Získat nabídku

Dotace na fotovoltaické elektrárny pro bytové domy

19.6.2023 | Autor: Vladimír Matajs

Program Nová zelená úsporám se v říjnu 2021 a září 2023 zásadně změnil a nyní zahrnuje i bytové domy. Program spravuje Státní fond životního prostředí.

Již od roku 2015 program Nová zelená úsporám podporuje instalaci fotovoltaických elektráren. Přesto byly dotace pro bytové domy silně omezené a dostupné pouze v Praze.

Po poslední revizi, nazvané NZÚ 2030, se situace výrazně zlepšila pro všechny bytové domy v České republice. Pravidla dotačního programu jsou nyní jednodušší a peníze můžete získat i dopředu, před začátkem instalace.

Žadatelem o dotaci Nová zelená úsporám může být

 • vlastník stávajícího bytového domu včetně družstva
 • společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • stavebník nového bytového domu

Nová zelená úsporám je rozdělena na části

 • Část A: zateplení bytového domu
 • Část B: výstavba bytového domu s nízkou energetickou náročností
 • Část C: výměna či pořízení zdrojů tepla, elektřiny či ohřevu TUV, instalace řízeného větrání, rekuperačních technologií atp.
 • Část D: adaptační opatření jako montáž stínící techniky, zřizování zelených střech, zachytávání dešťovky, instalace dobíječek na elektromobily atp.

V tomto článku se podrobně podíváme na NZÚ část C, ze které je možné získat příspěvek na instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu bytového domu. Probereme též možnosti kombinací pořízení FVE s dalšími opatřeními z části D. Podrobné kompletní podmínky programu získáte na webu Nová zelená úsporám v části pro bytové domy.

Mohlo by vás také zajímat

Kolik peněz mohou získat bytové domy?

Na bytových domech můžete mít fotovoltaické elektrárny, a to s bateriemi nebo bez nich. Elektřinu z FVE použijete ve společných prostorech, na ohřev vody, nabíjení elektroaut. Novinkou je pokrytí spotřeby v bytech díky energetickým komunitám.

Instalace FVE domě i na jeho příslušenství

Fotovoltaická elektrárna může být umístěna na bytovém domě nebo na jiné stavbě, která tvoří k bytovému domu příslušenství. Jde o garáže, stodoly či jiné technické budovy. Montáž fotovoltaických panelů může být provedena i na pozemku na zvláštní konstrukci tak, aby panely neomezovaly růst vegetace a její údržbu.

Celková výše podpory na jednu žádost (včetně bonusů) smí činit maximálně 50 % celkových realizačních výdajů. Výpočet výše dotace pro bytové domy vyjadřuje tabulka:

Sledovaný parametrDotace
Výkon fotovoltaických panelů15 000 Kč / kWp
Kapacita baterií na bázi lithia10 000 Kč / kWh
Počet připojených jednotek v bytovém domě10 000 Kč / byt
Výpočet výše dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám 2030 pro bytové domy

Celková výše dotace na fotovoltaickou elektrárnu pro jeden bytový dům není shora omezena, řídí se výpočtem podpory uvedeným v tabulce výše.

Minimální výkon fotovoltaické elektrárny

Na každý byt v domě by měl připadat výkon fotovoltaické elektrárny minimálně 0,5 kWp (500 Wp). Dotaci můžete získat jen na byty, které tento limit splňují.

Minimální a maximální kapacita baterií

Kapacita baterií by měla být alespoň poloviční oproti výkonu fotovoltaických panelů. To znamená, pokud máte elektrárnu o výkonu 10 kWp, minimální kapacita baterií by měla být 5 kWh. Maximálně můžete mít baterie o kapacitě 1,5násobku výkonu panelů. U FVE o výkonu 10 kWp můžete získat dotaci na kapacitu baterií max. 15 kWh.

Příspěvek 10 000 Kč na každý připojený byt

Z programu Nová zelená úsporám můžete dostat 10 000 Kč na každý byt připojený k fotovoltaické elektrárně v rámci energetické komunity. Musíte ale zajistit, aby byt byl připojen na systém, který optimalizuje spotřebu energie z fotovoltaického systému.

FVE na bytovém domě v Praze Hostivaři
FVE na bytovém domě v Praze Hostivaři

Abyste získali podporu 10 000 Kč na bytovou jednotku, musí být tato jednotka:

 • součástí místní energetické komunity
 • musí na ni připadat výkon alespoň 0,5 kWp
 • musí být připojena na systém optimalizace spotřeby

Systémem optimalizace spotřeby v bytových jednotkách může být centrální systém, který na základě požadavku zvyšuje teplotu v bojlerech v jednotlivých bytech. Další možností je instalace centrálně řízených chytrých zásuvek, tzv. mikrogridu.

Co je to mikrogrid?

Pro optimalizaci spotřeby v bytovém domě používáme systém chytrých zásuvek, tzv. mikrogrid. Na základě aktuální výše přebytku výroby z fotovoltaiky jsou zásuvky aktivovány či deaktivovány pomocí bezdrátové sítě instalované v bytovém domě. Zásuvky se hodí pro připojení vhodných typů spotřebičů, např. klimatizací nebo přímotopů.

Má smysl slučovat odběrná místa?

Dotace na připojené bytové jednotky můžete získat také sloučením odběrných míst do jednoho společného, tzv. jednotného odběrného místa (JOM). V každém případě musíte také splnit podmínku aktivního řízení spotřeby v jednotlivých bytech pomocí regulace ohřevu vody v bytech nebo zřízením systému chytrých zásuvek.

Slučování odběrných míst však má smysl pouze u domů, které mají jednoho majitele. U bytových domů, které spravují družstva či společenství vlastníků (SVJ), se sjednocování odběrných míst neprovádí, protože by to bylo extrémně náročné, a to hlavně z důvodu nutnosti získat dohodu všech vlastníků.

Od 1.1.2023 mohou bytové domy, které spravují Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytová družstva, využívat status energetického společenství. Elektřina vyrobená z fotovoltaické elektrárny se v takovém případě vzájemně započítává s elektřinou spotřebovanou v jednotlivých bytech. K tomu se využívají průběhové elektroměry a alokační klíč. Všechny byty dostanou zdarma chytré elektroměry od místní distribuční společnosti, kterou může být ČEZ, EG.D nebo PRE.

Díky tomu již není potřeba jednotlivá samostatná odběrná místa (elektroměry) v bytových domech slučovat do jednoho společného. Distributor se též stará o rozúčtování vyrobené elektřiny. Tím, že se vyhnete sjednocování odběrných míst ušetříte spoustu nervů, času a peněz.

Jaké můžete získat bonusy?

Jednotková výše podpory je navýšena o 10 % v tzv. strukturálně postižených krajích, kterým je Karlovarský, Moravskoslezský a ústecký kraj. Toto zvýhodnění se nevztahuje na další bonusy například za kombinaci více opatření.

Pokud budete na vašem bytovém domě realizovat více opatření najednou a o dotaci na tato opatření požádáte v jedné společné žádosti, pak můžete na každou kombinaci prováděných opatření získat kombinační bonus 20 000 Kč.

Opatření, která lze kombinovat s instalací FVE

 • výstavba bytového domu v nízkoenergetickém standartu
 • částečné či kompletní zateplení domu
 • výměna neekologického hlavního zdroje tepla (kotel, TČ, napojení na CZT)
 • instalace termických či fotovoltaických panelů za účelem přímého ohřevu vody
 • pořízení tepelného čerpadla za účelem ohřevu teplé vody
 • instalace centrálního či decentrálního řízeného větrání domu s rekuperací
 • centrální systém na využití tepla odpadní vody
 • montáž stínící techniky s ručním či automatickým řízením
 • zřízení extenzivní, intenzivní či polointenzivní zelené střechy
 • instalace podzemních nádrží na zachytávání dešťové a/nebo šedé vody
 • montáž dobíjecích stanic pro elektromobily
 • výsadba listnatých či ovocných stromů

Pro získání dotačního bonusu ve výši 20 000 Kč za každou kombinaci musí být žádost za všechna kombinovaná opatření podána státnímu fondu najednou.

Nejčastější je kombinace FVE + wallboxy

S instalací fotovoltaických elektráren zákazníci nejčastěji kombinují instalaci inteligentních dobíjecích stanic pro elektrická auta. Na každý nabíjecí bod lze získat dotaci 25 000 Kč. Podporu můžete získat pro tolik wallboxů, kolik je bytů v domě. Nabíjecí stanice i parkovací místo musí být na pozemku, který vlastní žadatel o dotaci.

Další podmínky pro bytové domy

Dotace je dostupná pouze pro nově postavené fotovoltaické elektrárny, které využívají nové komponenty. Na rozšíření existujících elektráren o další panely nebo na doplnění akumulace energie do baterií podporu získat nelze.

Pro získání dotace musíte použít baterie založené na lithium-iontové nebo lithium-železo-fosfátové technologii (Li-Ion nebo LiFePO₄). Dotace není dostupná pro olověné akumulátory (trakční, gelové i AGM), nikl-metalhydridové (Ni-MH) nebo nikl-železné (Ni-Fe) baterie. Kapacita baterií musí být stanovena pro vybíjení trvající 10 hodin (C/10 nebo 0,1C).

Monokrystalické nebo polykrystalické fotovoltaické panely musí mít účinnost alespoň 18 %, zatímco panely na bázi amorfních článků musí mít účinnost minimálně 12 %. Pro síťové střídače je nutná minimální Euro účinnost 95 % a pro hybridní střídače alespoň 92 %.

Střídače a regulátory nabíjení musí být vybaveny technologií MPPT (maximum power point tracking) pro sledování bodu maximálního výkonu, přičemž jejich účinnost přizpůsobení musí být minimálně 98 %.

Fotovoltaická elektrárna na střeše bytového domu v Praze Řepích
Fotovoltaická elektrárna na střeše bytového domu v Praze Řepích

Potřebují instalace FVE stavební povolení?

Instalaci fotovoltaické elektrárny na bytový dům je stavební úpravou stávájící dokončené stavby, které nevyžaduje projednání v územním řízení. Podmínkou je, že výkon elektrárny nepřesáhne 50 kWp. Instalace FVE na bytový dům nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby, pokud (podle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona) se stavebními úpravami:

 • nezasahuje do nosných konstrukcí
 • nemění vzhled stavby
 • nemění způsob užívání stavby
 • neovlivňuje negativně požární bezpečnost stavby

Nesmí se také jednat o kulturní památku a musí být splněna podmínka, že stavební úprava nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí. Posouzení vlivu na životní prostředí instalace fotovoltaické elektrárny na bytový dům samozřejmě nevyžaduje.

V drtivé většině případů jsou podmínky § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona splněny. Podrobnější informace o administrativních postupech uvádíme v článku o povolování instalací fotovoltaických elektráren na budovách.

Sledujte naše sítě

Připojení k síti a licence

Pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám musíte pro každou fotovoltaickou elektrárnu získat souhlas k připojení k distribuční síti. Distribuční společnost na základě odhadovaného výkonu elektrárny určí, jaké podmínky pro připojení musíte splnit.

Licence na výrobu elektřiny je dokument potřebný pro podnikání v oblasti energetiky a lze ji přirovnat k živnostenskému listu. Energetický regulační úřad poskytne identifikační číslo osoby (IČO) těm licencovaným subjektům, které ho ještě nemají. Pro družstva a SVJ, která už IČO mají, se tímto ničemu nemění.

FVE do výkonu 50 kWp bez licence

Pro fotovoltaické elektrárny s výkonem do 50 kWp není nutné žádat Energetický regulační úřad o licenci pro jejich provozování. Licence je oficiální povolení pro podnikání v oblasti energetiky. V případě bytových domů obvykle získává licenci sdružení vlastníků jednotek nebo bytové družstvo.

Licenci se snažte vyhnout!

Při instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) na bytových domech je výhodné udržet jejich výkon pod 50 kW. Takto malé elektrárny nepotřebují licenci pro provoz a výnosy z nich se považují za ostatní příjmy. Pokud roční příjmy z těchto zdrojů nepřesáhnou 30 000 Kč na jednoho poplatníka (vlastníka bytu), jsou osvobozeny od daní. Na druhou stranu, příjmy z větších, licencovaných elektráren se považují za příjmy z podnikání a jsou zdaněny od první koruny. Licence pro vlastníky bytů nebo členy družstva znamená, že by se stali příjemci příjmů z podnikání.

Jak udržet výkon pod 50 kWp u velkých SVJ?

Na každý samostatný vchod se počítá samostatná elektrárna, pro kterou platí limit 50 kWp. Když má bytový dům více samostatných vchodů, nebo se skládá z více samostatných budov, pro každou z nich pak platí limit 50 kWp.

Příjmy z fotovoltaické elektrárny, hlavně z prodeje přebytků vyrobené elektřiny, převede SVJ nebo družstvo na své členy v ročním vyúčtování.

Licencované a nelicencované příjmy z provozu FVE podléhají různým režimům zdanění. Příjmy z nelicencované elektrárny jsou považovány za příjmy nahodilé, nepravidelné (§ 10 Zákona o dani z příjmu) a ty jsou podle současné legislativy osvobozeny do výše 30 000 Kč na každého poplatníka - vlastníka domu či družstevníka.

Příjmy z licencované fotovoltaické elektrárny jsou klasickým příjmem z podnikání (§ 7 Zákona o dani z příjmu). Protože SVJ nesmí podnikat, přenese tyto příjmy na vlastníky bytového domu podobně, jako by tomu bylo například u příjmů z pronájmu nebytových prostor, reklamních ploch atp. Každý vlastník pak musí tyto příjmy danit ve svém daňovém přiznání.

FVE na bytovém domě bez starostí

Pro naše klienty zajišťujeme veškerý administrativní servis spojený s vyřízením dotace, s připojením k distribuční síti a se založením energetické komunity ve vašem bytovém domě.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Ohřev vody fotovoltaikou o výkonu 2,25 kWp
pro důchodce za 1 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram