Často kladené dotazy (FAQ) – fotovoltaika

Vše, co jste chtěli vědět o solárních panelech, ale báli jste se zeptat. Zde najdete odpovědi na Vaše nejčastější dotazy na základní témata ohledně fotovoltaických panelů, fotovoltaických elektráren, ostrovních systémů, hybridních (grid-free) systémů, akumulátorů, regulátorů dobíjení atd.

Nejčastější dotazy zákazníků se týkají technických a ekonomických parametrů pořízení solárního systému, ale i administrativní náročnosti budoucí investice.

Co je to fotovoltaický jev?

Na rozhraní dvou polovodičů, na něž dopadá světlo, vzniká elektrické napětí. Světlo se skládá z drobných nosičů energie – fotonů. Dopadnou-li fotony na solární článek, budou uvolněny elektrony na n-vrstvě a přesouvat se k p-vrstvě polovodiče. Tento přesun se nazývá průtok proudu a probíhá vždy od – do +.

Co je to fotovoltaický solární panel?

Fotovoltaický panel je ploché pasivní zařízení, které svým povrchem přijímá sluneční záření a díky fotovoltaickému jevu mění světlo na elektřinu. Elektřina je ze solárního panelu odváděna kabely pro účely dalšího využití – napájení spotřebičů, nabíjení akumulátoru nebo dodávky do sítě.

Co je to fotovoltaický článek?

Často se zaměňují výrazy fotovoltaický článek a fotovoltaický panel. Článek je jedna křemíková polovodičová destička na solárním panelu, která vyrábí elektřinu. Jednotlivé solární články (buňky) jsou na panelu spojeny sériově a série článků jsou potom spojeny paralelně. Solární články z krystalického křemíku mají tloušťku v řádu jedné desetiny milimetru a nejčastěji mají světle modrou, modrou nebo černou barvu. Je možné vyrobit i jinak barevné články, ty se však zpravidla vyznačují nižší účinností.

Kam dále?

Dotace Nová zelená úsporám na fotovoltaické panely

Stát rozdává lukrativní dotace na fotovoltaiku

Program Nová zelená úsporám nyní přispívá lidem na pořízení střešní fotovoltaické elektrárny, Majitelé rodinných domů mohou získat neuvěřitelných 155.000 Kč ...
Zobrazit více
Jak namontovat na dům solární panely?

Jak umístit na váš dům solární panely?

Pro instalaci fotovoltaických panelů vždy hledejte nejvíce osluněnou část vašeho rodinného domu. Kromě střechy je můžete umístit na fasádu budovy ...
Zobrazit více
Jak zjistit, kolik solárních panelů se vejde na Vaši střechu?

Kolik peněz ušetří fotovoltaická elektrárna?

Jaký výkon solárních panelů se vejde na střechu Vašeho rodinného domu nebo firmy? Kolik FV panely vyrobí energie a kolik ...
Zobrazit více

Co znamená jednotka výkonu Wp (Watt peak)?

Špičkový elektrický výkon panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp) nebo kiloWatt peak (kWp). Jde o špičkový (peak) výkon vyrobený solárním panelem při tzv. standardním testu. Standardní test (STC) se provádí zdrojem světla při energii ozáření 1000 W/m2 a teplotě 25°C. Panel dává špičkový elektrický výkon uvedený na štítku při osvitu, který odpovídá přímému ozáření při jasném dni bez mraků.

Jaké jsou typy fotovoltaických panelů?

Panely se rozdělují podle technologie výroby článků na monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstevné. Zatímco mono a polykrystalické panely jsou vyrobeny z křemíku, tenkovrstevné panely mohou být vyrobeny z různých materiálů (amorfní křemík, mikrokrystalický křemík, síra, CIGS, CdTe, organické látky atp).

Jaké jsou typy fotovoltaických instalací?

Známe tzv. ostrovní systémy v místech bez elektřiny. Takový systém slouží k výrobě elektřiny do baterií pro pozdější spotřebování. Pokud fotovoltaický systém připojíme na síť, pak vyrobenou elektřinu můžeme spotřebovat a přebytky prodat do sítě. I systém připojený na sít může mít baterie pro zvýšení vlastní spotřeby, hovoříme pak o hybridním fotovoltaickém systému. Další variantou síťového systému je tzv. grid-free, kdy jsme připojeni na síť, ale vyrábíme pouze pro vlastní spotřebu. Součástí gridfree systému nejsou baterie, technicky omezujeme, aby elektřina nikdy netekla do sítě.

Už Vás nebaví, kolik platíte za energie?

Co je to solární měnič nebo střídač?

Solární střídač (měnič) je zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na střídavý proud, který pak dodává do elektrických rozvodů domu nebo do distribuční sítě. Střídač je srdce každé solární elektrárny, které řídí výrobu energie ze solárních panelů a zároveň monitoruje napětí a frekvenci v síti. Bez střídače (měniče) by nebylo možné energii ze solárních panelů využívat v rozvodech se střídavým proudem.

Co je to MPPT nebo-li MPP tracker?

Solární střídače mohou být vybaveny technologií MPPT – maximum power point tracker. MPP tracker hledá optimální rovnováhu mezi napětím a proudem, který do střídače teče z fotovoltaického panelu. Díky této optimalizaci je možné zvýšit výtěžnost solárních panelů až o desítky procent. Největší význam má MPPT tehdy, pokud panel není optimálně osvícen. V dnešní době je technologií MPPT vybavena drtivá většina síťových solárních střídačů a některé kvalitní ostrovní regulátory dobíjení.

Kolik energie vyrobí fotovoltaický panel?

1 kWp v našich podmínkách dodá do sítě za rok cca 980 kWh elektrické energie. Tato hodnota může být vyšší až o 10% díky vyšší nadmořské výšce nebo geografické poloze. Ideálně orientované panely na jižní Moravě mohou dosahovat hodnot nad 1000 kWh/kWp. Největší podíl energie vyrobí solární panel během letních měsíců, kdy je intenzita slunečního záření největší a dny nejdelší. Naopak nejméně energie vyrobí fotovoltaický panel během zimy, kdy jsou klimatické podmínky pro výrobu nejhorší.

Je fotovoltaika vhodná pro podmínky v ČR?

Fotovoltaika je dnes i v našich klimatických podmínkách výhodným způsobem výroby elektřiny pro domácnosti i průmysl. Do budoucna se dále bude cena panelů snižovat a jejich účinnost zvyšovat. Bude se dále zvyšovat výhodnost pořízení solárních panelů. I bez jakékoliv dotační podpory je možné v našich podmínkách díky úsporám energie dosáhnout 8 až 10-letou návratnost investice do fotovoltaické elektrárny.

Jaká plocha solárních panelů je třeba na výkon 1 kWp?

1 kWp zabere přibližně 6,5 až 7 metrů čtverečních panelů (křemíkový mono nebo polykrystal), případně 10 až 16 metrů čtverečních u amorfního křemíku nebo u různých alternativních tenkovrstevných technologií.

Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

Výrobci udávají životnost fotovoltaických systémů delší než 30 let. Účinnost FV panelů se v průběhu jejich životnosti může snižovat, výrobci však výkonnostní zárukou garantují 90% účinnost po 12 letech a 80% účinnost panelu po 25 letech. Klasická záruka proti výrobním vadám panelů se u jednotlivých výrobců pohybuje od 5 do 10 let.

Jaký je optimální sklon a orientace solárních panelů?

Ideální orientace pro maximální energetický výnos je přímý jih, nebo při orientaci v rozsahu jiho-východ až jiho-západ. Během letních měsíců je Slunce vysoko a na Zemi dopadá 75% celoročního záření. Ideální sklon panelů je proto 35°. Pro optimální celoroční využití solárních panelů v ostrovních nebo hybridních systémech je ideální sklon panelů 45°.

Potřebují fotovoltaické panely přímé sluneční záření?

Ideální podmínky pro výrobu elektřiny jsou za přímého slunečního záření při bezmračné obloze. Při oblačnosti klesá výnos přibližně na 1/2 a při hustě zatažené obloze až na 1/10 maximálních hodnot.

Jaké jsou hlavní součásti solárního systému?

Solární systém musí obsahovat solární panely, zabezpečení proti úderu blesku a kabeláž. V systémech připojených na síť je nutný měnič (střídač) napětí. Měnič může mít jednofázový výstup 230V nebo třífázový výstup 400V. Další součástí síťových systémů jsou jističe a elektroměry pro evidenci vyrobené a dodané elektřiny. Součástí FVE mohou být i baterie pro ukládání energie k pozdějšímu využití. U ostrovních systémů je nutnou součástí regulátor dobíjení baterií a samotné baterie.

Potřebuji k solárnímu systému i akumulátory

Akumulátory jsou potřeba pouze u ostrovních fotovoltaických systémů a u hybridních (grid free) systémů. Plní funkci zásobníku, kam se ukládají přebytky energie, které se využívají během noci nebo když není dostatek slunečního záření. Klasické fotovoltaické elektrárny připojené na síť akumulátory nepotřebují. Jako akumulátor je využívána distribuční síť, kam jsou dodávány nespotřebované přebytky výroby a odkud se energie odebírá během noci.

Musí se solární panely omývat nebo čistit?

Solární panely jsou odolné proti vlivům počasí a mají samočistící schopnost – panely jsou omývány deštěm. Prach na panelech za běžných podmínek způsobuje ztrátu výkonu v jednotkách procent. Sníh z panelů sám velmi rychle sjede, protože povrch panelů je sklo. Dlouhodobé usazování nečistot v krajích panelů může být problémem u panelů instalovaných v menším sklonu než 10°.

Jsou fotovoltaické panely odolné proti kroupám?

Výrobce panelů samozřejmě počítá s tím, že bude panel celoročně vystaven vlivům počasí. Panely bez problémů přežijí běžné kroupy, výrobci testují panely na zásahy ledovými kroupami o průměru 25mm a rychlosti 80km/h. Panely musí být vybaveny speciálním tvrzeným sklem. Následky extrémních projevů počasí by pak mělo řešit vhodné pojištění.

Produkty, které by Vás mohly zajímat

Produkt - solární panel IBC PolySol 260CS

Fotovoltaický panel IBC PolySol 260CS

Polykrystalický fotovoltaický panel představuje spolehlivou klasiku, která poskytuje vysokou účinnost, zajímavé záruční podmínky a je k dostání za rozumnou cenu ...
Zobrazit více
Produkt - Solární stringový jednofázový střídač SMA Sunny Boy 2.5

Jednofázový střídač SMA SunnyBoy 2.5

Jednofázový střídač SMA SunnyBoy typu 1VL je zcela novým konceptem měničů největšího světového výrobce. Z těla měniče zcela zmizel display, ...
Zobrazit více
Sluneční elektrárna pro vlastní spotřebu o výkonu 4,13 kWp

FVE pro vlastní spotřebu o výkonu 4,13 kWp

Tato sluneční elektrárna vyrábí elektřinu výhradně pro pokrytí vlastní spotřeby v domě. Elektrárna napájí třífázově všechny elektrické rozvody a spotřebiče ...
Zobrazit více

Kam lze fotovoltaické panely umístit?

Lze využít ploché střechy, šikmé střechy jakéhokoliv sklonu nebo orientace nebo i pozemky. Střecha může mít jakoukoliv střešní krytinu, na všechny typy střech existuje specifický upevňovací systém. Panely lze integrovat do střechy, fotovoltaické panely pak plní funkci střešní krytiny. Různé varianty montáže panelů se mohou lišit cenově, montáž nad střešní krytinu je zpravidla levnější než integrace do střechy. Solární panely lze instalovat i na pozemcích, avšak instalace na střechách je zpravidla levnější, panely nezabírají cennou půdu a nepřekážejí.

Co je to solární tracker?

Tracker (česky „sledovač“) je zařízení, které otáčí solárními panely tak, aby vždy byly v optimální orientaci vůči Slunci. Trackery se instalují nejčastěji na pozemcích a mohou být jednoosé a dovouosé. Jednoosý tracker dokáže sledovat orientaci Slunce, dvouosý dokáže panely nastavit v optimální orientaci i sklonu. Solární trackery se instalují za účelem zvýšení účinnosti panelů. Tracker dokáže zvýšit výnos výroby energie až o 35%, avšak mechanické části tracekrů vyžadují větší náklady a úsilí při údržbě a opravách.

Vyplatí se pořízení fotovoltaických panelů?

Instalace fotovoltaických panelů se vyplatí vždy tam, kde je vysoká spotřeba elektřiny, tedy velký potenciál pro úspory elektřiny. Nejvýhodnější instalace fotovoltaických panelů jsou tam, kde se drtivá většina energie ihned spotřebuje přímo v místě výroby a pouze minimum energie je dodáno do distribuční sítě. Intalace ostrovních systémů se vyplatí tam, kde je zřízení elektrické přípojky příliš nákladné.

Mohu na fotovoltaické panely získat nějakou dotaci?

Veškerá finanční podpora slunečních elektráren formou dotované výkupní ceny byla na konci roku 2013 zrušena. V říjnu 2015 byla fotovoltaika nově zařazena do dotačního programu Zelená úsporám. Přímé dotace na pořízení fotovoltaického systému z programu Zelená úsporám se bude týkat výhradně majitelů rodinných domů.

Je možné sluneční elektrárnu pojistit?

Ano, sluneční elektrárny je možné bez problémů pojistit proti živelným pohromám, vandalství, krádeži nebo ztrátám způsobeným výpadky výroby. Elektrárny na střechách budov se zpravidla zahrnují do živelní pojistky celé budovy, což je nejvýhodnější. Je možné fotovoltaickou elektrárnu pojistit i zvlášť. To se uplatňuje především tehdy, když majitel střechy a majitel solárního systému jsou dvě různé osoby.

Potřebuji mít na solární panely povolení?

Pro fotovoltaické systémy, které nejsou nepřipojené do sítě nepotřebujete žádné povolení ani souhlas distribuční společnosti. To se týká především ostrovních a hybridních systémů. U fotovoltaických elektráren připojených do distribuční sítě potřebujete vyjádření místní distribuční společnosti (ČEZ, EON, PRE), od 1.1. 2016 není nutné mít licenci ERÚ a IČO, pokud máte FVE o maximálním výkonu 10 kWp. Vyjádření stavebního pro střešní elektrárny obvykle není potřeba, ale je potřeba splnit určité podmínky. Veškerou dokumentaci a povolení jsme schopni pro Vás zabezpečit, prosím, kontaktujte nás.

Chcete solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Zodpovíme ZDARMA všechny vaše dotazy a doporučíme profi montážní firmu ve vašem kraji

  • Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
  • Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
  • Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
  • Jak můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám?
  • Kdo vám solární panely namontuje a kdy?

Kam dále?

Kdo může získat dotaci z programu Nová zelená úsporám?

Splňujete podmínky dotace Zelená úsporám?

Příspěvek až 155.000 Kč z dotačního programu Nová zelená úsporám mohou získat majitelé rodinných domů. Peníze dostanete na realizaci fotovoltaické ...
Zobrazit více
Potřebuji stavební povolení nebo ohlášku pro výstavbu fotovoltaické elektrárny?

Potřebujete stavební povolení na montáž FVE?

Zajímá vás, jestli musíte mít podle platného zákona na instalaci fotovoltaických panelů ohlášku nebo stavební povolení? Jak řešit instalaci solárních ...
Zobrazit více
Co jsou součásti fotovoltaické elektrárny a jak vlastně funguje?

Jak funguje střešní fotovoltaická elektrárna?

Co umí fotovoltaická elektrárna, jaké jsou její součásti? Jak se solární elektrárny připojují do sítě, jakou administrativu to obnáší? Potřebujete ...
Zobrazit více
Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům