace
Minimální instalace o výkonu 2 kWp40 000 Kč
Minimální instalace 2 kWp s hybridním měničem60 000 Kč
Minimální instalace 2 kWp s tepelným čerpadlem100 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp10 000 Kč
Za 1 kWh akumulátorů na bázi lithia10 000 Kč
Příspěvek na projektovou dokumentaci5 000 Kč
Výpočet výše dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám 2030

Pozor u novostaveb

O dotaci Nová zelená úsporám smíte požádat až po kolaudaci rodinného domu. Fotovoltaiku na dům můžete nainstalovat i dříve, náklady stání fond uzná zpětně až 12 měsíců. Dotaci můžete na dané opatření získat pouze v případě, že fotovoltaika není součástí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).

Fotovoltaika nesmí být součástí PENB

Pokud máte fotovoltaickou elektrárnu uvedenou energetickém štítku domu jako jednu z podmínek pro splnění energetického standardu domu, pak na takovou fotovoltaiku nemůžete žádat o dotaci z Nové zelené úsporám.

Časový test 2 roky

Dům se za novostavbu považuje pouze do doby 2 let od jeho kolaudace. Po této lhůtě již jde o tzv. stávající budovu. Fotovoltaickou elektrárnu předepsanou v PENB můžete po 2 letech od kolaudace rozšířit o další panely a případně i o akumulátory a získat na tuto investici standardní dotaci z NZÚ.

FVE nelze kombinovat s NZÚ část B

Na dotaci nemají nárok žadatelé, kteří v minulosti čerpali podporu z NZÚ v části B, tedy dotaci na výstavbu novostavby v nízkoenergetickém či pasivním standardu.

Pokud fotovoltaická elektrárna není součástí průkazu energetické náročnosti budovy, můžete o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu požádat ihned po kolaudaci domu. K žádosti o dotaci je jen třeba doložit PENB.

Rozšiřování stávajících FVE

O dotaci NZÚ2030 můžete požádat pouze tehdy, pokud jste již v minulosti z NZÚ na fotovoltaiku nežádali. Žádost o dotaci je možné podat pouze jednou. Není již možné elektrárny realizovat postupně po částech a čerpat dotaci na etapy, jako to bylo možné v minulosti.

Rozšíření pouze o baterie možné není

Z dotačního programu není možné financovat jen samostatné pořízení baterií. Akumulátory musí vždy být pořizovány s fotovoltaickými panely v předepsaném poměru výkonu ke kapacitě od 1:1 do 1:2.

O dotaci mohou žádat i provozovatelé elektráren, které byly instalovány v minulosti fungující v režimu tzv. zeleného bonusu či výkupních cen. Tito provozovatelé starších FVE mohou nyní znovu instalovat na rodinný dům dalších až 10 kWp a získat na tuto novou elektrárnu dotaci NZÚ.

Povinnost 70% vlastní spotřeby zrušena

U žádostí o dotace se již neposuzuje vaše schopnost vyrobenou elektřinu spotřebovat přímo v domě. Naopak se počítá, že do budoucna bude váš dům součástí nějaké tzv. energetické komunity, kde se bude vyrobená energie vzájemně sdílet, například v rámci jedné ulice.

Při dimenzování výkonu fotovoltaické elektrárny nemusíte brát ohled na vaši dosavadní spotřebu, ale můžete si postavit elektrárnu tak velkou, jak chcete. Volit výkon elektrárny byste však měli s rozmyslem. Instalovat na rodinný dům příliš výkonnou elektrárnu s velkými přebytky dodanými do sítě nemusí vždy dávat ekonomický smysl.

Dotace maximálně na výkon 10 kWp

Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného domu není výkonnostně nijak omezená. Dotovaný výkon však končí limitem 10 kWp.

FVE do 10 kWp bez licence ERÚ

Pro provozování elektrárny do výkonu 10 kWp nepotřebujete licenci Energetického regulačního úřadu. Licence je obdoba živnostenského listu, ale pro energetiku. Příjmy z provozu elektráren do 10 kWp jsou až do výše 30 000 Kč osvobozeny od daně z příjmu.

Využijte bonusy za kombinaci opatření

Nová zelená úsporám podporuje celou paletu úsporných řešení pro rodinné domy. Kromě instalací solárních systémů jde o instalaci dobíječky na elektromobil, zateplení domu, výměnu neekologického zdroje vytápění, realizace zastínění, pořízení nádrže na zachytávání dešťové vody, instalace tzv. zelené střechy či instalace systému na rekuperaci tepla z odpadní vody.

Za realizaci vícero opatření zároveň můžete získat kombinační bonus 10 000 Kč. Bonus získáváte za každé další realizované opatření, podmínkou je podání žádosti o dotaci na všechna provedená opatření zároveň.

Získejte 30 + 10 tis. Kč na dobíječku elektromobilu

Nejvhodnější opatření jednoduše realizovatelné současně s instalací FVE je pořízení dobíjecího bodu na elektromobil. Vlastnictví elektromobilu není podmínkou, wallbox využijete kdykoliv v budoucnu, pokud vaše další auto bude plug-in hybrid či elektromobil.

Dotace na trvale obydlené chaty a chalupy

Z programu Nová zelená úsporám umíme vyjednat i podporu instalace fotovoltaické elektrárny na objekt pro individuální rekreaci. Na rekreační objekty se vztahují stejná pravidla i výše dotace je stejná jako pro rodinné domy.

Podmínkou přiznání dotace je celoroční využívání chaty či chalupy, které se prokazuje trvalým bydlištěm majitele budovy na dané adrese. Trvalé bydliště musí být v místě vedeno minimálně 2 roky před podáním žádosti o dotaci.

Další podmínky programu NZÚ

Podporu můžete získat pouze na nové fotovoltaické elektrárny, které vám odborně nainstaluje osoba s odpovídající autorizací podle § 10d zákona č. 406/200 Sb., o hospodaření energií. Není možné používat komponenty použité či "z druhé ruky". Pokud chcete čerpat dotaci, není možná instalace FVE svépomocí.

Fotovoltaická elektrárna podpořená z programu NZÚ mají tzv. dobu udržitelnosti v délce 10 let. Jde o minimální dobu, po kterou musíte dotovaný systém udržovat a provozovat. Při prodeji rodinného domu je třeba tuto povinnost v kupní smlouvě převést na nového majitele domu.

Jak se žádá a kdy se dotace vyplácí?

Průběh podávání a posuzování žádosti o dotaci až do výplaty peněz má 5 fází:

  • Podání žádosti - probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP. Žádost o dotaci je možné podat kdykoliv před zahájením prací, v průběhu realizace nebo až po realizaci instalace FVE.
  • Posouzení žádosti - kontrola úplnosti a formální správnosti, kontrola souladu žádosti s podmínkami dotačního programu. Lhůta pro její posouzení je 3 týdny.
  • Akceptace žádosti - je-li žádost formálně v pořádku, je žadatel informován o její akceptaci prostřednictvím AIS SFŽP. Po akceptaci žádosti o dotaci běží lhůta 24 měsíců, ve které je třeba navržený projekt dokončit.
  • Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti - dokončení instalace se dokládá elektronickým zasláním předepsaných smluv, dokumentů, fotografií a faktur na státní fond. Lhůta pro vyhodnocení žádosti je 3 týdny. Pokud při závěrečném vyhodnocení byly zjištěny nedostatky, žádost se vrací k doplnění. V opačném vám bude rozhodnutím ministra přiznána dotace.
  • Výplata dotace - provádí se bezhotovostně na bankovní účet žadatele. Lhůta pro vyplacení prostředků je 3 týdny.

Z výše uvedeného je zřejmé, že výplata dotace probíhá až po dokončení instalace FVE, předání díla zákazníkovi. Dotaci budete mít na účtu cca do 8 týdnů po dokončení elektrárny.

Pokud se žádost o dotaci podává až po realizaci FVE, fáze posouzení žádosti, akceptace žádosti a závěrečné vyhodnocení se spojí do jednoho kroku.

Dotace bez starostí

Za naše klienty vyřizujeme žádosti o dotaci automaticky, vyřízení dotace je součástí díla i jeho ceny. Klienty zastupujeme na základě plné moci a vedeme veškerou komunikaci se státním fondem. Od klientů pouze žádáme doložení některých dokumentů jako je výpis z účtu po zaplacení či souhlasy spoluvlastníků nemovitosti apod.

Na úspěšné vyřízení dotace dáváme garanci, která je uvedená přímo ve smlouvě o dílo. Pokud by se naší chybou, opomenutím či omeškáním nepodařilo pro vás dotaci od SFŽP vyjednat, zaplatíme vám ji my.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 113 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram